4:e Internationalen

Röda rummets föregångare hette Fjärde Internationalen. Den började ges ut 1969.  År1997 bytte tidskriften namn till Röda rummet. Nedan följer Index för tidskriften mellan 1980 och 1996. Ett femtiotal av artiklarna finns tillgängliga på http://www.marxistarkiv.se/index.php?option=com_content&task=section&id=40&Itemid=140

Inom kort kommer ett fullständigt index från 1969 finnas tillgängligt på den här sidan


Nr 1 1980
Alliansfria rörelsen
Ryska revolutionen 1905
Oljan och krisen
Bahro

8 kr
Lars Davidsson Oljan- ekonomi, politik & kris • Ernest Mandel Den alliansfria rörelsen • L.Trotskij Så började revolutionen 1905• Hillel Ticktin Rudolf Bahro: En socialist utan arbetarklass

Nr 2 1980
Strejken och enhetsfronten – vapen i klasskampen
Ekonomin inför 80-talet
Marxismen och den nationella frågan
10 kr

Tom Gustafsson Den ekonomiska utvecklingen på 80- talet •
Jack Barnes Vändningen mot industrin och fjärde internationalens uppgifter •
V I Lenin Om strejker • Georges Lefranc Kan man förutse strejker • Leo Trotskij och J.P. Cannon Om enhetsfrontstaktiken • Michael Löwy Marxismen och den nationella frågan •

Nr 3 1980
Klass, Parti Ledarskap
Arbetarna och fäderneslandet
Stalinfenomenets historia
10 kr

Redaktionell Kommentar • John Molyneaux Karl Marx: Klass och parti • Norman Geras Lenin, Trotskij och partiet •
Ernest Mandel Rosa Luxemburg och den Tyska socialdemokratin • Leo Trotskij Klassen, partiet och ledarskapet •Jan Bohlin Rosdolsky – liv och verk •
Roman Rosdolsky Arbetarna och fäderneslandet • Pierre Frank Recension: Stalinfenoments historia • Bo Almunger Debatt: utan en revolutionär teori inte heller någon revolution praktik

Nr 4  1980
Polen (1970-76)
Svensk kvinnorörelse
Första världskriget
Kr 10

Peter Green Tredje ronden i Polen • Katarina Katz Bröd och röda Rosor  Till kritiken av den svenska kvinnorörelsen • Roman Rosdolsky Det imperialistiska kriget och fredsfrågan •
Debatt Tom Gustafsson Spara litet krut tills det verkligen behövs! Svar till Bo Almunger

Nr  1 1981
Första och andra Världskriget
Eurokommunismen

12 kr

Roman Rosdolsky Det Imperialistiska kriget och fredsfrågan del II • Milton Alvin Kan Stalin pakt med Hitler försvaras? •
Martin Fahlgren Rättvisa åt Andreu Nin • Andreu Nin Den nationella frågan och den revolutionära rörelsen Den proletära teorins förhistoria • Henri Weber  Eurokommunismen, socialismen och demokratin • Geoff Roberts Trotskism och revolution •  Robin Blackburn Vad är den demokratiska vägen till socialism ?

Nr 2 1981
Folkfrontspolitiken
Vänstern och Kina
Pris 12 kr

Patrick Camillier Folkfronterna på 30 talet • Stig Eriksson och Martin Fahlgren Vänstern och Kina • Martin Fahlgren Politiska kommentarer: SKP i kris/Skådeprocessen i Beijing • Martin Fahlgren Kritik av fyra recensioner av ”Krisen inom den kommunistiska rörelsen • Brian Pearce Marxisterna under andra världskriget • Resolution av KAF:s Verkställande utskott Den allmänna värnplikten – ett ”Folkförsvar”?

