Samhällets klasskiktning är roten till krigen

Marxister/socialister har under historiens lopp primärt sett klassamhället – och då i vår tid det kapitalistiska produktionssättet – som roten till de militära rustningarna med krig som den yttersta konsekvensen. Statens hårda kärna med militär, polis och rättskipning betraktas som ett organ för klassherravälde. Anders Karlsson rekapitulerar den klassiska marxismens syn på krig.

Varför skola människor strida
Varför skall det flyta blod
Varför skall så många lida
blott för någras yvesmod
Friden är och skall väl bli
livets högsta poesi

Denna sång, vars textförfattare var Valdemar Dalquist, spelades första gången in av Sven Jonsson (1916). Det var mitt under skyttegravskriget i lervällingens Flandern, Första världskrigets kanske allra värsta mänskliga förnedring Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Samhällets klasskiktning är roten till krigen

Anti-militarism och pacifism

Tomas Widén argumenterar för ett icke-våldsförsvar som innefattar alla samhällsmedborgare och tecknar de stora dragen i hur det bör organiseras.

Är marxismen pacifistisk?
Ja, i en mycket grundläggande mening är den naturligtvis det. Ett mål för den marxistiska arbetarrörelsen är – med proletärhymnen Internationalens ord – att ”säkra en evig fred”.
Marxister hävdar att ”en evig fred” inte bara är självklart eftersträvansvärd, utan också möjlig att uppnå. Förutsättningen är att krigens sociala, politiska och ekonomiska rötter, det aggressiva, profitdrivna och våldsbejakande kapitalistiska klassamhället och därmed även den imperialistiska konkurrensen, undanröjs. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Anti-militarism och pacifism

Gemenskapen där borta, våldet här hemma

Johan Örestig resonerar kring det paradoxala faktum att krig och katastrofer producerar  situationer där  mänskliga behov av sammanhållning och gemenskap tillfredsställs.Kriget har sina lockelser. Det är ett både uppenbart och magstarkt konstaterande. Uppenbart då det inte går att undgå den slarvigt maskerade upprymdhet som piskas upp när kriget är nära. Magstarkt då det verkar cyniskt, som ett bekräftande av den gamla idén om människan som mordisk av naturen. Samtidigt var intresset för det militära länge på nedgång. År 2010 beslutade riksdagen att överge allmän värnplikt och övergå till ett yrkesförsvar. När personalbehovet nu skulle täckas av frivilliga sökanden ökade satsningarna på varumärke och marknadsföring men med magra resultat. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Gemenskapen där borta, våldet här hemma

Recension

Kritik av underdog-metafysiken

I den nyutkomna boken Kritik av underdog-metafysiken spårar Johan Söderberg källorna till det kulturkrig som präglar samhällsdebatten. Han finner att vänstern, genom att orientera sig mot frågor om mångkultur och identitet, har banat väg för ett nyliberalt systemskifte på både idéernas och politikens områden. Alexander Kirchhoff har läst boken.

Vetenskapsteoretikern Johan Söderbergs bok Kritik av underdog-metafysiken (Celanders förlag) är en vältajmad idéhistorisk essä med bakgrund i den allt mindre krypande – snarare frammarscherande – extremhöger som får mer och mer politiskt inflytande i Sverige och runt om i världen.
Boken är ett försök att reda ut uppkomsten av det vi till vardags brukar referera till som kulturkriget, en politisk kamp där vi på ena sidan ser identitetsvänstern och progressiva liberaler och på den andra konservativa krafter och den identitära högern. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Recension

Nr 2/22 somPDF

Röda Rummet nr 2 2022

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Nr 2/22 somPDF

Om Annie Ernaux i Röda rummet

I nr 2/21 av Röda rummet skrev Shabane Barot denna fina artikel om Annie Ernaux´s författarskap: Annie Ernaux och själens historia

 

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Om Annie Ernaux i Röda rummet

Förskräckta borgare

Tyst tvång & skränig debatt – om Sören Mau

Sören Mau

Lotte Schack introducerar Sören Mau och beskriver hur hans bok
briserat i den danska offentliga debatten.

