Ekosocialism!

Samlade texter om klimatpolitik och kamp

Röda rummets texter om klimatpolitik finns nu samlade i en pdf. Se under fliken Klimattexter ovan eller klicka på bilden:

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för

Afghanistan, flyktingungdomarna och det ”rättssäkra” Sverige

Afghanistan har sedan flera decennier slitits sönder av förödande krig, en situation som under senare år förvärrats. Karin Fridell Anter tecknar bakgrunden till att så många flytt landet, de många närmast rättsvidriga turerna i Sveriges hantering av de afghanska ungdomarna och den rörelse som har vuxit fram för att stötta dem.

År 2015 kom 23 000 ensamkommande afghanska barn till Sverige och sökte asyl. De fick vänta längre än de flesta andra på att alls få sina asylansökningar prövade. Deras åldrar har systematiskt skrivits upp så att de kunnat bedömas efter de hårdare regler som gäller för vuxna och de allra flesta av dem har till slut fått nej i alla instanser. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Toner och kamp

Sociologen Håkan Thörns forskning kretsar mycket kring globalisering och sociala rörelser. Han har tidigare bland annat skrivit Rörelser i det moderna (1997), Globaliseringens dimensioner (2002) samt Solidaritetens betydelse (2010). I sin nyutgivna bok 1968 – Revolutionens rytmer med underrubriken En berättelse om hur musik och uppror skakade världsordningen förlägger Thörn sitt fokus till USA i en studie av hur musik och social kamp där samspelade. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Tet-offensiven: internationell solidaritet och radikalisering

Den franske socialisten Pierre Rousset skildrar de internationella verkningarna av Tet-offensiven 1968 och i synnerhet effekterna i Frankrike där Rousset var aktiv i byggandet av solidaritetsrörelsen med Vietnam.

I februari 1968 inledde befrielsestyrkorna i Sydvietnam ”Tet-offensiven”. Den genomfördes i mycket stor skala över hela Sydvietnam, inklusive i Saigon. Det internationella genomslaget var betydande, den stimulerade antiimperialistiska och nationella befrielserörelser och påskyndade ungdomsradikaliseringen i Japan, USA och Europa. Den utgjorde en vändpunkt i kriget och innebar att motståndet mot det tog fart inom själva den amerikanska militären. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Malm vs. konstruktionism, hybridism och nymaterialism

I sin senaste bok tar sig Andreas Malm på sig uppgiften att granska och kritisera den alltmer inflytelserika teoretiska trend som gör gällande att vi inte kan göra skillnad på naturens och samhällets egenskaper, samtidigt som han försöker utveckla en historiematerialistisk teori som kan erbjuda klimatrörelsen vägledning. Carl Wilén har läst den.

Även om teori inte framstår som den mest akuta uppgiften i en värld där medeltemperaturen fortsätter att stiga med en skrämmande hög hastighet, argumenterar Andreas Malm i sin senaste bok The Progress of this Storm (2018) för att den kollektiva handlingen som är nödvändig för att stoppa uppvärmningen ändå är i stort behov av en begreppslig karta som med någorlunda precision kan göra situationen klarare. Annars famlar den i blindo, och det har vi inte råd med. Malm menar att klimatförändringarna har kommit att bli ett slags lackmustest för samtida teorier om förhållandet mellan natur och samhälle. På samma sätt som  Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Kapitalism och demokrati – en relation med förhinder

Den 9 september i år går det svenska folket till riksdags-, regions/landstings- och kommunval, då de politiska partierna återigen får möjlighet att lufta sina ideologiska käpphästar. Men hur står det egentligen till med den borgerliga demokratin, i ett historiskt perspektiv? Vad är dess förutsättningar? Och hur kan relationen kapitalism-demokrati beskrivas? Det är några av de frågeställningar som Mattias Börjesson tar sig an.

