Ståle Holgersen: Varken produktivism eller nedväxt

[Ur Spectre, 4 september 2023. Översättning från engelska, Göran Källqvist. Artikeln har inte publicerats i pappersupplagan av Röda rummet]

Bild: Jared Rodriguez

Tankar om ekosocialism

Ekomarxismen och ekosocialismen hemsöks för närvarande av en polarisering mellan socialistisk ekomodernism och nedväxt.1 Publiceringen av Kohei Saitos Marx in the Anthropocene, och det följande kaoset på Twitter, blev bara nytt bränsle på denna brasa.2 Men bakom röken hittar vi övertygande forskning och argument från båda sidor, och ekomarxismen tillhör marxismens mest innovativa områden idag. Det finns mycket att fira i detta. Men i många avseenden är den ökande polariseringen mellan socialistisk ekomodernism och nedväxt oroande. De teoretiska diskussionerna är ofta fyllda av odefinierade begrepp, fientligt läsande och halmgubbar.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ståle Holgersen: Varken produktivism eller nedväxt

Vem vill avskaffa Familjen?

En av högerns affischer i det s.k. “Kosackvalet”, 1928. Affischen pryddes av texten “SVERIGES KVINNOR! En var som röstar på ‘arbetarepartiet’ röstar för familjebandens upplösning, barnens förvildning och sedernas förfall.” Illustration: Gunnar Widholm.

Vad är alternativet? Detta är ofta frågan som ställs till kritiker av familjen. Det är svårt att föreställa sig andra sätt att organisera samhället som varken är hyperindividualiserade eller överlämnar alltför mycket ansvar för den sociala reproduktionen till staten och på det sättet kompromissar med människors autonomi. Trots dessa svårigheter försöker M. E. O’Brien formulera ett alternativt bud i boken Family Abolition (som lite slarvigt kan översättas till Familjens avskaffande).

För att erbjuda ett svar på frågan om vad alternativet till familjen kan vara har O’Brien delat upp sin bok i tre delar. I den första delen, The impossible family, presenterar hon problem förknippade med familjen.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Vem vill avskaffa Familjen?

Den hatade familjen

Boken The anti-social family av Michèle Barrett och Mary McIntosh från 1982 är en återkommande referens i den samtida feministiska familjekritiken. Evelina Johansson Wilén gör en omläsning av boken och konstaterar att en av de mest centrala poängerna i boken – deras kritik av en funktionalistisk förståelse av familjen – tyvärr inte verkar ha gjort särskilt stort avtryck på den samtida feministiska familjekritiken.

När jag i en diskussion med en bekant beskrev en relativt nyutkommen bok i det växande fältet av feministisk familjekritik sa hon att det framstod som ”radikalism på speed”.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Den hatade familjen

PKK:s väg mot demokratisk socialism

Längre tillbaka var PKK som organisation klart anfrätt av stalinism. Under senare decennier har man dock – med sin fängslade ledare Abdullah Öcalan som ideologisk förkunnare – genomgått en omfattande nyorientering. Peter Widén resonerar och reflekterar kring Öcalans tankevärld.

Det kurdiska folket är ett folk utan stat, med sin storlek på över 40 miljoner är man den största statslösa befolkningsgruppen i världen.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för PKK:s väg mot demokratisk socialism

Svar om krisernas tid

I förra numret att Röda rummet gav fyra skribenter kommentarer ur olika vinklar till Ståle Holgersons bok Krisernas tid – Ekologi och ekonomi under kapitalismen, som utkom på Daidalos förlag förra året. Här fortsätter samtalet med Ståles svar till dessa inlägg.
Jag gillar att skriva böcker, och ännu roligare är det att åka runt och prata om böckerna. Recensioner och feedback är kul, men inkluderar ett skräckinslag: det kan ju gå båda vägarna. Det allra roligaste är att diskutera en bok man har skrivit tillsammans med kamrater på ett öppet, kritisk och konstruktivt sätt. För att tillsammans komma vidare.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Svar om krisernas tid

Dödens dag

Femtio år efter militärkuppen i Chile ger en bok av vetenskapsteoretikern Eden Medina en nykter inblick i hur social förändring går till, skriver Johan Örestig.
Det har nu gått femtio år sedan militärkuppen i Chile. I dokumentären Dödens dag – Chile 11 september 1973 skildras hur militären ledd av Augusto Pinochet och understödd av CIA störtade president Salvador Allende som genom vänster-centerkoalitionen Unidad Popular lett landet sedan 1970. Efter en kort inledning om vägen fram till kuppen så är det våldet, splittringen och terrorn som står i centrum.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Dödens dag

