Om tidskriften

Röda Rummet – Socialistiska Partiets teoretiska tidskrift
Box 7043
402 31 Göteborg
rodarummet@hotmail.com
Utkommer med 4 nummer per år
Prenumerera direkt, sätt in pengar på postgiro 13 04 07 – 0
Helår kostar 80 kronor

Kommentarer inaktiverade.