Revolution inför klimatkatastrofen

Det krävs ingen exceptionell fantasi för att förknippa klimatförändringar med revolution. Om den planetära ordningen börjar rasa samman, hur kan de samhällen som står på dess grund förbli stabila? Med erfarenheter ur ryska revolutionen för hundra år sedan och upprorets Syrien idag som redskap analyserar Andreas Malm möjliga utvecklingslinjer och strategiska knutar inför det globala hotet.[*]

film-climate-refugees3

 

Många mer eller mindre skräckinjagande scenarier för omvälvningar har länge extrapolerats från stigande temperaturer. I The Drowned World från 1962 – idag ofta betraktad som den första profetiska klimatromanen – frammanade J. G. Ballard en värld där den brittiska huvudstaden översvämmats av tropiska kärr och befolkningar flyr den outhärdliga hettan i riktning mot polerna. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

VENEZUELA – Djup kris och råoljeberoendets konsekvenser

9536-1446031795_dobichanefti2016 blir det svåraste krisåret i Venezuela på flera årtionden. Den senaste krisen i den kapitalistiska världsekonomin har slagit hårt mot det exportberoende landet. Redan 2009 började återverkningarna från den internationella finanskrisen bli kännbara. Men det är under de senaste tre åren krisen har nått en helt ny nivå. Läs mer

Publicerat i Klimat, Latinamerika | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för

Från oljeutvinning till mineraler

– samma samhällsmodell

Den djupa kris som Venezuela befinner sig i är en avgörande vändpunkt i landets moderna historia. Men vilken riktning tar den? Sociologen Edgardo Lander analyserar vad som uppenbarligen är Maduroregeringens ”alternativ” till den oljeberoende ekonomin.

oilEfter ett århundrade som präglats av en ekonomi dominerad av intäkter från oljeexport, vilket utgjort grunden för det statscentrerade klientsystem som har förstört både miljön och den kulturella mångfalden, så borde detta vara en tidpunkt då det venezolanska samhället inser att det är samhällsmodellen som befinner sig i dödsryckningar. Bortom de omedelbara, extraordinära åtgärder som är nödvändiga för att hantera krisen vad gäller mediciner och livsmedel så är det dags att öppna upp övergripande diskussioner, och Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för

Venezuelas ekonomiska kris: Betyder den att vänstern misslyckats?

 Mark Weisbrot

billetes_de_cien-bs-4Internationella medier har under lång tid nu levererat en oavbruten kanonad av historier och ledarkommentarer (ibland svåra att skilja från varandra) om sammanbrottet för Venezuelas ekonomi. Brist på mat och läkemedel, timslångt köande efter basvaror, inkomster som urholkas av tresiffrig inflation, och till och med matupplopp, dominerar medierapporteringen. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Allierad i kampen?

identitetspolitikens möjligheter och fällor

Identitetspolitik har blivit ordet på allas läppar. Liberaler varnar för universalismens annalkande undergång och socialister för kampens splittring i frågor om representation. Johannes Jensen orienterar sig i identitetspolitiken och resonerar kring hur socialister bör förhålla sig.

img_3614Vi gillar olika” säger antirasisten som om det vore en självklarhet, men vad är det egentligen som är så olika? Det är i denna komplexa motfråga som vänstern just nu gräver – många skulle kanske till och med säga kört fast. Att olika riktningar inom den brett definierade vänstern står emot varandra, till och med bekämpar varandra, är allt annat än nytt – men sällan har väl den rent språkliga förbistringen varit större. Således svämmar kultursidor och debattforum över av mer eller mindre antagonistiska inlagor, där ingen part riktigt tycks nå utanför sin egen svär och där alla upplever sin egen ståndpunkt som djupt missförstådd. Så vad är egentligen ”identitetspolitik”? Läs mer

Publicerat i Debatt, Feminism, Invandring, rasism, Politik | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Kan Sverige bli mer jämlikt?

flyktingkrisen_omsl_2Det socialdemokratiska författarparet Anders Nilsson och Örjan Nyström har gett ut en rad böcker där den svenska samhällsutvecklingen analyseras och där författarna dessutom presenterar egna uppslag till förändring. I sin senaste bok Flyktingkrisen och den svenska modellen strävar de efter att ge en bred strukturell förståelse av hur migrationsströmmarna påverkar det svenska samhället och vilka möjligheter och svårigheter som föreligger. 

Nilsson/Nyström poängterar att det idag i många yrken råder brist – eller ibland till och med en skriande brist – på arbetskraft: plåtslagare, bussförare, svetsare, butiksbiträden och undersköterskor, för att bara ta några exempel. I själva verket befinner sig Sverige i ett läge där en omfattande

Läs mer

Publicerat i Socialdemokrati | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Maoism på avvägar

Jan Myrdals beslut att skriva i den högerextrema tidskriften Nya Tider har orsakat en debatt där även delar av den vänster som stått honom nära – Clarté, Fib/Kulturfront och de sista åren även ”r-arna” i Kommunistiska Partiet – nu tar avstånd från honom.

qmyrdal-nya_tiderAtt Myrdal nu följer samma logik som Nils Flyg i trettiotalets Socialistiska Partiet (som hamnade i samarbete med den tidens bruna krafter) är inte en blixt från klar himmel. Hela Myrdals historia har pekat mot möjligheten av ett sådant steg. Dels handlar det om den variant av förvriden ”marxism-leninism” som Myrdal tillhört, i realiteten Stalins och maoismens politik och ideologi. Dels handlar det antagligen till viss del om Myrdals speciella personliga karaktär – alla från den stalinist-maoistiska traditionen går ju inte den väg Myrdal nu beträder. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för

Vari består det ryska hotet?

I Kungsträdgården står som alltid Karl XII med handen riktad mot öster. Idag, liksom många gånger tidigare under historiens lopp, pekar makten i Sverige ut det stora landet på andra sidan Östersjön som huvudfienden. Men vad ligger bakom dagens frostiga klimat mellan Stockholm och Moskva? Erni & Ola Friholt tecknar sin bild av den rådande kalla krigsstämningen. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Nr 3-4/2016: Revolution & klimat

ettaLäs nya numret som PDF; Klicka på bilden!

Inom kort kommer artiklarna att finnas som separata inlägg./Red.

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Nr 3-4/2016: Revolution & klimat

Venezuela: delbokslut över ett bakslag

Ända sedan 2003 har Rolf Bergkvist i en rad artiklar för Röda rummets räkning följt den rådande utvecklingen i Venezuela, en process som Hugo Chávez gav epitetet ”socialism för det 21:a århundradet”. Efter Chávez död har emellertid landets väg mot socialismen hamnat i en djup återvändsgränd, och då inte minst på grund av det häftigt fallande oljepriset. Följande artikel bör därför ses som ett delbokslut över en – vad det idag verkar – avbruten revolution.

control_obrero_2_geaendertUnder ett helt decennium kom utvecklingen i Latinamerika att framstå som ett positivt, praktiskt exempel på att en annan politik faktiskt är fullt möjlig. Det var där – i brasilianska Porto Alegre – de alternativa världsforumen började att hållas. I samma stad lanserades även ett lokal form av ”deltagande demokrati”. Och i mitten av årtiondet avvisades det frihandelsavtal för hela den amerikanska kontinenten som USAs storbolag försökte tvinga fram. Nya regionala initiativ utanför USA-imperialismens kontroll lanserades, som ALBA, Telesur och Bancosur. Under det senaste året har dock det politiska läget i regionen på många sätt förändrats:  – Den 22 november 2015 vann företagaren och högermannen Mauricio Macri presidentvalet i Argentina med tre procentenheters marginal. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för