Ett försvar av familjekritiken

I Röda Rummets #3/2022 förde Evelina Johansson Wilén fram en kritik mot den feministiska familjekritiken. Kärnfamiljen är sammantvinnad med kapitalismen och har använts både för att förtrycka kvinnor och andra grupper. Men familjen har också potential att erbjuda motstånd mot kapitalismens ekonomism. I detta nummer fortsätter debatten med en kritisk kommentar från Lotte Schack och ett svar av Johansson-Wilén.

’Familjens upphävande! Även de radikalaste beskärmar sig över denna skändliga avsikt hos kommunisterna,’ skrev Marx och Engels i ’Kommunistiska manifestet’. Även om det ofta glöms bort är upphävandet av familjen ett av manifestets krav. Sen dess har denna ’skändliga avsikt’ varit omdiskuterad bland marxister och särskilt bland feministiska marxister. I förra utgåvan av Röda Rummet skrev Evelina Johansson Wilén en kritik av den feministiska familjekritiken. Här lyfter hon viktiga invändningar mot feminismens klassiska kritikpunkter mot familjen.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ett försvar av familjekritiken

Fragmentministeriet

Hur kan en roman som skildrar klimatterrorism som en effektiv politisk metod läsas av etablissemangspersoner som Bill Gates och Barack Obama som en hoppingivande och inspirerande berättelse? Röda Rummets Johan Örestig föreslår att det är helt i linje med en liberal världsbild: Genom att stycka upp världen i separata delar kan liberalen bekvämt välja att se det ena och blunda för det andra.

Kim Stanley Robinsons klimatfiktions-roman Ministry for the Future är en av de senaste årens mest omdiskuterade böcker. Den hyllas bland annat av etablissemangsfigurer som Barack Obama och Bill Gates. I denna liberala reception beskrivs boken som en medryckande vision för hur vi ska lösa vår tids största utmaning, som ett mästerverk om hur klimatförändringarna påverkar oss alla och som stålfast visionär optimism. När jag tar mig an boken så brottas jag med att förstå var optimismen kommer ifrån.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Fragmentministeriet

Viktigt feministiskt försvar av aborträtten

Att reproduktiva rättigheter inte kan tas för givna och de att inte har erhållits utan kamp framgår med all tydlighet vid läsningen av Rätten till abort förr och nu av Barbro Davidson och Eva Schmitz som getts ut av Bokförläggarna Röda rummet i år. Valgerður Pálmadóttir recenserar här boken.

”Det är alltmer tydligt att abortfrågan delar världen: från totalförbud och stigma till rätten till en legal abort och ett liv som socialt accepterad. Med denna bok vill vi hålla ögonen på utvecklingen och väcka motstånd mot de krafter som ifrågasätter kvinnors demokratiska rätt till sina egna kroppar.”

Så skriver Barbro Davidson och Eva Schmitz i första kapitlet till en omarbetad och uppdaterad återutgåva av boken Rätten till abort förr och nu som gavs ut första gången 1982 av bokförlaget Röda rummet. Kontexten som provocerade fram Barbro Davidsons och Christina Forslings ursprungliga utgåva från 1982 var att den svenska

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Viktigt feministiskt försvar av aborträtten

Žižek En häst utan ryttare

Få samtida filosofers ansikten är så kända som Slavoj Žižek. Men bakom de yviga gesterna, de karaktäristiska sniffande lätena och de spektakulära, ibland skandalösa, kommentarerna till politiska frågor döljer sig ett lika egensinnigt som viktigt bidrag till den politiska teorin. I detta bidrag till serien samtida marxistiska tänkare introducerar Ludvig Sunnemark Žižek och hans idéer om ideologi och subjektivitet.

Något som framstår som närmast obligatoriskt att nämna i alla texter som försöker introducera Slavoj Žižek är att han ofta benämns som ”the Elvis of cultural theory”. Med detta menas att han har en stjärnstatus och en offentlig persona som få vänstertänkare idag – eller någonsin för den delen – kan mäta sig med. Hans böcker hamnar på bästsäljarlistor, han uppträder inför utsålda teatrar och aulor varhelst han håller föredrag, och deltar flitigt i massmedia, TV och film. Det är både lätt och svårt att förstå varför.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Žižek En häst utan ryttare

Kurdernas kamp, PKK och Rojava

Med Sveriges ansökan om medlemskap i Nato, och det därtill kopplade turkiska kravet att vårt land måste göra mer för att bekämpa ”terrorismen”, har det kurdiska folkets mångåriga kamp för sina rättigheter hamnat i fokus. Få lär heller ha missat Rojavakommittéernas spektakulära aktion med despoten Erdogan hängande som docka upp och ner utanför Stockholms stadshus. Anders Karlsson tecknar en sammanfattande bild över den kurdiska kampen.