Nr 3-4 1981
Den ekonomiska och ekologiska krisen
16 kr

Sten Ljunggren ”Ett norrsken som lyser upp hela Europa – om den svenska revolutionen och vägen dit • Winfred Wolf Världsekonomins nedgång och fall -vart går gränsen? • C. Lewis Tredje världen möter nya kanonbåtar • Jacqueline Allio Den stora ekonomiska oordningen i Paris • En intervju med Henryk Szajfer Solidaritet borde utveckla ett alternativt ekonomiskt program • Ernest Mandel Den ekonomiska krisen i kina  • Stig Eriksson Revolutionär utrikespolitik; ”fredlig samexistens ” eller proletär internationalism • Jesper Hoffmeyer Ekologiska produktivkrafter • Böcker: Om den sovjetiska vetenskapens historia


Nr 5 1981
Iran

Maohammad Jaáfa och Azar Tabari Islam och kampen for socialismen • Michael Rovere Regimens offensiv mot massorna • Uttalande (redaktionen för Socialist Challenge) Stoppa repressionen – Försvara de demokratiska rättigheterna • Resolution (Fjärde Internationalens Internationella Exekutivkommitte) Afghanistan  • Jan Czajkowski De militära rustningarna och kärnvapenhotet • Anders Fraurud KPML(r) , Revisionismen och idealismen • Martin Fahlgren Kinas utrikespolitik: Grundläggande drivkrafter och mål Jesper Hoffmeyer Ekologiska Produktivkrafter del II • Böcker

Nr 1-2 1982
Socialismen och demokratin
16 kr

Scott Meielke Har marxismen någon framtid?
Peter Uhl Den fängslade socialismen
Fred Denfert ” Folkmakten ” på Kuba
Jan Bohlöin ” Makten , socialismen och demokratin ” – en kritik Stig Eriksson / Martin Fahlgren Den kinesiska utrikespolitikens utveckling del 1
Björn Eriksson Ekologiska produktivkrafter kan skönjas bland kapitalismens förvridna bråte !
Böcker: Göran Källqvist Mercel Liebman : ” Leninismen under Lenin” Sten Ljunggren Grassmans: ” Det tysta riket”

Nr 3 1982
Det svenska partiväsendet
16 kr

Kent Kjellgren Klasser och partier i Sverige inför 80-talet
Kenneth Sörenson VPK:s väg under 1980-talet : Arm i arm med klassamarbetsmän och förtryckare mot socialismen
Ernest Mandel Den andra efterkrigsrecessionen och den ekonomiska krisens framtidsutsikter  Sten Lunggren Socialismens möjlighet

Nr 4-5 1982
Den turkiska arbetarrörelsen före och efter kuppen 1980
Bilindustrin
Preobrazjenskij
Vpk
Pris 16 kr

Mehmet Salah Den turkiska arbetarrörelsens utveckling och kamp före kuppen 1980 • Lars Davidsson Vad händer i världens bilindustri? •
Lars Kaage Hur möter bilindustrin 80-talet?• Svante och Sven.-Anders Svensson Volvokoncernen • Debatt Mats Bladh Vänsterpartiet kommunisterna och demokratin ¬ en kritik av Kenneth Sörensons synvilla • Jesper Hoffmeyer Svar på Björn Erikssons kritik av ”Ekologiska produktivkrafter”• Stig Eriksson/ Martin Fahlgren Kinas Utrikespolitik del II • Donald Filtzer Preobrazjenskijs syn på den politiska ekonomin efter maktomvälvningen 1917 i Ryssland • Bokanmälan Litteraturanmälan

Nr 6 1992
Varthän SKP?
Kriget i Libanon
Debatt VPK
Geneveavtalet
Konflikten Kina-Vietnam
12,50 kr

Kent Kjellgren Varthän SKP? Martin Fahlgren Rötterna till Konflikten mellan Kina och Vietnam  Stig Eriksson Geneveavtalet 1954- stormaktsbesluten och Vietnam

Resolution från Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat Kriget i Libanon – en vändning i situationen i Mellanöstern
Debatt om VPK : Kenneth Sörensson Svarar Mats Bladh

Nr 1-2 1984 årg 16 Löpnr 57-58
Mellanöstern.
Trotskij och stalinismen
Finland efter valet
Pris 24 kr

Mohammed Ja´far De härskande klasserna i arabvärlden på 1970-talet • Halevi, Sai´d/Machover, Halliday, Nakleh, Khader Vilken framtid? – Socialister debatterar Palestina/Israel • Dokument Libanon • Pekka Haapakoski Från Kekkonen till Koivisto • Perry Andersson Trotskijs tolkning av stalinismen • Phil Hearse Perry Anderson och stalinismen • Debatt – Gunnar Wall Thatcher som förvirrad folkhjälte