Röda rummet nr 4/23 som PDF

Kära Läsare

När dessa rader skrivs verkar Israel precis vara på väg att inleda en markinvasion mot Gaza. Invånarna på det ytterst tätbefolkade områdets norra del har uppmanats att bege sig söderut. ”Humanitär katastrof” och ”tragedi” är ordval som hjälporganisationer använder sig av när de beskriver ockupationsmaktens framfart. Här i Sverige har regeringen ”fryst” biståndet till Palestina, liberalerna vill underlätta vapenexporten till Israel och tre av de fyra Tidöpartierna vill dra tillbaka det svenska erkännandet av Palestina. I dessa bistra tider är det nödvändigt att vi på gator och torg manifesterar vår sorg över sakernas tillstånd och solidaritet med det palestinska folket, utan att ens ge lillfingret av sympati till den vedervärdiga antisemitiska terrororganisationen Hamas.

I detta nummer av Röda rummet återknyter vi till tre olika teman som vi skrivit om under det senaste året.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet nr 4/23 som PDF

Vi som står utanför kriget har ett stort moraliskt ansvar

Röda rummets Johan Örestig skriver i Västerbottens-Kuriren 17/10 om tragedin i Mellanöstern och resonerar om behovet att etablera positioner bortom de poler som drar och sliter i oss idag:

Johan Örestig formulerar tre utgångspunkter för en omvärld att förhålla sig till, som står utanför ett söndertrasat Gaza.

Vad gör man när våldet slår till och sätter igång en spiral av eskalerande vedergällningar? För den som står mitt i den, som förlorat ett barn, som inte kan sova av oro för att någon av missilerna som regnar ned från himlen ska rasera ens hus, som sett sin granne föras bort eller som befinner sig långt bort men har stora delar av sin familj i krigszonen är alternativen få. Det är inte märkligt om panik, desperation och hämndbegär blir de reaktioner som dominerar.

Märkligare är det att så många av de som haft turen att födas på en plats fri från krig, tortyr och förföljelse reagerar så besinningslöst. Läs vidare i Västerbottens-Kuriren

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Vi som står utanför kriget har ett stort moraliskt ansvar

Call for Papers till antologi: Samtida marxistisk teori (Daidalos, 2025)

Redaktion: Evelina Johansson Wilén, Lotte Schack, Carl Wilén och Johan Örestig

  1. Instruktioner för abstracts:

Abstracts (max 250 ord) skickas senast den 1/10–2023 till carl.wilen@mrs.lu.se

  1. Varje kapitel fokuserar på en enskild teoretiker
  2. Inled med 3–5 rader om författarskapets bredd
  3. Ägna sedan omkring 10 rader till att beskriva vilket tematiskt fokus introduktionen kommer att ha samt varför detta är relevant
  4. Avsluta med 3–5 rader som beskriver dig själv samt om du eventuellt har skrivit om eller på andra sätt ägnat dig åt den föreslagna författaren i andra sammanhang

De slutgiltiga kapitlen ska vara 20 000 tecken långa inkl. blanksteg. De kommer att struktureras enligt följande disposition: a) introduktion till och kartbild över författarens politiska och teoretiska bakgrund, sammanhang och utveckling i sin helhet; b) fokus på ett eller två teman i författarskapet; c) avslutning där den samtida relevansen diskuteras

  1. Bakgrund och syfte
Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Call for Papers till antologi: Samtida marxistisk teori (Daidalos, 2025)

Occupy Wall Street– en reaktion mot & ett barn av nyliberalismen?

När en rörelse tappar luften är det lätt att fastna i uppgivenhet och cynism. Men det ger också möjligheter att stanna upp och kritiskt reflektera över vad som gjordes rätt och vad som gjordes fel och vilka lärdomar som kan göra oss rustade att lyckas bättre när nästa uppsving kommer. Röda Rummets Johan Örestig har läst boken Hegemony How-To: A Roadmap for Radicals där Jonathan Matthew Smucker formulerar en sådan kritik av Occupy Wall Street.

Protestvågor kommer och går. I dystra tider är det hoppingivande att tänka på hur plötsligt motstånd kan uppstå och hur smittsamt det kan vara. Under de senaste decennierna har vi sett det internationellt genom globaliseringsrörelsen och de sociala forumen, protesterna mot Irakkriget, de strejker och politiska uppror som följde på finanskrisen 2008, den arabiska våren, Black Lives Matter och den feministiska resningen i Iran. Men hur upplyftande det än är att minnas dessa uppsving så är det också nedslående hur de närmast tycks förutbestämda att ebba ut. När luften går ur rörelsen kan det kännas tungt och kanske till och med meningslöst att vara en av få som stannar kvar.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Occupy Wall Street– en reaktion mot & ett barn av nyliberalismen?