Röda rummet i ny skepnad! Bli prenumerant!

Tidskriften Röda rummet har sedan 1996 varit bilaga i Internationalen. Efter att Tidöregeringen har strypt presstödet lever Internationalen vidare som dagstidning på nätet (internationalen.se).
Tvärtemot de borgerliga förhoppningarna är vi i Röda rummets redaktion fast beslutna att inte låta oss hindras, utan tvärtom bidra till ännu mer och ännu bättre socialistisk teori, praktik och debatt.

Men du – Kära Läsare – är oundgänglig.
Kom med som prenumerant!

Fyra magasin per år direkt i din brevlåda

Normalpris:

25 kr/mån löpande kortbetalning

300 kr/år fakturabetalning

Stödprenumeration:

50 kr/mån löpande kortbetalning

600 kr/år fakturabetalning

Gå till prenumerationsformuläret här

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet i ny skepnad! Bli prenumerant!

Gazaplatsen

Under tisdagsmorgonen den 14:e maj samlades studenter from Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola utanför Göteborgs universitets huvudbyggnad vid Vasaplatsen som en del av en landsomfattande rörelse av studentlägerprotester i solidaritet med Palestina.
En plats som efter lägerprotesterna snarare kommit att bli känd som Gazaplatsen. Gemensamt för den landsomfattande rörelsen är kravet på svenska universitet att officiellt fördöma Israel och vidta omedelbara åtgärder som svar på det folkmord som Israel och dess allierade utsätter palestinier för.

Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , | Lämna en kommentar

Den Röda tråden – Röda rummets recensionsavdelning


I Sverige ges varje år ut en stor mängd litteratur som inriktar sig på samhällskritik och samhällsanalys. Merparten av denna litteratur recenseras dock aldrig. Dagstidningarna har minimerat antalet recensioner av facklitteratur och tidskrifterna har i det flesta fall ett mycket begränsat utrymme för recensioner. Att samhällskritiska texter endast i undantagsfall blir föremål för kritisk läsning och reflektion är ett fattigdomsbevis för den svenska kulturella offentligheten. För att bidra till att ändra på detta kommer Röda Rummet från och med detta nummer att innehålla en utökad recensionsavdelning, som kommer att innehålla längre och kortare recensioner, recensionsessäer samt kortfattade bokanmälningar. Vi kommer huvudsakligen att inrikta oss på svenska alster men i varje nummer kommer vi även att recensera internationell samhällskritisk litteratur som förtjänar att uppmärksammas.

I ockupationens tjänst

Maya Wind
Towers of Ivory and Steel: How Israeli
Universities Deny Palestinian Freedom
Verso Books 2024.

Under våren 2024 ställde studenter över hela världen upp tältläger på universitetens campus och framförde krav på universitetsledningarna att bryta samarbeten med israeliska företag och universitetet. Bakgrunden är den pågående attacken på Gaza men kraven på bojkott är inte något nytt. Tvärtom har kampanjen ”Boycott, Disinvest, Sanction” (BDS) initierad av The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) funnits i tjugo år med krav på att sätta press på Israel att följa internationell lag. Maya Winds nyutkomna bok Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom placerar sig mitt i denna aktuella politiska debatt.
I bokens inledning ställer Wind frågan: Är israeliska universitet delaktiga i kränkningarna av palestinska rättigheter?
Hennes svar på detta är redan inledningsvis ett entydigt ja, och boken är snarast en undersökning av hur de israeliska universiteten inte bara är delaktiga i ockupationen och dess våldsutövning utan också undertrycker och övervakar akademisk forskning och utbildning.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Kampens känsloliv

Hannah Proctor var först tveksam till att kalla sin bok om politiska nederlag för Burnout. Termen (som vi på svenska kan översätta till ’utbrändhet’) används i dag främst för att beskriva en individuell psykologisk process orsakad av överarbete, huvudsakligen bland medelklassen, i en nyliberal kapitalistisk värld. Men det är inte denna form av utbrändhet Proctor primärt är intresserad av att undersöka. I stället leder hon läsarens uppmärksamhet mot termens ursprung. Psykoanalytikern Herbert J. Freudenberger myntade begreppet för att beskriva den utmattning han observerade hos sina medvolontärer i San Franciscos och New Yorks så kallade free clinics. Han argumenterade för att utbrändheten inte bara uppstod ur överarbete, utan också ur de besvikelser och skuldkänslor som uppstod hos volontärerna i förbindelse med arbetet när de upplevde sig inte kunna leva upp till sina politiska ideal

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , | Lämna en kommentar

Bostadspolitik för vem?

Kris i bostadsfrågan Forskarkollektivet Fundament:
Timothy Blackwell, Ståle Holgersen,
Dominika V Polanska, Åse Richard,
Hannes Rolf och Maria Wallstam.

