Tre perspektiv på kvinnor och strejk

Under de senaste åren har massiva kvinnostrejker svept över världen. Kvinnor i bland annat Spanien, Argentina, Schweiz, Italien och Tyskland (och ett femtiotal andra länder) har samlats och protesterat mot frågor som berör inskränkt aborträtt, våld mot kvinnor, nedmontering av välfärden och kvinnors obetalda/underbetalda betalda arbete. Kvinnor som strejkar, samt kvinnostrejken som sådan – som präglas av att uttryckligen sätta kvinnans specifika roll i produktion och reproduktion i centrum – är emellertid inte någonting nytt. I texterna nedan möts tre ingångar till temat.

Svenska kvinnor som strejkar: ett historiskt perspektiv

Eva Schmitz diskuterar historiska fall av kvinnor som strejkar och pekar på hur kvinnor, trots antagandet om motsatsen, har varit synnerligen aktiva strejkare.
Strejk var ett av de viktigaste vapnen för det växande industriproletariatet i deras kamp för högre lön, kortare arbetstid, bättre arbetsvillkor och rätten att organisera sig i en fackförening när det kapitalistiska produktionssättet fick sitt genombrott i slutet av 1800-talet. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Tre perspektiv på kvinnor och strejk

Rötterna till det svenska systemskiftet

Under senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet försköts Sverige häftigt i nyliberal riktning. Men vad var det egentligen som hände? Och hur ska vi förstå bakgrunden till denna process? Kerstin Eldh bringar ljus över ett avgörande vägval i svensk politisk historia.

Vad är det med Nancy MacLeans bok om nyliberalen James Buchanan, Democracy in Chains, som så oroar nyliberaler? För inte så länge sedan tog Mattias Svensson heder och ära av författaren i Aftonbladet. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Två läsningar av Joker

 

I Todd Phillips film Joker, får vi följa den misslyckade ståuppkomikern Arthur Flecks transformation till ärkeskurken Jokern. Men lika mycket som filmen målar ett rörande psykologiskt porträtt av Jokern skildrar den 1980-talets nyliberala härjningar och dess konsekvenser. I varsin text närmar sig Catharina Thörn och Tobias Pontara Arthur Fleck och det Gotham han lever i.

”Dom skiter i såna som dig, Arthur. Dom skiter i såna som mig också.”

Vi ser huvudpersonen sitta vid ett sminkbord i en lokal för hyrclowner. I bakgrunden hörs en radio där ett nyhetsankare berättar att sopstrejken går in på sin artonde dag med tusentals sopor som samlats på hög i staden. Hälsoministeriet har utlyst undantagstillstånd för första gången på decennier. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Krisen är ingen möjlighet, den är fienden

Ståle Holgersen menar – utifrån en analys av det kapitalistiska systemets funktionssätt – att det stora folkflertalet inte har något gott att vänta sig av kriser inom den rådande ekonomin. All kraft måste riktas mot undanröja de förhållanden som är själva krisens drivkraft och mot dem som gynnas av den.

Coronapandemin och den ekonomiska krasch som nu skakar världen är ett enormt hot mot människor över hela jorden. För många kapitalister är krisen dock en möjlighet, och för det kapitalistiska systemet står den för en lösning på underliggande problem i dagens ekonomi. Covid-19 är den kreativa förstörelse kapitalismen behövde för att kunna överleva. Det låter vansinnigt, och det är det verkligen. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Zombies, kapitalets våld och den bångstyriga kroppen

I den femte delen av Röda rummets serie Nutida marxistiska tänkare presenterar Johan Örestig den kanadensiske teoretikern och aktivisten David McNallys tänkande.