Nr 3-4 1984 årg 16 Löpnr 59-60
Ekonomiska kristeorier
Ekonomiskt uppsving och kris
Nedskärningar inom sjukvården
Pris 24 kr

Anwar Saikh Introduktion till kristeoriernas historia • Leo Trotskij Den kapitalistiska utvecklingskurvan • Ernest Mandel Ett ekonomiskt uppsving i förening med ekonomiskt kris • Ove Holmström Nedskärningarna inom sjukvården • Böcker


Nr 5 1984 årg 16 Löp 61
Trotskijs Marxism
Pris 20 kr

Denise Avenas Trotskijs ekonomiska och politiska tänkande • Chris Arthur Vad är stalinism? • Böcker

Nr 6 1984 årg 16 Löpnr 61
Den världspolitiska utvecklingen
Pris 20 kr

Socialistiska Partiets Internationella konferens
Rapport Den internationell utvecklingen och fjärde internationalens uppgifter • Resolution Solidaritet över gränserna – För Frihet och socialism! • Resolution Kriget på Maldiverna / Falklandsöarna


Nr 1 1985 årg 17 Löpnr 63
Storbritannien på 80-talet
Kampen för 35-timmars arbetsvecka
”1984”
Pris 35 kr

Peter Hemgren Den brittiska kolgruvestrejken • Ben Fine Brittiskt kol i framtiden – gamla idéer och kända ekonomer • John Ross Brittisk politik på 80-talet • Alan Freeman Benn och brittisk socialism • Peter Bartelheimer Kampen för 35 timmars arbetsvecka • Isaac Deutscher ”1884 ” grymhetens mystik • Böcker Lennart Olausson Svante Nordin: ”Från Hägerström till Hedenius Den moderna svenska filosofin, Ilya Prigogine & Isabelle Stengers: ”Ordning ur Kaos, Mats Bladh Sten Ljunggren: ”Någon måste lämna båten. En bok om de rikas vanskötsel av vår ekonomi” Johan Rådberg: ”Lilla krishandboken, Willy Andersson Lars-Olof Lundberg: ”Thatcher och Facket”

Nr 2 1985 årg 17 Löpnr 64
Var förlorar du på moderaterna ?
Socialistiska Partiet vpk
Pris 35 kr

Sten Ljunggren Vad förlorar du på Moderaterna • Stig Eriksson VPK – Från arbetarparti till …? • Intervju med Göte Kildén Socialistiska partiet – ett alternativ? • Ernest Mandel Om förtruppspartier • Sten Ljunggren Nedskärningarna vid Avesta AB

Nr 3 1985 årg 17 Löpnr 65
Ekonomisk politik & borgerlig ideologi
Marxism och utopi
Pris 35 kr

Apell från Socialistiska Partiets partistyrelse Valet är över – nu kommer nedskärningarna • Mats Bladh Moderaterna och marknadsekonomin • Ingrid Hedström Vårdnadsbidrag – en kvinnofråga • Sten Ljunggren Den tredje vägen en återvändsgränd för arbetarrörelsen • Intervju med Daniel Bensaid Utopier, förkastande av utopin och revolutionära visioner • Michel Löwy Marxism och revolutionär utopi hos Ernst Bloch • Böcker

Nr 4 1985 årg 17 Löpnr 66
Facklig kamp i Sverige och Danmark
De gröna i Västtyskland
Pris 35 kr

Jörgen Arbo-Baer Vad händer i Danmark? • Sten Ljunggren Löneökningarna – roten till allt ont • Intervju med Tomas Johansson och Kent Kjellgren Inför avtalsrörelsen •
Werner Hülsberg De gröna vid skiljevägen •
Böcker Umberto Eco: Rosens namn, Sten Ljunggren: Lögnen om lönen, Ernest Harsch: Sydafrika – vit makt, svart revolt.


