Röda rummet på Marx 22

Panelsamtal med Søren Mau – Det tysta tvångets historia och teori
29/10 kl 16-17.30 Palmesalen

Filosofen och forskaren Søren Mau presenterar sin kommande bok Mute Compulsion: A Marxist ThDeory of the Economic Power of Capital, som publiceras av bokförlaget Verso hösten 2022. Boken bidrar med en ny teori om ekonomisk makt genom att fokusera på de abstrakta och opersonliga uttrycken för makt som är unika för kapitalismen. Mau, vars arbete presenterades i förra numret av Röda rummet, (1–2022), är redaktionsmedlem i tidskriften Historical Materialism samt styrelsemedlem i Selskab for marxistiske studier (SMS).
Panelsamtalet modereras av Röda rummets Evelina Johansson Wilén och i panelen ingår Carl Wilén, Carl Cassegård och Lotte Schack. Samtalet hålls på engelska.

Hela konferensprogrammet

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet på Marx 22

Ekologi och ekonomi under kapitalismen

I Krisernas tid undersöker Ståle Holgersen hur kapitalismen skapar kriser, och hur kriser skapar kapitalismen. Han diskuterar speciellt ekonomiska och ekologiska kriser, och sambandet mellan dem. Med medgivande från Daidalos förlag presenterar Röda rummet här ett utdrag ur inledningskapitlet.

När 38 miljoner människor förlorade jobbet i USA under loppet av nio veckor våren 2020, eller när tiotals miljoner måste fly från världens fattigaste länder varje år på grund av klimatförändring­arna, drar nog de flesta slutsatsen att något gått fel.1 Men så är faktiskt inte fallet. Att miljoner förlorar jobb, bostad eller liv på grund av ekonomiska eller ekologiska kriser beror snarare på att allt har gått rätt till. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ekologi och ekonomi under kapitalismen

Fyra inlägg om försvar och antimilitarism

Från ”Inte en man, inte ett öre” till nationell upprustning – Antimilitarism i historiskt perspektiv

Håkan Blomkvist tecknar försvarspolitikens och antimilitarismens idéhistoria inom arbetarrörelsen


Egentligen var det över redan då. Möjligheten för arbetarklassens internationalism och organisering över gränserna att hindra stormakternas krig. Två år tidigare tyckte sig den Andra Internationalens socialdemokratiska masspartier ha lyckats. Genom den socialistiska världskongressen i Basel 1912 och massprotester runt om i Europa verkade Balkankrigen ha hindrats från att utvecklas till världskrig. Långt upp i norr hade den svenska arbetarrörelsen ett antal år tidigare, 1905, hejdat ett krig mot Norge. Och världskongress efter världskongress deklarerade att den internationella arbetarklassen skulle göra allt för att stoppa krigen.

Men framgångarna var skenbara. När de moderna staterna mobiliserade hela sitt nationalistiska och militära maskineri bröts dåtidens arbetar- och fredsrörelser sönder som stickor. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Fyra inlägg om försvar och antimilitarism

Ett starkt totalförsvar behövs för ett säkert samhälle.

Hanna Gunnarsson, försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, utvecklar partiets syn på behovet av ett folkförankrat militärt försvar.

Vi lever i ett mer sårbart samhälle. De senaste åren har det blivit tydligt vilka civila hot som finns mot Sverige, som naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) i klimatförändringens spår, olika former av it-attacker, splittring mellan olika grupper i samhället, påverkansförsök och falska nyheter. Tyvärr lever vi också i en värld där de militära hoten ökar. Ryssland har under de senaste åren blivit allt mer aggressivt Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Ett starkt totalförsvar behövs för ett säkert samhälle.

Samhällets klasskiktning är roten till krigen

Marxister/socialister har under historiens lopp primärt sett klassamhället – och då i vår tid det kapitalistiska produktionssättet – som roten till de militära rustningarna med krig som den yttersta konsekvensen. Statens hårda kärna med militär, polis och rättskipning betraktas som ett organ för klassherravälde. Anders Karlsson rekapitulerar den klassiska marxismens syn på krig.

Varför skola människor strida
Varför skall det flyta blod
Varför skall så många lida
blott för någras yvesmod
Friden är och skall väl bli
livets högsta poesi

Denna sång, vars textförfattare var Valdemar Dalquist, spelades första gången in av Sven Jonsson (1916). Det var mitt under skyttegravskriget i lervällingens Flandern, Första världskrigets kanske allra värsta mänskliga förnedring Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Samhällets klasskiktning är roten till krigen

Anti-militarism och pacifism

Tomas Widén argumenterar för ett icke-våldsförsvar som innefattar alla samhällsmedborgare och tecknar de stora dragen i hur det bör organiseras.

Är marxismen pacifistisk?
Ja, i en mycket grundläggande mening är den naturligtvis det. Ett mål för den marxistiska arbetarrörelsen är – med proletärhymnen Internationalens ord – att ”säkra en evig fred”.
Marxister hävdar att ”en evig fred” inte bara är självklart eftersträvansvärd, utan också möjlig att uppnå. Förutsättningen är att krigens sociala, politiska och ekonomiska rötter, det aggressiva, profitdrivna och våldsbejakande kapitalistiska klassamhället och därmed även den imperialistiska konkurrensen, undanröjs. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Anti-militarism och pacifism

Gemenskapen där borta, våldet här hemma

Johan Örestig resonerar kring det paradoxala faktum att krig och katastrofer producerar  situationer där  mänskliga behov av sammanhållning och gemenskap tillfredsställs.Kriget har sina lockelser. Det är ett både uppenbart och magstarkt konstaterande. Uppenbart då det inte går att undgå den slarvigt maskerade upprymdhet som piskas upp när kriget är nära. Magstarkt då det verkar cyniskt, som ett bekräftande av den gamla idén om människan som mordisk av naturen. Samtidigt var intresset för det militära länge på nedgång. År 2010 beslutade riksdagen att överge allmän värnplikt och övergå till ett yrkesförsvar. När personalbehovet nu skulle täckas av frivilliga sökanden ökade satsningarna på varumärke och marknadsföring men med magra resultat. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Gemenskapen där borta, våldet här hemma

Recension

Kritik av underdog-metafysiken

I den nyutkomna boken Kritik av underdog-metafysiken spårar Johan Söderberg källorna till det kulturkrig som präglar samhällsdebatten. Han finner att vänstern, genom att orientera sig mot frågor om mångkultur och identitet, har banat väg för ett nyliberalt systemskifte på både idéernas och politikens områden. Alexander Kirchhoff har läst boken.

Vetenskapsteoretikern Johan Söderbergs bok Kritik av underdog-metafysiken (Celanders förlag) är en vältajmad idéhistorisk essä med bakgrund i den allt mindre krypande – snarare frammarscherande – extremhöger som får mer och mer politiskt inflytande i Sverige och runt om i världen.
Boken är ett försök att reda ut uppkomsten av det vi till vardags brukar referera till som kulturkriget, en politisk kamp där vi på ena sidan ser identitetsvänstern och progressiva liberaler och på den andra konservativa krafter och den identitära högern. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Recension

Nr 2/22 somPDF

Röda Rummet nr 2 2022

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Nr 2/22 somPDF

Om Annie Ernaux i Röda rummet

I nr 2/21 av Röda rummet skrev Shabane Barot denna fina artikel om Annie Ernaux´s författarskap: Annie Ernaux och själens historia

 

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Om Annie Ernaux i Röda rummet