David McNally är professor i historia vid universitetet i Houston, USA, och har sedan slutet av 1980-talet publicerat sju böcker och över sextio vetenskapliga artiklar. Ursprungligen kommer han från Kanada där han förutom sitt akademiska arbete varit mångårig aktivist inom bland annat New Socialist Group. Hans gärning håller sig dock inte inom ramarna för något avgränsat vetenskapligt ämne eller forskningsområde. Genom åren har han behandlat ämnen som kapitalismens uppkomst, marknadssocialism, förhållandet mellan språk, kultur och kroppsarbete, finanskrisen år 2008 och frågan om hur vår fascination för monster, vampyrer och zombies är kopplade till kapitalismen. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Göran Therborn: Dagordning för en klassanalys (del 1)

[Ur Catalyst, vol 3, nr 3, hösten 2019. Artikeln grundar sig på en föreläsning vid en minneskonferens för Eric Olin Wright, som hölls i Madison, Wisconsin, 2 november 2019. Översättning från engelska, Göran Källqvist.]

Catalysts redaktionella kommentar: Denna artikel presenterar en dagordning för forskning om en klassanalys som svarar mot den nya situationen i detta århundrade, med flerdimensionella undersökningar av ojämlikhet och globala analyser av förhållandena mellan kapital och arbete. Speciell uppmärksamhet bör riktas mot ekologiskErik Olin Wright ojämlikhet, arbetarklassens stora olikheter i global måttstock samt den symptomatiska innebörden och politiska konsekvenserna av medelklassens nuvarande position, såväl i det globala syd som det globala norr.

Det fanns en tid när en glänta skymtade i kapitalismens mörka skog, öppnad av vietnameserna och andra antikoloniala rörelser i söder och motståndet i norr mot de koloniala krigen, av uppror bland afroamerikaner och av Medborgarrättsrörelsen, av det franska maj 1968 – en revolution till hälften, den heta hösten i Italien 1969, Unidad Popular i Chile, feminismens frambrytning. Det var den revolterande marxismens tid. Klassanalysen blev en central del av den, i sökandet efter de samhällskrafter som skulle kunna leda världen genom gläntan och bortom kapitalismen. Läs mer

Publicerat i Debatt, Övrigt, Socialism | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Nytt nummer av Röda rummet, här som PDF.

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för

Arbetarlitteraturens besiktningsman

1930-talet kom att bli den svenska arbetarlitteraturens genombrottstid, då författare som Jan Fridegård, Ivar Lo Johansson, Eyvind Johnsson och Moa Martinsson nådde ut till en allt större läsekrets. Alla dessa var i mer eller mindre grad vara påverkade av Martin Andersen-Nexö. Vem var denne danske proletärförfattare och varför blev hans verk något av en måttstock inom arbetarlitteraturen? Per-Olof Mattsson tecknar ett porträtt. Läs mer

Publicerat i Böcker, Historia, Kultur | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Konspiratorisk liberalism

Timothy Snyder – March 2019 – photo: Mogens Engelund

Timothy Snyder har med populärhistoriska böcker, som lagt fokus på fenomenen nazism och stalinism, nått ut till en bredare läsekrets. I hans senaste bok, Vägen till ofrihet, är det istället i de auktoritära högerpopulistiska tendenserna i vår samtid han tar avstamp. Jakob Sandberg har läst den.

Timothy Snyder är en amerikansk historiker vid Yale med Östeuropa som sin specialitet. Han har profilerat sig som en av samtidens stora ”offentliga intellektuella”, och beskrivs i Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Demokrati eller kapitalism?

En introduktion till Ellen Meiksins Woods tänkande

Demokrater och antidemokrater under antiken var inte överens om mycket, men det stod helt klart för båda parter att den atenska demokratin och demokrati i allmänhet symboliserade den arbetande majoritetens klassmakt. För atenarna hade därför det vi kallar demokrati idag – där ett fåtal rikas makt inte längre är oförenligt med definitionen av demokrati – i själva verket varit en antidemokratisk styrelseform. För att kunna begripliggöra den process genom vilken den moderna demokratin förpassades till en rent politisk sfär, samtidigt som den ekonomiska makten lämnades intakt, menar Ellen Meiksins Wood att vi måste förstå kapitalismens särskilda form av egendomsrelationer. I den fjärde delen av Röda rummets serie över samtida marxistiska aktivister och teoretiker introducerar Carl Wilén Woods författarskap, med ett särskilt fokus på frågan om skillnaden mellan den antika och den moderna demokratin. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för