Kurderna är idag, med sitt antal av dryga 40 miljoner, den största folkgruppen i vår värld som saknar rätten till en egen självständig stat. Själva landområdet Kurdistan, till ytan något större än Sverige, sträcker sig över sydöstra Turkiet, norra Irak, nordvästra Iran, nordöstra Syrien samt en mindre kil in i sydvästra Armenien. I Turkiet uppskattas antalet kurder till 22 miljoner, i Irak 7 miljoner. Iran 8 miljoner, Syrien 2-3 miljoner samt knappt 50 000 i Armenien. Dessutom lever 2-3 miljoner kurder spridda i övriga världen.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Kurdernas kamp, PKK och Rojava

Röda rummet nr 1/23 som PDF

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet nr 1/23 som PDF

Göteborg: Kannibalernas maskerad

Kan vi tygla rovdriften på människor och planeten?

Human­ekologen Alf Hornborg förklarar de bärande tankarna i sin bok ”Kannibalernas maskerad – Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen” i ett samtal med Patrik Vulkan och Åsa Hjalmers.

Med ett antropologiskt perspektiv på hela resurs- och omställnings­problematiken visar Hornborg hur pengar och teknik i själva verket fungerar som raffinerade metoder för att tillägna sig andra människors tid och naturresurser.

Kan vi föreställa oss en ekonomi som tar hänsyn till människor och miljö bortom vår horisont? Kan vi genomskåda vår tids magi?

Panelsamtal, frågor, diskussion

18:e april kl 19

​Viktoriasalen, Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg

Arrangemang: Tidskriften Röda rummet och Clarté

Läs Patrik och Åsas artikel om Kannibalernas maskerad i Röda rummet här.

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Göteborg: Kannibalernas maskerad

Göteborg: ​Ståle Holgersen – Krisernas tid

Ståle Holgersen, lektor i kulturgeografi vid Örebro Universitet, föreläser och diskuterar utifrån sin senaste bok

Kriserna innebär enorma problem för många människor samtidigt som de är en nödvändighet för det kapitalistiska systemet. Utan kriserna skulle kapitalismen ha kollapsat för länge sedan. Utan möjligheten att förnya sig genom ekonomiska kriser skulle kapitalismen aldrig kunna överleva, utan att utnyttja naturen på ett ohållbart sätt skulle den inte kunna existera. Det är här hunden ligger begraven. Kriserna är inte något ”fel i systemet”: kriserna är systemet.”

SÖNDAG 12 MARS 16:00–18:00

Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B, 413 01 Göteborg

Bokbord med böcker från Ståle, Röda Rummet och Clarté.

Fika finns att köpa.

Arrangör: tidskriften Röda rummet och Clarté

Läs ett utdrag ur Krisernas tid

Publicerat i Övrigt | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Göteborg: ​Ståle Holgersen – Krisernas tid

Andreas Malm: Fossilindustrin ger inte upp frivilligt, vi måste bli starkare

I den här intervjun resonerar Andreas Malm bland annat kring geoengineering och statens roll i kampen mot klimatförändringarna. Intervjun gjordes av den belgiska ungdomsorganisationen Jeunes Anticapitalistes i september 2022 vid Fjärde internationalens ungdomsläger i Frankrike.

Som aktivister för den politiska vänstern i klimatrörelsen känner vi oss ibland blockerade av vad som kan ses som en brist på strategiska perspektiv i denna rörelse. Hur kan vi radikalisera klimatrörelsen, och varför tror du att rörelsen behöver strategiska debatter?
Jag delar detta intryck, även om det uppenbarligen beror på de lokala förhållanden på olika platser – ”Code Rouge”-aktionen i Belgien, inspirerad av Ende Gelände, verkar lovande, men det vet ju du självklart mer om än jag. Försöken att radikalisera klimatrörelsen och få den att växa tar sig olika former beroende på de lokala omständigheterna.
Ett sätt är att försöka organisera massaktioner av Ende Gelände-typ, och det är antagligen det mest nyttiga vi kan göra.

Fortsätt läsa
Publicerat i Debatt, Kapitalism, Klimat, Miljö | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Andreas Malm: Fossilindustrin ger inte upp frivilligt, vi måste bli starkare

Början på allt – eller inget?

Johan Örestig gör en kritisk läsning av Graebers och Wengrows nya historia om mänskligheten

David Graeber

Sedan i höst finns en av de senaste årens mest hyllade böcker översatt till svenska. Det handlar om antropologen David Graebers och arkeologen David Wengrows över 700 sidor tjocka tegelsten Början på allt: En ny historia om mänskligheten (Volante). Boken ger sig i kast med en fråga som diskuterats i vågor under lång tid, nämligen hur det kom sig att mänskliga samhällen utvecklades från i huvudsak nomadiserande jämlika jägar-samlar-samhällen till bofasta hierarkiska och centralstyrda jordbrukssamhällen och sedermera städer, stater och klassamhällen.

Författarna vill visa att denna fråga är felställd, att den framställer en rik förhistorisk tid som grå, tråkig och förutsägbar, och kanske viktigast av allt att den implicerar en determinism som tvingar oss att välja mellan ojämlik civilisation och jämlikt barbari. Denna artikel är en kritisk kommentar till Graebers och Wengrows arbete. Inte för att det saknar värde. Men författarnas egen dogmatism får dem att missa teorier och forskning som de på förhand dömer ut som ”karikatyrer”, vilket ger nedslående politiska implikationer.

Fortsätt läsa
Publicerat i Debatt, Historia | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Början på allt – eller inget?