Kära läsare

 

Nr 2/21 som PDF här. Inom kort publiceras artiklarna som separata inlägg.

Nu är sommaren och ett nytt nummer av Röda rummet här ! Även om det ibland kan vara svårt att hänga med i de politiska svängarna och olika händelser – som pandemin – kan skapa känslor av desorientering så är det många kamper som är långvariga och ständigt närvarande. Bland dem finner vi den feministiska kampen, klimatkampen och den antirasistiska kampen: som i sin tur alla är förenade med antikapitalistisk politik.
Det här numret innehåller två texter som på olika sätt sätter feminismen och kvinnans roll i fokus.
Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Kära läsare

En français

Sabotage? Bonne conduite? Des actions des ouvriers? En cherche d’une stratégie pour traiter la question du changement climatique

Le plus recent livre d’Andreas Malm, How to Blow up a Pipeline: Learning to Fight in a World on Fire (Comment détruire un pipeline: Apprenant à lutter dans un monde en flâmes) a attiré beaucoup d’attention. Au centre de cette attention se trouve la critique de Malm contre une partie du mouvement pour le climat, qui toujours, à priori, plaide, pour une désobéissance pacifique. Malm lui même, surligne le rôle du sabotage comme une tactique, parmi plusieurs d’autres méthodes de lutte. Lars Henriksson analyse le livre de Malm et ébauche des possibles voies en avant.

It isn`t nice to block the doorway
Is isn´t nice to go to jail
There are nicer ways to do it
But the nice ways always fail
Malvina Reynolds

Qu’est qu’on doit faire quand les promesses politiques vides restent des excuses pour ”business as usual”, et quand des protestations bienveillantes vis à vis au climat n’empêchent pas que le monde marche vers un enfer brûlant? Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för En français

In English

Climate struggle on a radicalized track

Andreas Malms new book How to Blow up a Pipeline. Learning to fight in a World on Fire has got a great deal of attention. The focus has been on Malms critique of parts of the climate movement that a priori and in any given situation advocates civil disobedience. Malm highlights the role of sabotage as one of several tactical methods in the struggle against the fossil capital.
Lars Henriksson scrutinizes Malms book and sketches possible paths forward.


It isn’t nice to block the doorway
It isn’t nice to go to jail
There are nicer ways to do it
But the nice ways always fail
Malvina Reynolds

What should we do when airy political promises amount to little more than excuses for business as usual and when the friendly climate protests have not prevented the world from heading towards a burning inferno? Submissively accept doom or take the climate struggle to a new level? Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för In English

Klimatkamp på ett radikalare spår

Andreas Malms nya bok How to Blow up a Pipeline. Learning to fight in a World on Fire har väckt stor uppmärksamhet. I blickpunkten har här varit Malms kritik av delar av klimatrörelsen för att den på förhand i alla lägen förespråkar en fredlig civil olydnad. Själv lyfter Malm fram sabotagets roll som en av flera möjliga taktiska kampmetoder. Lars Henriksson genomlyser Malms bok och skisserar möjliga vägar framåt.

It isn’t nice to block the doorway
It isn’t nice to go to jail
There are nicer ways to do it
But the nice ways always fail
Malvina Reynolds

Vad ska vi göra när de luftiga politiska löftena förblir ursäkter för business as usual och när de vänliga klimatprotesterna inte hindrar att världen går mot ett brinnande inferno? Undergivet acceptera undergången eller trappa upp klimatkampen till en ny nivå? Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Klimatkamp på ett radikalare spår

De som tog fajten

Kommunalarbetareförbundets strejk 2003, som varade i fem veckor, är den hittills mest omfattande strejken i Sverige under 2000-talet. Den följdes av stark intern kritik mot den uppgörelse Kommunals förbundsledning undertecknat, liksom mot att konflikten avblåstes innan de sympatiåtgärder Seko och Transport varslat om hade hunnit träda i kraft. Men hur upplevdes strejken bland de medlemmar som var direkt engagerade i konflikten? Kristin Linderoth pekar på andra effekter än de omedelbart mätbara resultaten av en arbetsmarknadskonflikt – hur de som kämpar utvecklas som individer och kollektiv.
På våren 2003 syntes de röda jackorna med texten ”Vi tar fajten!” runtom i Sverige, när undersköterskor, lokalvårdare, vaktmästare, vårdbiträden och många andra offentliganställda kommunalare fyllde det offentliga rummet med sin kamp för högre löner. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för De som tog fajten

