Röda rummet arrangerar:

Vad händer i Sanders USA?

Miljoner amerikaner har röstat på en socialist som presidentkandidat. Utanför strålkastarljuset pågår ett politiskt organisationsarbete som ingen vet hur det
kommer att sluta: ”Alla understryker nödvändigheten av att bygga en rörelse
som bär även efter valet. Frågan är bara hur.”

1155968404_4667436167001_BernieKommer Bernierörelsen kunna bryta upp det statsbärande tvåpartisystemet och den ekonomiska elitens grepp om den amerikanska politiken, som i sin förlängning präglar villkoren för hela jordens befolkning?

Den fackliga aktivisten Lars Henriksson som nyligen besökt det tredje USA – den myllrande gräsrotsaktivismens Amerika – diskuterar processerna som nu skakar det amerikanska politiska systemet.

Plats: Litteraturhuset (Lagerhuset, Heurlins Plats 1) Göteborg

Tid: Torsdag 19/5 kl 18:30

Fritt inträde & Fika

Arr. Tidskriften Röda rummet & Tidskriftsverkstaden i Väst

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet arrangerar:

De representerar inte oss! Om populismens politiska förutsättningar

Vilka är de specifika politiska förhållanden som ligger bakom uppkomsten av det som i dag betecknas som ”populistiska rörelser”? Hur relevant är begreppet? Och hur bör socialister förhålla sig? Richard Seymour försöker besvara frågorna.

Om man skulle ge sig på att formulera en teori om populism utifrån mediernas rapportering om ämnet så skulle den i grova drag se ut så här: Majoriteten av människor utanför den politiska klassen – den som utgör politikens verkställande skikt av rationellt resonerande handläggare – är i grund och botten en hop vulgära, driftstyrda varelser som offer för sina materiella begär och grumliga önskemål vinglar hit och dit och är oförmögna att göra reella politiska överväganden. I politiskt svåra situationer förleds de av försåtliga demagoger som utlovar falska lösningar och folk riktar sina primitiva – potentiellt våldsamma – politiska impulser mot sina välgörare i det politiska skiktet. ”Populism” uppstår när folket inte längre erkänner sina verkliga styresmän och börjar bita i kopplet. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för De representerar inte oss! Om populismens politiska förutsättningar

Ständigt inloggad, ständigt loggad

Ny uberdemo

I Storbritannien får mer än tre miljoner löntagare sin regelbundna inkomst från arbete som är helt organiserat via olika internetplattformar, drivna av företag som Uber, Upwork och Taskrabbit. Det rör sig inte om ett fenomen i marginalen i specifika branscher, menar Ursula Huws: ”Det som sker är att flera olika trender som sakta byggts upp över flera decennier nu konvergerar och påskyndar uppkomsten och spridningen av en ny modell för arbetsordning. Det handlar om en storskalig omstrukturering av arbete inom en rad olika sektorer.”

Det är ett välbekant mönster. Först kommer en ekonomisk kris. Därefter följer en enorm omstrukturering av kapitalet – och med denna, en omstrukturering av arbetet – som ställer alla tidigare gällande förhållanden i tvivelsmål. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Ständigt inloggad, ständigt loggad

Kommer kapitalismen att återupprättas?

När Barack Obama den 28 mars landade på kubansk mark var det en historisk händelse. För första gången sedan Calvin Coolidge 1928 gjorde en amerikansk president ett statsbesök på ön, ett kvitto på den rådande islossningen mellan länderna. Republikanerna i USA:s kongress hindrar dock fortfarande hävandet av den handelsblockad som råder sedan 1962. Vad kommer att hända nu på Kuba? Från USA:s sida är det inte några altruistiska avsikter som ligger bakom öppningen. Hur kommer det kubanska ledarskapet att tackla stormaktens anstormning? Med teorin om övergångssamhällen som analysverktyg försöker Peter Widén få grepp om den aktuella processen.

Det är naturligtvis en seger för kubansk diplomati att Obama besöker Kuba, frigivandet av de fem spionanklagade kubanerna, att flyg och båttrafik upprättas mellan Kuba och USA, liksom det faktum att Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Kommer kapitalismen att återupprättas?

Latinamerika på drift åt höger

I början av 2000-talet svepte en vänstervåg – starkast markerad i Venezuela under Hugo Chávez – över Latinamerika. I land efter land kom mer eller mindre radikala regimer till makten. Under senare år är det dock tydligt hur artikulerade högerkrafter återerövrar ansenlig terräng. Vad är det egentligen som händer? Rolf Bergkvist gör analytiska nedslag i kontinentens politiska utveckling.

Den aktuella situationen i Brasilien, där högern (inklusive anhängare till den tidigare militärdiktaturen i landet) inlett en massiv kampanj för att avsätta den folkvalda presidenten, Dilma Rousseff, är ytterligare en länk i den kedja av bakslag Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Latinamerika på drift åt höger

Dödliga mediciner

Ett läkemedel som utvecklades i syfte att bota en form av cancer fungerade inte, men visade sig vara mycket effektivt mot sömnsjuka. Men då patienterna finns i låginkomstländer och sjukdomen endast kommer i större epidemier beslutade sig företaget för att helt lägga ned produktionen. Dock upptäcktes efter en tid ytterligare en användning – som hårborttagningsmedel – varför substansen åter började tillverkas.

Detta exemplet på läkemedelsindustrins ruttenhet är dock bara toppen på ett isberg. Cecilia Verdinelli läser en bok som likställer delar av branschens verksamhet med organiserad brottslighet.

En liten påkostad guide i fickformat som i färg illustrerar avföringens olika konsistenser (den så kallade Bristolskalan) har gjort succé hemma hos mig på sistone. Häftet har jag fått på en läkemedelslunch på sjukhuset där jag arbetar som underläkare, givaren är ett Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Dödliga mediciner

Nytt nummer av Röda rummet!

