Förskräckta borgare

Tyst tvång & skränig debatt – om Sören Mau

Sören Mau

Lotte Schack introducerar Sören Mau och beskriver hur hans bok
briserat i den danska offentliga debatten.

Det är sällan som en doktorsavhandling om ett lätt obskyrt marxistiskt begrepp från Kapitalet drar till sig stor uppmärksamhet utanför den akademiska miljön. Det är emellertid vad som har hänt med Sören Maus avhandling i filosofi Stum tvang som publicerades i reviderad form på det danska förlaget Klim förra året. I boken tar Mau tag i begreppet ”tyst tvång” som återfinns i ett av de sista kapitlen i Kapitalets första band:

De ekonomiska förhållandenas tysta tvång beseglar kapitalets herravälde över arbetaren. Visserligen kan direkt våld ännu komma till användning, men det hör till undantagen. I vanliga fall kan arbetaren överlämnas åt ”produktionens naturlagar”, d.v.s. till det beroende av kapitalet, som kommer ur själva produktionsförhållandena, och som de garanterar och förevigar. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Förskräckta borgare

Varför har inte kapitalismen kollapsat för länge sedan?

Trots ett turbulent årtionde med kriser, upplopp och en global pandemi är det fortfarande pengarnas rörelser på marknaden som bestämmer över liv och död. I sin nya bok Stum tvang (Tyst tvång) undersöker Sören Mau varför kapitalets värld är så svår att befria sig från och pekar på att kapitalismen inte bara förlitar sig på våld och ideologi utan också på ett abstrakt och anonymt tvång som är inlagrat i de ekonomiska förhållandena och processerna. Här publicerar vi ett utdrag.

Människor måste arbeta för att kunna leva. Eller mer precist uttryckt: några människor måste göra det. Normalt har mänskliga individer förmåga att producera mer än vad som krävs för deras egen överlevnad, vilket innebär att det för att samhället ska kunna reproducera sig inte är nödvändigt att alla arbetar. Mänskliga samhällen har alltid innefattat personer som tillfälligt eller varaktigt inte kan arbeta. Några är sjuka, har funktionsnedsättningar, är skadade, är för gamla eller för unga, och så vidare. Därför måste varje samhälle hitta ett sätt att få några att arbeta för andras överlevnad, eller annorlunda uttryckt; hitta ett sätt att organisera merarbetet och distribuera överskottet. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Varför har inte kapitalismen kollapsat för länge sedan?

Teknikens magi och pengarnas dolda spel

I klimatdebatten ekar magiskt tänkande. Ny teknik ska i ett trollslag lösa göra samhället oberoende av fossila bränslen. Den ska dessutom vara så effektiv att den gröna omställningen kan ske utan att hota tillväxtekonomin. I Kannibalernas maskerad visar humanekologen Alf Hornborg hur denna myt, som ges vetenskaplig legitimitet genom ekonomer och ingenjörer, osynliggör den exploatering av naturresurser och mänskligt arbete som är teknikens grundvillkor. Åsa Hjalmers och Patrik Vulkan har läst boken och finner den radikal och relevant, även om maktanalysen är outvecklad.

Alf Hornborg belyser i sin nya bok, Kannibalernas maskerad, (Daidalos) med undertiteln Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen, de grundläggande utmaningar vår tids omställnings- och resursproblematik står inför. Vilken roll har teknik och pengar spelat för dagens miljöproblem och de skenande globala orättvisorna? Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Teknikens magi och pengarnas dolda spel

Mejlväxling om det existentiella & politiska

Den svensk-amerikanske filosofen och litteraturforskaren Martin Hägglunds bok Vårt enda liv: sekulär tro och andlig frihet (2020 [2019]) har rönt stor uppmärksamhet på flera håll i världen. En viktig anledning till bokens framgång är att Hägglund skriver personligt, pedagogiskt och rättframt om den komplexa relationen mellan existentiella och politiska frågor. Vad innebär det att leva, att tro och ta ansvar inför sitt eget och andras liv? Vad ska vi göra med en korta tid vi getts på jorden? Hur villkorar och inskränker det kapitalistiska ekonomiska systemet och den liberala demokratin människors frihet? Hur kan en demokratisk socialism befria oss inte bara från materiell nöd utan också från andlig torftighet?