Aleksandr Blok

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Aleksandr Blok

Utopias gränser

”Om de inte gick att föreställa sig ett alternativ till dagens värld, hur skulle vi då kunna förändra den?” Utopier är nödvändiga. Men de är otillräckliga, och inte bara det; de kan i en del versioner vara en del av det rådande systemets ideologi.
När bokförlaget Verso 2016 genom en återutgivning uppmärksammade 500-årsminnet av Thomas Mores bok Utopia – det verk som givit upphov till termen utopi – valde man följande text av China Miéville som inledning. Texten har tidigare varit publicerad i den brittiska tidskriften Salvage.

FN:s klimatpanel (IPCC) kräver en minskning av våra utsläpp med en tredjedel för att undvika total katastrof. Revisionsfirman KPMG pekar, med företagens powerpointska, blytunga pratsamhet, mot samma horisont. NASA delfinansierar en rapport som varnar för att civilisationens systemkollaps ”är svår att undvika”.
Vi kan fortsätta käbbla om modellerna, men inte om att det som vi alla egentligen borde diskutera är att slutet på alltihop kan skönjas. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Utopias gränser

Blandäktenskap – ett US-amerikanskt dilemma

Peter Widén har nyligen kommit ut med boken Svart Historia hos Bokförläggarna Röda rummet. författaren beskriver här rasismens och slaveriets framväxt och utveckling i USA. Stort fokus läggs på det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 och den därpå följande turbulenta perioden. Röda rummet har glädjen att publicera ett avsnitt ur Widén bok.

För att förstå den vrede som vi nu ser manifesteras i Black Lives Matter-demonstrationerna i USA är det viktigt att förstå djupet av det rasistiska förtrycket som historiskt rått. Jag tänkte i den här korta betraktelsen ta upp just en aspekt, nämligen rasåtskillnad när det gäller äktenskap.
När de första svarta anlände till de brittiska kolonier som senare kom att utgöra USA (vad man vet 1619) kom de att arbeta tillsammans med indianska slavar och med fattiga vita. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Blandäktenskap – ett US-amerikanskt dilemma

Hyresgästföreningar som folkrörelser

Den senaste tiden har vi sett hur Hyresgästföreningen har fungerat som en arena för politiska strider och maktkamp. I Hannes Rolfs avhandling En fackförening för hemmen ges ett historiskt perspektiv på  den kollektiva organiseringen bland hyresgäster i Stockholm och Göteborg.  Mathias Krusell menar att avhandlingen ger en djupare förståelse för hyresgäströrelsens utveckling.

I ungefär ett år har Hyresgästföreningens Region västra Sverige saknat en ordinarie regionordförande efter att den tidigare ordföranden Kristoffer Lundberg blev utesluten ur Hyresgästföreningen. Lundberg själv menar att uteslutningen är en byråkratisk kupp rotad i att ett socialdemokratiskt etablissemang inte uppskattade den frigjorda och kämpande typ av hyresgästorganisation som framträtt de senaste tio åren i Göteborg. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Hyresgästföreningar som folkrörelser

Kära Läsare

Numret som PDF (klicka)

 

Här är vi, omslutna av pandemins andra vår, och försöker få till ytterligare ett tidskriftsnummer med målet att vara ett forum för diskussion och teori för politisk aktivism.

Lyckas vi?
Med att navigera mellan att måla en frasradikalt förenklad samhällsbild och akademiskt försiktiga penseldrag? Mellan alltför otympliga vindlande texter och läslockande snuttar som kvickt dunstar? Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Kära Läsare