Etta Röda Rummet nr 1 2016 FRONT Internet(1)Klicka på bilden för att läsa tidningen som PDF.

Inom kort publiceras innehållet som separata artiklar på sidan.

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Nytt nummer av Röda rummet!

Verka utan att synas – de policyprofessionellas roll

                                                      Ett särskilt kännetecken för vår tid är att en ny grupp av så kallat makt-utan-mandat-de-policyprofessionella-i-svensk-politikpolicyprofessionella tagit sitt säte mitt i politiken: i departement, riksdagskanslier, partier, PR-organ intresseorganisationer och tankesmedjor. Men vad är det här för en ny typ av social kategori? Vad är specifikt för den? Och hur påverkar den politiken och i sin förlängning demokratin? Forskningsstudien Makt utan mandat penetrerar fenomenet. Ytterst menar denna artikels författare att fenomenet är en av flera aspekter på hur den borgerliga  demokratin är stadd under förtunning.

De senaste decennierna har antalet policyprofessionella, och dess tyngd i den svenska politiken, vuxit lavinartat. Det har föranlett socialantropologen Christina Garsten, statsvetaren Bo Rothstein och sociologen Läs mer

Publicerat i Böcker | Kommentarer inaktiverade för Verka utan att synas – de policyprofessionellas roll

Ned med vapnen! – unionsupplösningens drama

(ur nr  3-4/15)

För i år 110 år sedan hotade öppet krig mellan Sverige och Norge. Då norrmännen vill bryta unionen mellan de båda länderna och bli självständigt gav riksdagen krigsmakten fullmakt att ingripa militärt mot norrmännen. Kriget stoppades framförallt genom arbetarrörelsens mobilisering. Per-Olof Mattsson anmäler en bok som skildrar förloppet.

Kalle Holmqvist har skrivit en populär och informativ bok om den svenska arbetarrörelsens kamp för fred med Norge i samband med upplösningen av unionen mellan Sverige och Norge 1905. Boken inleds med ett fascinerande citat ur den socialdemokratiska tidningen Arbetet i Malmö från september 1905. Sjunde kompaniet i något av de svenska regementena började plötsligt under en övning i Revinge i Skåne sjunga den norska ”Ja, vi elsker dette land”. Löjtnanten talade då om att den sången ”under nuvarande förhållanden”, d.v.s. konflikten mellan den svenska högern och staten och den norska befolkningen, inte fick sjungas. När då soldaterna istället tog i med Internationalen och en annan populär socialistisk sång, så var det mer acceptabelt och blev ”opåtaldt”. Läs mer

Publicerat i Böcker, Historia, Socialism | Kommentarer inaktiverade för Ned med vapnen! – unionsupplösningens drama

Nytt nummer av Röda rummet!

Etta Skärmklipp

För att läsa tidningen som PDF; klicka på bilden!

Kära Läsare

Marxister tilldelar arbetarklassen en speciell roll i historien. Det är arbetarklassen som är det revolutionära subjektet som slutgiltigt ska bryta kapitalismens bojor. Vi i redaktionen för Röda rummet ser det därför som väsentligt att ur olika aspekter lyfta fram den, och då inte minst belysa skeenden när den varit tungan på vågen. Per-Olof Mattssons recension av Kalle Holmqvists bok Fred med Norge visar i det sammanhanget upp hur svensk arbetarklass 1905 – genom hot om generalstrejk och vägran att bära hand mot ett broderfolk –punkterade högern och militärens drömmar om ett fortsatt stormaktsvälde i Norden. Hjalmar Brantings utrop “Norge ur dina händer konung” kom att illustrera ett av svensk arbetarklass allra mest ärevördiga ögonblick.

En annan sak som är väsentligt är att lära av historiska misstag. Här bidrar Rolf Bergkvists artikel Förliser socialismen? som ett försök att bibringa förståelse om varför det styrande socialistpartiet, PSUV, i parlamentsvalet i Venezuela kunde drabbas av ett sådant braknederlag.

Ett fenomen som under de senaste decennierna blivit allt tydligare i det politiska landskapet är hur de så kallade policyprofessionella vuxit i numerär och vikt. Anders Karlsson ger sig i artikeln Verka utan att synas i kast med detta fenomen.

“En bild kan säga mer än tusen ord” är ett gammalt beprövat uttryck. I artikeln Att bestämma över andra kroppar lägger Jeff Werner August Malmströms konstverk Curmans skalle på dissektionsbordet. Werner använder sig av ett intersektionellt angreppssätt vid närmandet till Curmans målning och levandegör därvidlag passerade historiska skeenden.

Syrien har utvecklats till vår tids mest infekterade och komplicerade krishärd. I artikeln Växthuseffekten och upproret i Syrien frilägger Martin Fahlgren en bakomliggande orsak som ofta haft en tendens att drunkna i det rådande krigsmullret; hur landet flera år i rad före upproret tog sin början plågades av en svår torka.

Libyen har efter Gadaffis fall blivit en ruskig sinnebild för en statsbildnings sammanbrott. Vijay Prashad tar i artikeln Libyens sönderfall och splittring upp problematiken kring västs så kallade “humanitära interventioner” – att bomba ett land till frihet – med regimskifte som strategi.

Ja, det är vad Röda rummet har att erbjuda i detta nummer – välkomna!

(ps. Att Trotskijartikeln Sovjeten och revolutionen inte nämns i Kära Läsare beror på att den lades till i tidningen som en layoutmässig sistahandsåtgärd. Men den faller ju tematiskt väl in… red.)

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Nytt nummer av Röda rummet!