Nr 1 1986 Årg 18 Löpnr r67
Kampen om Sydafrika
Pengar, pengar, pengar
Pris 35 kr

Lars Falk Sydafrika • Anders Carlsson Kampen om Sydafrika • Leo Trotskij Om de sydafrikanska teserna • Trevor Evans Pengar får världen att snurra • Sten Ljunggren Replik till Mats Bladh
• Socialistiska Partiets styrelse Sverige inför krisen


Nr 2 1986 årg 17 Löpnr 68
Miljörörelsen och framtiden
Rustningsvansinnet
Pris 35 kr

Intervju med Björn Eriksson Kan miljörörelsen rädda världen? • Klas Öhrström ”Folkrörelsesamverkan” för socialismen. • Ernest Mandel Halvkoloniala och halvindustriella länder • Claude Devilliers Latinamerika: Vägen ut ur skuldkrisen • Debatt Ernest Mandel Kapprustningen och den europeiska fredsrörelsens problem • Angela Klein Är Sovjets kärnvapen nödvändiga ? • Fjärde Internationalen Index 1985


Nr 3 1986 årg 18 Löpnr 69
Parlament socialism demokrati
Samtal med Tony Benn
Pris 35 kr

Katarina Katz ”Makten ligger inte hos parlamentet” – samtal med Tony Benn • Leszek Kowalewski Tankar om  den polska revolutionen • Tim Wolforth Efter revolutionen övergång till övergången •  Anders Carlsson Inledning till Kamenev • Lev Kamenev Ryssland stå färdigt för sprången över till socialismen • Böcker


Nr 4 1986 årg 19 Löpnr 70
Arbete arbetslöshet och ny teknik
Pris 35

Pekka Haapakoski Vad händer i Frankrike? – Intervju med Daniel Bensaid • Johan Lönnroth En dialog är möjlig – om Socialistiska Partiets program och Fjärde Internationalens Demokratimanifest
• Tom Gustafsson VPK:s nya programutkast: Lite mera ”rödgrönt” – men framför allt blågult! • Ernest Mandel Marx, den nuvarande krisen och arbetarklassens framtid • Oliver MacDonald Ungern 1956 – intervju med Nicolaus Krasso • Hyllning till den Ungerska revolutionen 1956

Nr 1 1987 årg 19 Löpnr 71
Är socialismen genomförbar?
Husmodern och Hänt i veckan
Pris 35 kr

Roland Lew En genomförbar socialism? • Oskar Negt Rädsla och arbetstid. • Dave Kellaway Filippinerna efter Marcos • Ernest Mandel Pekings nya ekonomiska politik • Ingrid Hedström ”Blad för Fruntimmer ” – om damtidningar i Sverige • Kjell Östberg Socialdemokratins ledare • Böcker

Nr 2 1987 årg 19 Löpnr 72                     
Vilken framtid för Sydafrika
Sydkoreas ekonomiska under

Maria Sundvall Vart går antiapartheidrörelsen i Sydafrika? • Yasum Carrim COSATU: En politik för arbetarna • ANC Strategi och taktik • Dokument Frihetsbrevet • Peter Blumer Diskussion om frihetsbrevet • Lästips David Camron Sydkorea: Hemligheten bakom det ekonomiska undret • Böcker •
Backlist

Nr 3 1987 årg 19 Löpnr 73
Kvinnor och arbete i Västeuropa
Arbetets döttrar i industrin
Pris 35 kr

Jacqueline Heinen Kvinnor och arbete i Västeuropa • Katarina Katz Feminism, socialism, organisation och utopi • Eva Nikell Arbetets döttrar – en personlig erfarenhet • Mats Bladh Fakta om kvinnor i Sverige • Dokument Solidaritet med kampen mot apartheid • Böcker

Nr 1 1989 Årg 21 Löpnr 79
Revolutionens förutsättningar
Folkfronterna i Baltikum
Pris 35 kr

Ernest Mandel Orsakerna till FI:s grundande är giltiga än i dag • Debatt om den borgerliga demokratin • Thomas Ehrenberg Kritik av Håkan Blomquist • Håkan Blomquist Svar till Thomas Ehrenberg • Boris Kagarlitski Folkfronterna i Baltikum • Leif Wadstedt Klasser och klassanalys – en reflektion • Böcker • Index Fjärde Internationalen 1969-1988


Nr 2 1989 Årg 21 Löpnr 80
Världsekonomin
Nicaragua: revolutionen 10 år

Andre Gunder Frank Den världsekonomiska krisen • Will MacMahon Vart går den nicaraguanska revolutionen • Maria Sundvall Nicaragua: Revolutionen lever – men under press • Ernest Mandel Framtiden för Gorbatjovs reformer • Catherine Verla Debatt om den nationella frågan i Sovjetunionen • Thomas Ehrenberg Replik till Håkan Blomqvist • Böcker


