Vi håller på att konstituera folkligt självbestämmande för att störta regimen”

Intervju med Lluc Salellas från katalanska CUP.

Candidatura d’Unitat Popular, CUP [Folkliga enhetskandidaturen] är ett katalanskt, socialistiskt, ekologistiskt och feministiskt vänsterparti som verkar för Kataloniens avskiljande från Spanien. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Det politiska våldets historia och teori

De inom vänstern som inte tar avstånd från alla former av politiskt våld riskerar idag att stämplas som extremister och klumpas samman med rasister, fascister och islamister. Evelina Johansson och Carl Wilén undersöker hur denna stigmatisering kan förstås utifrån våldets idéhistoria från Machiavelli till våra dagar, utifrån diskussioner om våld, etik och politik inom feministisk teoribildning och utifrån det iögonfallande förhållandet att Karl Marx nästan aldrig intresserade sig för revolutionens medel i termer av våld eller icke-våld.

I januari 1986 bjöd Michelle Vovelle, som året innan tillträdde den prestigefyllda professuren i den franska revolutionens historia vid Sorbonne, in sina doktorander till en ”tête de veau-middag”. I Frankrike ingår denna symboltyngda måltid i den republikanska traditionens firande av den franska revolutionen 1789. Kalvhuvudet, som är måltidens huvudrätt, symboliserar den franska kungen Ludvig XVI giljotinerade huvud och middagens gäster spelar rollen som det folk som genom avrättningen frigjorde sig från det gamla samhällets förtryck, Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Gandhi 3.0 för vår tid

Det indiska benranglet”, det var det nedsättande epitet som Leo Trotskij vid ett tillfälle gav den kontroversielle befrielseledaren och ideologen Mohandas K. Gandhi. Men har inte vi med hjärtat till vänster idag något att lära av Gandhi? Tord Björk tar oss med på en exposé – med den indiske profeten som ressällskap – över folkrörelsemotstånd nu som då.

Kan socialister lära sig något av Mohandas K. Gandhis icke-samarbetsstrategi? Det var frågan Röda rummets Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Att övervinna våldet

Bokförläggarna Röda Rummets första bok var Ställ om! – för en ekologisk socialism. De var vårt sätt att hjälpa till med att bygga miljörörelsen. Snart kommer vårt bidrag till diskussionen inom fredsrörelsen: Bart de Ligts bok Att övervinna våldet. Här kan du läsa en inledning om författarens liv och om hans insatser i fredsrörelsen mellan de två världskrigen, samt bokens förord.

Bidra till utgivningen genom att göra ett förköp! Sätt in 200 kronor på pg 78 19 17 – 0. Skriv ”Fred”, ditt namn och din adress, så skickar vi boken så fort den är klar!

Den 3 september 1938, efter många års överansträngning, föll Bart de Ligt ihop och dog – bara 55 år gammal  – på järnvägsstationen i Nantes.  Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Talartribunens fixstjärna

Tillsammans med Hinke Bergegren, Hjalmar Branting och August Palm är nog Kata Dalström det namn som idag klingar mest bekant från arbetarrörelsens tidiga år. Men vem var denna kvinna som främst gått till historien för sin enorma frenesi och formuleringskonst i talarstolen? I biografin Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg tecknar Gunnela Björk en bild av denna säregna personlighet. Anders Karlsson har läst den.

Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

  100 år sedan den ryska revolutionen – intervju med Paul Le Blanc

I början av november månad gästade den amerikanske socialisten och historikern Paul Le Blanc Sverige. Le Blanc höll föreläsningar om Oktoberrevolutionen 100 år i Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Umeå. Vid hans besök i Göteborg träffade Åsa Hjalmers honom för en pratstund.

Den ryska revolutionen har varit din följeslagare under en stor del av ditt liv, i både dina texter och som aktivist. Stämmer de att du skrev din doktorsavhandling om den ryska revolutionen? Vad är det som gör just den revolutionen så central?

Min avhandling var en jämförande analys mellan revolutionen i Ryssland och revolutionen i Nicaragua. Den behandlade vad som ledde fram till dem, de revolutionära processerna och vad som skedde de fem därpå följande åren. Jag tog nyligen den ryska delen av avhandlingen och utvecklade, uppdaterade och expanderade den till min nya bok October Song. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Nytt nummer av Röda rummet!

Här som PDF:

 

 

 

 

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för

Röda rummet arrangerar:

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet arrangerar:

Varthän klassamhället?

Göran TherbornIntervju med Göran Therborn som leder arbetet med en uppdaterad klassanalys av det svenska samhället.

Vad har du idag – innan projektet ”Klass i Sverige” tar fram en uppdaterad klassanalys – för allmän bild av hur den svenska klasstrukturen förändrats sedan du 1980 kom ut med boken ”Klasstrukturen i Sverige”?

Sverige har blivit mycket mer genomsyrat kapitalistiskt och förborgerligat.

Innebär den ökande ojämlikheten de senaste decennierna att Sverige blivit mer kapitalistiskt? Hur har utvecklingen påverkat möjligheterna till vänsterpolitik?

Den förra klassboken kom ut när ojämlikheten i Sverige var som lägst i modern tid. Ojämlikheten har sedan drivits fram av den postindustriella kapitalismen, med avregleringarna av börsen, bankerna och kapitalmarknaden i mitten på 80-talet, och som skapade den spruckna finansbubblan och massarbetslösheten på 90-talet. De nya förmånerna för en exkluderande medelklass – privatiseringen av skola och vård, avskaffande av förmögenhets-, arvs- och fastighetsskatter, ränteavdrag för redan billiga bostadslån – har beskurit utrymmet för en progressiv politik. 
Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för

Anti-Standing om postmarxism, prekariatbegreppet och klass

Prekariatet har genom den brittiske sociologen Guy Standing blivit ett begrepp som används allmänt i politisk debatt. Men hur bör vi – utifrån ett marxistiskt klassperspektiv – förstå det?

Klass är vänsterns och arbetarrörelsens mest centrala begrepp, ändå är det ett begrepp som det råder stor oenighet kring. Inte blir klarheten större av att det idag verkar råda inflation på framställningar av hur klassamhället har omstöpts eller till och med försvunnit. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för