Det är sällan som en doktorsavhandling om ett lätt obskyrt marxistiskt begrepp från Kapitalet drar till sig stor uppmärksamhet utanför den akademiska miljön. Det är emellertid vad som har hänt med Sören Maus avhandling i filosofi Stum tvang som publicerades i reviderad form på det danska förlaget Klim förra året. I boken tar Mau tag i begreppet ”tyst tvång” som återfinns i ett av de sista kapitlen i Kapitalets första band:

De ekonomiska förhållandenas tysta tvång beseglar kapitalets herravälde över arbetaren. Visserligen kan direkt våld ännu komma till användning, men det hör till undantagen. I vanliga fall kan arbetaren överlämnas åt ”produktionens naturlagar”, d.v.s. till det beroende av kapitalet, som kommer ur själva produktionsförhållandena, och som de garanterar och förevigar. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Förskräckta borgare

Varför har inte kapitalismen kollapsat för länge sedan?

Trots ett turbulent årtionde med kriser, upplopp och en global pandemi är det fortfarande pengarnas rörelser på marknaden som bestämmer över liv och död. I sin nya bok Stum tvang (Tyst tvång) undersöker Sören Mau varför kapitalets värld är så svår att befria sig från och pekar på att kapitalismen inte bara förlitar sig på våld och ideologi utan också på ett abstrakt och anonymt tvång som är inlagrat i de ekonomiska förhållandena och processerna. Här publicerar vi ett utdrag.

Människor måste arbeta för att kunna leva. Eller mer precist uttryckt: några människor måste göra det. Normalt har mänskliga individer förmåga att producera mer än vad som krävs för deras egen överlevnad, vilket innebär att det för att samhället ska kunna reproducera sig inte är nödvändigt att alla arbetar. Mänskliga samhällen har alltid innefattat personer som tillfälligt eller varaktigt inte kan arbeta. Några är sjuka, har funktionsnedsättningar, är skadade, är för gamla eller för unga, och så vidare. Därför måste varje samhälle hitta ett sätt att få några att arbeta för andras överlevnad, eller annorlunda uttryckt; hitta ett sätt att organisera merarbetet och distribuera överskottet. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Varför har inte kapitalismen kollapsat för länge sedan?

Teknikens magi och pengarnas dolda spel

I klimatdebatten ekar magiskt tänkande. Ny teknik ska i ett trollslag lösa göra samhället oberoende av fossila bränslen. Den ska dessutom vara så effektiv att den gröna omställningen kan ske utan att hota tillväxtekonomin. I Kannibalernas maskerad visar humanekologen Alf Hornborg hur denna myt, som ges vetenskaplig legitimitet genom ekonomer och ingenjörer, osynliggör den exploatering av naturresurser och mänskligt arbete som är teknikens grundvillkor. Åsa Hjalmers och Patrik Vulkan har läst boken och finner den radikal och relevant, även om maktanalysen är outvecklad.

Alf Hornborg belyser i sin nya bok, Kannibalernas maskerad, (Daidalos) med undertiteln Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen, de grundläggande utmaningar vår tids omställnings- och resursproblematik står inför. Vilken roll har teknik och pengar spelat för dagens miljöproblem och de skenande globala orättvisorna? Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Teknikens magi och pengarnas dolda spel

Mejlväxling om det existentiella & politiska

Den svensk-amerikanske filosofen och litteraturforskaren Martin Hägglunds bok Vårt enda liv: sekulär tro och andlig frihet (2020 [2019]) har rönt stor uppmärksamhet på flera håll i världen. En viktig anledning till bokens framgång är att Hägglund skriver personligt, pedagogiskt och rättframt om den komplexa relationen mellan existentiella och politiska frågor. Vad innebär det att leva, att tro och ta ansvar inför sitt eget och andras liv? Vad ska vi göra med en korta tid vi getts på jorden? Hur villkorar och inskränker det kapitalistiska ekonomiska systemet och den liberala demokratin människors frihet? Hur kan en demokratisk socialism befria oss inte bara från materiell nöd utan också från andlig torftighet?

Boken är uppdelad i två huvudavsnitt. I det första, Sekulär tro, presenterar Hägglund genom läsningar av bland andra Søren Kierkegaard en radikal ateism. Mycket kort sammanfattat argumenterar han för att religiösa föreställningar Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Mejlväxling om det existentiella & politiska