Nr 3 1989 Årg 21 Löpnr 81
Sverige och Europa inför 1992
Temanummer om EG
Pris 35 kr

Pierre Bron Hur långt har den europeiska integrationen gått? • Kronologi • Pierre Bron Den gemensamma jordbrukspolitiken • Dave Packer Det kapitalistiska Europas förändrade ansikte • Harry Sloan Europavalen – För Europas förenade socialistiska stater • Catherine Verla En socialistisk lösning för hela Europa • Herrman Dworczak Österrike och EG-febern • Socialistisk Arbeiderparti Ett socialistiskt alternativ till storkapitalets och Schlüterregeringen EG
Arbetarpartiet Kommunisterna Försvara självständigheten. Nej till EG-anslutningen! • Miljöpartiet De Gröna EG -harmoniseringen – Ett hot mot miljö, välfärd och demokrati • Vänsterpartiet Kommunisterna Nej till EG, ja till Europa och världen • Socialistiska Partiet Nej till EG och Nato – För ett socialistiskt Europa

Nr 4 1989 Årg 21 Löpnr 82
Amazonas
Andra världskriget
Pris 35 kr

Susanna Hecht Amazonas skövling och gummitapparna • Alexander Cockburn Träd, kor och kokain. Intervju med Susanna Hecht • Ernest Mandel Andra Världskriget 1939-1945 – orsaker och följder • Nick Robin Till storms mot himlen. Pariskommunen 1871 • David S Law Vänsteroppositionen i Sovjet 1923 • Dokument De 46 plattform • Evgenij Preobrazjenskij Resolution om partidemokratin • Böcker

Nr 1 1990 årg 22 Löpnr 83
De borgerliga revolutionerna
Plan och marknad

Robert Lochhead De borgerliga revolutionerna • Mats Bladh Plan, marknad eller självförvaltning • Vänsteralternativet För en demokratisk och självstyrande socialism • Moshé Machover Mellanöstern – en socialistisk ståndpunkt

Nr 4 1990 Årg 22 Löpnr 86
Imperialismens nya korståg i Persiska viken
1990 – boom eller kris?

Salah Jaber Krisen i Persiska viken – imperialismens nya korståg • Socialistiska Partiet Nej till storkrig i Mellanöstern • Doug Lorimer 1990 – boom eller kris? • Charles – Andre Udry Georg Bush och den tredje ”oljechocken” • Per Olof Mattson och Christer Franzén Trotskij i Sverige – anteckningar kring en biografi • Alec Nove Nytt ljus över Leo Trotskijs ekonomiska politik

Nr 1 1991 Årg 23 Löpnr 87
Apocalypse Now, act II – Kriget i persiska viken                 
Socialistiska partiets kongress

Salah Jaber Apocalypse now, akt II – kriget i Persiska viken • Steve Bloom & Tom Barrett Är Iraks invasion och ockupation progressiv? • Socialistiska Partiet Stoppa kriget nu! • Charles – André Udry Europa – en fästning mot recessionen? • Kjell Pettersson Socialistiska Partiets XIII kongress • Dick Forslund Inledning om den politiska resolutionen – för PS majoriteten • Anders Hagström Inledning om den politiska resolutionen – för PS minoriteten • Göte Kildén För ett brett socialistiskt parti • Matts Nilsson & Håkan Jörnborn Bygg Socialistiska partiet • Politisk Resolution Internationalen partiets nav • Resolution Socialistiska partiet i valet 1991 • Maria Sundvall Inledning om världspolitiska resolutionen • Resolution Världspolitisk resolution • Ernest Mandel Leo Trotskijs aktualitet• Alain Tondeur Den förrådda revolutionen – Trotskijs analys av Sovjetunionen • Francois Moreau Trotskij, stalinismen & Sovjetunionen

 

Nr 2 1991 Årg 21 Löpnr 88
Östeuropa till salu
Gorbatjov och den nationella frågan
Kvinnorna & perestrojkan
Vem kontrollerar Sovjets ekonomi
Polen i brytningstid
Självförvaltning & arbetarkontroll
Tiden rinner ut för arbetarlistan
Sympati för djävulen
Pris 35