Boken är uppdelad i två huvudavsnitt. I det första, Sekulär tro, presenterar Hägglund genom läsningar av bland andra Søren Kierkegaard en radikal ateism. Mycket kort sammanfattat argumenterar han för att religiösa föreställningar Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Mejlväxling om det existentiella & politiska

Från vanmakt till motmakt – Ömsesidig hjälp i praktiken

Hur kan organisering för ömsesidig hjälp kring gemensamma intressen expandera till en verklig motmakt som kan rubba de förhärskande maktstrukturerna? Johan Örestig följer här upp sin artikel från Röda rummet 4/21 – Klimatrörelsen och återupprättandet av tron på kollektiv handling – och resonerar kring frågeställningen på en mer konkret nivå.

Föreningen Vän i Umeå

Sociala rörelser som vill rubba de förhärskande maktstrukturerna och inte organiserar miljardärer kan endast lyckas genom att samla många människor. Denna mobilisering måste dessutom vara ihållande och inte stanna vid plötsliga uppsving eller Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Från vanmakt till motmakt – Ömsesidig hjälp i praktiken

På spaning efter socialismen

Sällan har radikala krafter och socialistiska idéer varit så tillbakaträngda som idag. ”Det är lättare att föreställa sig jordens undergång än slutet för kapitalismen”, som filosofen Slavoj Žižek i frustration uttryckt det. Pelle Dragsteds bok Nordisk Socialism – på väg mot en demokratisk ekonomi, om vad det är för socialistiskt samhälle vi strävar efter och hur vi når dit, är i det läget ett välkommet debattinlägg. Anders Karlsson har läst den.

Datumet 19 juli 1979 har för alltid etsat sig fast i mitt minne. Jag ägnade mig då åt min stora passion schack, vid Junior-SM i Borås, när nyheten kom att Sandinisterna segrat och tagit makten i Nicaragua. Somozaregimen, Latinamerikas mest långlivade diktatur, hade gått i graven. I efterhand slår det mig att den då relativt nybakade, övertygade socialistynglingen som var jag noterade det hela som något av en självklarhet, att det var Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för På spaning efter socialismen

Nr 1/22 som PDF

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Nr 1/22 som PDF

Kära Läsare

Medan bomberna faller över Ukraina och världen dras in i en oroväckande, tilltagande militarisering ger vi ut ett nummer av Röda rummet där kriget dock lyser med sin frånvaro. Sannolikt kommer även vi kommentera och analysera det ryska angreppets vittomfattande konsekvenser. Men som kvartalstidskrift ser vi snarare vår primära uppgift som att försöka analysera saker och ting när väl krutröken något skingrats, inte att leverera mer dagsaktuell klokskap.
Även i dessa krigstider finns det mycket annat i vår värld som pockar på uppmärksamhet, och då inte minst Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Kära Läsare

Ojämn och Kombinerad Utveckling

Från Leo Trotskij till en icke-eurocentrisk marxism

Bild: Frantz Fanon Archives/Jacobin

Oktoberrevolutionen var ett radikalt brott i praktisk handling med det förenklade stadietänkandet i marxistisk förståelse av olika samhällstypers utvecklingsbanor. Trots det har stadietänkandet fortsatt att ha en stark ställning inom teoribildningen. Mikael Omstedt speglar debatten kring teorin om Ojämn och kombinerad utveckling som utmanar stadieteorin.

Inom den svenska vänstern är det nog få som inte har en relation till Dan Berglunds sånger, framför allt bland de som likt mig tog sina första steg vänsterut i det en gång så errar-dominerade Göteborg. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ojämn och Kombinerad Utveckling

Hur nyliberalismen omformade mänskliga rättigheter – intervju med Jessica Whyte

Nyliberalismens intellektuella gudfäder visste att de behövde knyta en filosofi med ädla ideal till det  system av fria marknadskrafter som de ville sprida över  världen. De fann det de behövde genom att förvanska idén om de mänskliga rättigheterna. Ur Jacobin 10/8 2021

Två till synes orelaterade händelser ägde rum 1947.
Det var det året som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna utarbetades.Det var också det år då Mont Pelerin Society bildades, ett sällskap bland vars ursprungliga medlemmar fanns anns den nyliberala teorins banbrytare Friedrich Hayek och Milton Friedman.
I The Morals of the Market: Human Rights and the Rise of Neoliberalism undersöker den politiska filosofen Jessica Whyte det historiska och idémässiga förhållandet mellan mänskliga rättigheter och nyliberalism. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Hur nyliberalismen omformade mänskliga rättigheter – intervju med Jessica Whyte