Röda rummet 3 / 2005: Inhägnade drömmar

När vi för det här numret scannade in en text ur antologin Copy Me skrev scannern meningen

”Skivindustrin, filmindustrin och mjukvaruindustrin $nyftar och snörvlar alla i högan sky när deras produkter kopieras”. Som vore det där dollartecknet en uppmuntrande blinkning med vänsterögat åt redaktionen från själva produktivkrafterna.

För den storföretagsledda världsordningen blir de ökade tekniska möjligheterna att mångfaldiga och fritt sprida information av olika slag ett allt större hot. Nu går de hårt fram för att ta kontroll över den fria informationspridningen och privatisera den till ”intellektuell egendom”

Med bland annat alltmer långtgående och absurd patentering av ”immateriell egendom” och förbudslagar mot nedladdning och kopiering ska dominansen över information och spridning av kunskap upprätthållas. När polisraider slår till mot ”piratkopierare” blir kontrasten mot propagandabilden om kapitalismen som frihetens missionär på jorden närmast löjeväckande tydlig. Tankarna går snarare till en totalitär orwellsk Storebror som övervakar ”tankebrott”.

Vi ägnar en betydande del av detta nummer åt att belysa denna motsägelsefulla utveckling. Flera av skribenterna beskriver det som sker som en ”ny inhägnad”. Denna gång riktad mot våra gemensamma tankar, idéer och kunskaper, som ska stängslas in och inlemmas i vinstjakten.

Försvaret av denna ”intellektuella allmänning” är kanske i sig revolutionerande. För allt som en människa gör eller skapar sker efter att man tagit del av ett gemensamt mänskligt arv av erfarenheter.

Kampen för informationens frihet kan därför i sin förlängning bli en kamp mot den ingrodda borgerliga myt – att det är enastående individer som skapar konstverk, företag, historia – en myt som i olika ideologiska former utgör förevändning för mycket av samhällets orättvisa makt- och inkomstfördelning: om kunskapen är ett gemensamt arv varför ska en i samhället tillfälligt välnischad användare få större andel av dess frukter?

Tanken är fri, och spridningen kommer inte att låta sig dämmas upp. Gemensamt och rätt förvaltad kan ett ökat ”subversivt” informationsutbyte hand i hand med konkret motstånd mot försämrade livsvillkor forma alltmer bärkraftiga samhällelliga framtidsalternativ i allt fler människors idévärld. Varför inte riva alla stängsel och utöka allmänningarna till alla områden?

Innehåll:

Mikael Nyberg, Innebörden av Ordfrontstriden
Lars Henriksson, Digitalt Uppror
Jan Wiklund, Allmänningar och folkrörelser
Michael Löwy, Marxism och religion

Bokrecensioner med mera

Hela numret som pdf: Röda rummet 3 / 2005: Inhägnade drömmar

Ladda ner boken Copy Me

Det här inlägget postades i Kära läsare och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.