David Seppo Vem kontrollerar Sovjets ekonomi • David Seppo Föds en ny sovjetisk arbetarrörelse? • David Seppo Östeuropa till salu • George Saunders Gorbatjov och den nationella frågan • Katarina Katz Kvinnorna & perestrojkan • Josef Pinior Polen i Brytningstid • Henri Wilno Ungern – ett land till salu • Maxime Durand Privatisering och arbetarråd – intervju med Tamas Krausz • Björn Kruger Statskapitalism i ”Östtyskland” • Maria Sundvall Fjärde Internationalens XIIII världskongress • Anders Hagström Tiden rinner ut för arbetarlistan • Håkan Jörnborn & Matts Nilsson Socialistiska partiet och framtiden • Göte Kildén Tal på första maj 1991 i Göteborg • Axplock Fjärde Internationals kultursidor

Nr 2 1992 Årg 22 Löpnr 92
Vägval i Europa
Pris 50 kr

Claude Gabriel Vägen till ett socialistiskt Europa • Bodil Rasmussen Därför röstade danskarna nej till Maastrichtavtalet • Dick Forslund och Kjell Pettersson Varthän Vänsterpartiet ? – intervju  med Lars Ohly • Claude Gabriel Vetebergen växer i takt med världssvälten • Lars Gus Kaage Nytt EG – avtal om jordbruksstödet • David Seppo Revolutionen ”ovanifrån” versus ”underifrån” i Sovjet • Livio Maitan Kina – tre år efter Himmelska fridens torg • Paul Le Blanc Lenin, Rosa Luxemburg & det revolutionära partiet • Axplock Anne Hedén Nu tränger satellitporren rakt in i folkhemmet Björn Rönnblad Stefan De Vylders I skuldkrisens skugga – Latinamerika inför 90-talet; en ekonomisk politisk översikt Kenneth Hermele I skuldkrisens sår – om nittiotalets flyktingar, Sverige och EG Christer Franzén Lars-Erik Thunholm Oskar Rydbeck och hans tid Anders Hagström Amanda Peralta … med andra medel; från Clausewitz till Guevara – krig, revolution och politik i en marxistisk idétradition Lars Gus Kaage Gwyneth Hughes & Simon Welfare Det röda Imperiet – Sovjetunionens förbjudna historia Christer Franzén & Per-Olof Mattsson Historien bakom fallet – om den ryska oktoberrevolutionen och stalinismen.


Nr 3 1992 Löpnr 93
Matriarkatet
Pris 50 kr

Christina Schmidt Skönheten & odjuret – en kritik av Evelyn Reeds teori om det första jämlika samhället • Mats Bladh Bostadsfrågan avhandlad • Mehrdad Asslani (Darvishpour) Varför blev det krig i Persiska viken? • Axplock Fjärde Internationalens kultursidor
Per-Olof Mattsson Nazim Hikmet -Kampens och kärlekens poet
Björn Rönnblad Bra musik, ett pling och en sanning – Radio City vinner unga öron • Bokrecensioner Raul Blucher Bo Hammar Ett långt farväl till kommunismen Björn Rönnblad A J Culyer m fl Svensk sjukvård bäst i världen ? Lars Gus Kaage Bo södersten (red) Den offentliga sektorn  Socialstyrelsen Vård och omsorg i sex europeiska länder Lennart Nygren Trygghet under omprövning välfärden och 90-talets utmaningar Folksam vår trygghet Mats Bladh Hans Lind Nationalekonomi i Marx anda

Nr 1 1993 Löpnr 95
Förhinder
Kvinnorna och demokratin – genombrott med förhinder
Vilken demokrati?
Den nya arbets-o-rätten
Ska rasistiska organisationer förbjudas?
Anarkismen och sabotaget
Malcolm X och de svartas historia i USA
Axplock
Pris 50:-