Politisk demokrati är i sin nutida bemärkelse ett relativt modernt fenomen. Innevarande år är det cirka hundra år sedan man beslutade att införa allmän och lika rösträtt för i princip samtliga myndiga medborgare i Sverige.(1) I den kapitalistiska västvärlden infördes politisk demokrati under första halvan av 1900-talet: I Australien (1903); Nya Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Populistiska manifestet

Sverige behöver en vänsterpopulistisk rörelse. Det är budskapet i Göran Greiders och Åsa Linderborgs gemensamt skrivna bok Populistiska manifestet: för knegare, arbetslösa, tandlösa och 90 procent av alla andra. Där vävs 151 teser samman till en blandning mellan lägesbeskrivning och programförklaring. Johan Örestig har läst manifestet.

Boken skulle kunna sammanfattas utifrån ett trefaldigt syfte: att förklara populismens rötter, att argumentera för behovet av en vänsterpopulism och att peka ut riktningen för en sådan rörelse. Författarnas svar på den första frågan är att ”populismen blir en mäktig Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för

Högerpopulismens jordmån

”Högerpopulismen måste mötas med politisk kamp och polemik. Men det räcker inte…”
Citatet är hämtat ur Örjan Nyströms och Anders Nilssons politiska essä ”Högerpopulismen och jämlikheten”, utgiven av LO februari 2018. Essän är en del av Jämlikhetsutredningen, ett projekt beslutat på LO:s kongress 2016*. Det uttalade syftet med projektet är att beskriva ojämlikhetens framväxt och konsekvenser, förstå vad det är som driver den och att ta fram förslag på hur jämlikheten kan öka. Författarnas förord är undertecknat i oktober 2017. Sedan dess har Anders Nilsson, en av de viktigaste intellektuella rösterna inom den socialdemokratiska fåran, beklagligt nog gått bort.

Samma dag som jag börjar skriva den här texten presenteras i Svenska Dagbladet en ny opinionsundersökning (SvD/Sifo 180518). Aldrig har Socialdemokraterna legat så lågt i opinionen så nära ett riksdagsval. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för

 Har Marx ekonomiska tankegångar fortfarande aktualitet?

Michael Roberts har under senare år etablerat sig som en av de mer tongivande marxistiska ekonomerna inom den idag nära på utrotningshotade skara som håller fast vid att Marx analys av den kapitalistiska samhällsformen kan överföras till robusta empiriska analyser. Viktor Ottossons skärskådar hans nyutgivna bok.

Michael Roberts har under mer än trettio år arbetat som ekonom i Londons finansiella distrikt. Initialt var det främst genom sin blogg – The Next Recession – som Roberts fick en viss uppmärksamhet då han där var tidig med att förutspå den totala kraschlandning som skulle drabba världsekonomin under krisåren 2007-8. Dessa analyser mynnade även senare ut i Roberts första bok – The Great Recession. 2016 släppte Roberts sin andra bok – The Long Depression – där han hävdar att kapitalismen inträtt i ett stadie präglat av långvarig ekonomisk stagnation. I sin senaste bok – Marx 200 – väljer Marx 200 Roberts att utvärdera Marx ekonomiska tänkande tvåhundra år efter dennes födelse och ställer sig frågan hur pass relevanta dessa idéer är för oss idag. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

En Marx för vår tid

I år är det 200 år sedan Karl Marx föddes. Den betydelse han haft för socialisters förståelse av klassamhällen i allmänhet och det kapitalistiska systemet i synnerhet kan knappast överskattas. Här beskriver Peter Widén, pensionerad metallarbetare från Eskilstuna och socialist från tidiga tonår, den roll Marx spelat för hans egen politiska utveckling.

När jag först hörde talas om Karl Marx kommer jag inte ihåg. Det var dock innan jag anslöt mej till SSU 1963. Men mina kunskaper om hans bidrag var närmast obefintliga. Det var dom tyvärr inom SSU också. Vi fick lära oss att han var grundare av den socialistiska ideologin, men presentationen av honom var mycket knapphändig och delvis rent felaktig. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för