Kris i bostadsfrågan är en ambitiös bok som tar sig an uppgiften att staka ut den svenska ”bostadsfrågans” historia från 1850-talet till idag. Boken är skriven av forskarkollektivet Fundament, som består av historiker, socialantropologer, statsvetare, kulturgeografer och sociologer. Alla med olika kompetenser som försöker täcka denna komplexa fråga. Med ”bostadsfrågan” syftar författarna på hur behovet av bostäder kan mötas och på kampen mellan att definiera bostaden som behov eller som vara. I första delen beskrivs de tre faktorer som lägger grunden för en historisk förståelse av bostadsfrågan : politiken, byggandet och finansieringen. Det är en bild av en föränderlig situation: hur många hus som byggs och av vilka aktörer, hur hyresgästers rättigheter vunnits men också urholkats. Den andra delen fokuserar på vad vi kan lära oss från historien samt erfarenheter från andra länder som kan vara relevanta för oss här i Sverige. Författarna poängterar särskilt vikten av att förstå den historiska kontexten och maktrelationerna kring bostaden.

Fortsätt läsa
Publicerat i Social välfärd | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Hoppets filosof

Ernst Bloch
Utopins anda
h:ström – Text & Kultur (2024)

h:ströms förlag har de senaste åren gett ut en del matnyttigt för den som är intresserad av filosofi. Den svenska bokmarknaden svämmar inte direkt över av nya utgåvor av filosofiska verk, särskilt inte när det gäller tyska sådana, så det är glädjande att h:ströms tidigare översättningar av Schelling, Feuerbach och Popper (visserligen österrikare nu) får sällskap av Ernst Blochs debutverk från 1918, Utopins anda Det är den utgåva som författaren reviderade 1964 som översatts av Christer Persson och som försetts med en utmärkt inledning av Mårten Björk.
Bloch kan räknas till de mera oortodoxa av 1900-talets stora marxistiska tänkare.

Fortsätt läsa
Publicerat i Böcker, Kultur, Religion | Etiketter , | Lämna en kommentar

På spaning i Bokskörden

Av förklarliga skäl är Israel-Palestinakonflikten påtagligt närvarande i 2024 års bokskörd.
Karneval förlag ger ut Tio myter om Israel (i översättning av Anders Björnsson och Lars Ohlsson), av Ilan Pappé, professor i statsvetenskap vid universitetet vid Exeter i England. Pappé har tidigare kandiderat till Knesset för det israeliska kommunistpartiet och har tidigare bland annat publicerat boken The Ethnic Cleansing of Palestine (2006).
Oktoberförlaget har givit ut Israel: ockupation och apartheid skriven av Gunnar Olofsson, läkare som bott och arbetat i Mellanöstern, en bok som ger den långa historiska bakgrunden till den konflikt vars ursprung de svenska medierna nu påfallande ofta daterar till den 7:e oktober 2023.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Tema Vänstern och världen

Internationalismen har alltid varit arbetarrörelsens viktigaste och kanske också mest omdebatterade fråga. Utan gränsöverskridande solidaritet mellan arbetare och förtryckta är det omöjligt att rubba maktobalansen gentemot det globala kapitalet. I detta temanummer samlas texter som på olika sätt lyfter frågor som vad vi kan lära oss av kamper på andra platser i världen och hur vi kan och bör solidarisera oss med dem. I tur och ordning rör det sig om:

Rojavakommittéerna – från klädinsamling till världspolitik, skriven av Rojavakommittéerna

PKK:s väg mot demokratisk socialism, skriven av Peter Widén

Kurdernas kamp, PKK och Rojava, skriven av Anders Karlsson

Ojämn & kombinerad utveckling – Från Leo Trotskij till en icke-eurocentrisk marxism, skriven av Mikael Omstedt

Erövra flaskhalsarna, Chris Brown i ett samtal med fackföreningsaktivister och forskare.

Klicka på bilden för att läsa temanumret som PDF

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Tema Vänstern och världen

Tema: Från teori till praktik

Inom vänstern finns det en olycklig arbetsdelning. En del av den är aktivistisk, praktisk och spontanistisk. En annan är abstrakt teoretisk och mer eller mindre dogmatisk. Samtidigt vet alla som organiserat sig i politiska frågor att teori och praktik inte bara måste gå hand i hand. Det måste också finnas ett ömsesidigt lärande mellan det politiska tänkandet och skrivandet och handlandet. Handling utan teori är blind; teori utan handling är tom.

Klicka på bilden för att läsa temanumret

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Tema: Från teori till praktik

Tema Försvaret

I ”Om den eviga freden” från 1795 skriver Immanuel Kant att förnuftet “fördömer kriget helt och hållet och framhåller freden som en omedelbar plikt”. Hur sant det än är så är den idén svår att föra fram idag. I en tid när statsterroristiskt våld återigen skördar liv, omvandlar byar och städer till ruiner, pulveriserar skol- och sjukhusbyggnader och driver hungrande och törstande människor på flykt framstår talet om fred för många som provocerande naiv. (…) Syftet med att föra samman dessa texter är inte att nå fram till en klanderfri vänsterhållning. Vad det handlar om är snarare att syresätta en lika svår som nödvändig diskussion om hur vi förhåller oss till en värld som står i brand. Det kräver ett balanserande mellan historiska perspektiv, ideologiska ståndpunkter och realpolitiska överväganden.

Klicka på bilden för att läsa temanumret

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Tema Försvaret