Kjell Östberg Demokratiskt genombrott  med förhinder – kvinnorna och det demokratiska genombrottet • Debatt om Demokrati Utdrag ur Socialistiska Partiets ”Grundsatser” • Håkan Blomqvist Vilken demokrati vill vi ha? • Kurt Junesjö Den nya arbets-o-rätten. SAF och regeringens förslag till en ny arbetsrätt • Mehrad Darvishpour Varför är inte rasistiska organisationer förbjudna? • Kennneth Lewis Förbud mot rasistiska organisationer – Stoppa Rasismens remissvar • Per-Erik Wentus Anarkismen och sabotaget • Anders Hagström Malcolm X och den svarta rörelsens historia • Axplock Fjärde Internationalens kultursidor Bokrecensioner Maria Sundvall Olof Lagercrantz – Att läsa Proust Christer Franzén Vladimir Dudinsev – De vita garderna  Björn Rönnblad Kristoffer Konarski – Jordmån för ett gott liv KG Vinsa Orhan Veli – Jag lyssnar till Istanbul Per Erik Wentus Mats Andrén (red) – Ur tystnaden – Vita fläckar i Finlands närhistoria Lars Gus Kaage Hans Tson Söderström ( red) – Konjunkturrådets Rapport 1993


Nr 3 1993 Löpnr 97
I rörelse
Pris 50 kr

Eva Nikell Vart går kvinnorörelsen -.en personlig reflektion •
Lars Holmgren ”Vi bygger landet” – Bildningsprocessen i en folkrörelse • Anders Hagström Våren då allt var möjligt  – Paris, maj 1968 • Catherine Samary Marknadens hägring i Östeuropa • Mats Bladh Demokrati är en institutionaliserad klasskamp
Axplock Karl Gustav Vinsa Modernismen Anne Hedén Skräcken för det kroppsliga i Martin Scorseses film Oskuldens tid Mats Bladh Sven Lindqvist – Utrota varenda jävel Christer Franzen Wolfgang & Petra Lubitz – Trotskyist Serials Bibliogaphy Lars Gus Kaage Warren Shaw & David Pryce – Tsarryssland, Sovjetunionen , Ryssland  En uppslagsbok
Per – Erik Wentus Rasismen och ministarna John Andersson Sven – Erik Liedman m fl – Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPK:s internationella förbindelser


Nr 1 1994 Löpnr 99
Utopi & Marxism
Pris 50 kr

Michael Löwy Marxism, modernism & det nya århundradet • Paul Clarke Den nya fascismen i Europa • Bernadette McAliskey ”Ingen har rätt att ensidigt avblåsa striden” • Nawal El Saadadawi & Sherif Hetata Det muslimska brödraskapet i Egypten • Anders Hagström Den portugisiska revolutionen • Maxine Durand Arbetslöshetens nya ansikte i Europa • Anders Hagström Krigsskådeplatsen Balkanhalvön • Axplock Fjärde Internationalens kultursidor

Nr 2 1994 Löpnr 100                                                              
Arbetet
Pris 30 kr

Lars Henriksson Inledning Lars Henriksson Torslanda , Kalmar, Uddevalla – löpande bandet tur & retur • Lars Henriksson ”Kaizen” på svenska – ett fackligt svar • Jane Slaughter & Mike Parker Från ”Kvalitet i arbetslivet” till ”Reeingenering” • Tony Smith Flexibel produktion och förhållandet mellan kapital och arbete inom produktionen


Nr 3 1994 Löpnr 101
Kristider
50 kr

Chris Harman Kris, krasch eller boom – hur mår kapitalismen? • Eva Nikell Ensamma mödrar i alla länder – förenen eder • C H Hermansson Kampen mot EU i ett socialistiskt och internationalistiskt perspektiv • Håkan Blomquist EU, nationen och ett rött Europa • Axplock Fjärde internationalens kultursidor Anne Hedén om Pulp fiction Christer Franzén om Margit Kennedys Pengar utan ränta och inflation Per Erik Wentus & Seyxtan Anter Barn skrattar bäst i fred


Nr 4 1994 Löpnr 102                                                     
Brasilien
Pris 50:-

Maria Sundvall PT:s valnederlag i Brasilien och vägarna framåt i Latinamerika • Utdrag ut PT:s principer • Lasse Kjellander Trendbrottet som kom av sig – klassvalen 1991 & 1994 parentes eller post scriptum? • Leo Trotskij I exil i Turkiet 1929 – vad hände och hur?


Nr 1 1995 Löpnr 103
En nygammal världsordning
Pris 40 kr

Maria Sundvall En nygammal värld • Björn Rönnblad Kan man lita på FN • Roland Lew Kina – slutet på en epok • Boris Kagarlitskij Ryssland – från kris till katastrof • Michael Choussudovsky Vietnamkriget fortsätter • Axplock

Nr 3 1995 (Löpnr 105)
Marxismens  plats i historien
ett temanummer av Ernest Mandel
Pris 50 kr

Nr 4 1995
Mager produktion och långa vågor    
Hur ska facket slåss mot ”japanisering”?
Svenska kommunalpampens historia
Jack London och William Gibson
Pris 40 kr

Thomas Holmgren Långa vågor och mager produktion • Kjell Östberg Kommunalpampens historia • Debatt Per-Erik Wentus & Ove Holmström vs Lars Henriksson Den fjärde mannen – hur tackla mager produktion • Axplock Ove Holmström om Järnhälen av Jack London och Virtual Light av William Gibson, Liz Engberg om Bang, Anders Karlsson om Nyheter från Latinamerika, Anne Heden om Drottning Margot, Gus Kaage om två Marxböcker

1-2 1996
Vart försvann industrisamhället?
Tjänstesektorns dilemma
Kan lönearbetarna ta makten
Keynes och krispolitiken
Miljö och tillväxt
Romantikvotens fallande tendens
Pris 50 kr

Thomas Holmgren Det postindustriella samhällets dilemma • Robin Blackburn Kan arbetarna ta makten • Roy Karlsson Socialdemokratisk krispolitik & keynsianismen • Axplock Anne Hedén om Barbara Cartland, Mats Bladh om Johan Ehrenbergs Mera Pengar, Björn Eriksson om Kenneth Hermeles Ekonomerna, tillväxten och miljön, Christer Franzén om två utgåvor av kommunistiska manifestet, Lars-Erik Thunholms Ivar Kreuger, Noam Chomskys Man kan inte mörda historien samt Robert J Alexanders Intenational Trotskyism 1929-1985, Anders Karlsson om TLM samt Peter Antmans och Pierre Schoris Olof Palme – den gränslöse reformisten , Per Olof Mattsson om Giacomo Oreglia Dantebok, Karl-Gustav Vinsa om våldet, Per-Erik Wentus om Forum för revolutionär analys och debatt, Mats Deland om ”Förförelsens Taktik”

Nr 3 1996
Marknadsfiaskot i tredje världen
Globalisering och skuldkris
IMF, Världsbanken, GATT och WTO
Afrika Svälter – vem bär skulden?
Solidaritet utan gränser
Pris 50 Kr

Eric Toussaint och Denise Commane Globalisering och skuldbörda • Susan George Gamla institutioner i ny oordning • Jaques Bournay Tredje världens skuld i dag • Michel Chossudovsky ”Strukturanpassning” till döds • Christian Ferrié Världsbanken, demokrati och ekologi • Michel Chossudovsky Södra halvklotet hotas av svält • James Petras och Henry Veltmeyer Latinamerikas ekonomiska ”mirakel”• Kevin Watkins Afrika svälter – vem bär skulden? • Michel Chossudovsky Exemplet Rwanda
Internationell appell mot Bretton Woods institutioner: Nu räcker det! • Axplock Anders Karlsson recenserar Stefan de Vylder

Nr 4 1996
Arbetslöshet och arbetstidsförkortning
Åttatimmarsdagens historia
Europa och arbetslösheten
Yrkeskunnande och utarmning av arbetet
”Förförelsens taktik”
Pris 50 kr

Ove Holmström Arbetslöshet och arbetstidsförkortning • Kjell Östberg Åttatimmarsdag och arbetstidsförkortningen i Sverige • Gauches Unies Ska arbetstiden förkortas? Exemplet Belgien • Keith Mann Yrkeskunnande och utarmning av arbetet • Jürgen Bönig Produktion, företagsledning och ideologi • Axplock Lars Holmgren om två böcker av Lars Ingelstam, Mats Deland om ”förförelsens taktik” och Anders Karlsson om TLM

En kommentar till 4:e Internationalen

  1. Pingback: Köp gamla nummer av Röda rummet och Fjärde Internationalen! | Tidskriften Röda rummet

Kommentarer inaktiverade.