Apell om material

Under flera års tid har jag varit sysselsatt med att samla och arkivera
material från den trotskistiska rörelsen.
Syftet med samlandet och arkiverandet är att bygga upp en plattform för
att kunna dokumentera och förhoppningsvis producera en historieskrivning
om rörelsens uppkomst och framväxt i Sverige.
För ett antal år sedan fick jag ta hand om Göteborgsavdelningen av SP.s
arkiv, och till exempel Göte Kildéns papper. Detta material har nu systematiserats
och till stora delar registrerats. Detta arbete gör att det nu är möjligt
att kunna börja ta om hand material från lokalavdelningar, privatpersoner
med flera som kan ha sådan liggande utan att veta vad det ska användas till,
eller var det ska förvaras.

Min ambition är att materialet med tiden ska kunna förvaltas av någon
institution, där det blir möjligt att forska. Jag hoppas också att
personer som behöver få tillgång till någon text eller dokument ska kunna
vända sig till mig och kunna få tillgång till detta. (Utan några
sekteristiska restriktioner)

Vad jag söker är protokoll, bulletiner, flygblad, affischer, bilder,
lokala publikationer, pamfletter, brev, avdelningsbulletiner,
partistyrelsematerial, med mera. Kort sagt det mesta.
Vad som finns idag är stora delar av det offentliga material som
publicerades av RMF/KAF/SP, även Revolutionära Marxister och
Bolsjevikgruppens tidskrifter finns.
Nationella internbulletiner finns i stort sett komplett från tidigt
70-tal. Dock kan det vara någon lucka.
Internationellt material från Fjärde Internationalen i form av
internbulletiner finns från tidigt 70-tal.

Men det är alltid material som saknas, så alla bidrag är av betydelse.

Jag är även intresserad av material från organisationer inom Fjärde
Internationalen och andra grupper som tex Socialistiska Förbundet,
Offensiv, Spartakister, tidningar som Proletär Offensiv, med mera. Ingen nämnd
– ingen glömd… som det brukar heta.

Jag har gott om plats, och säker, för att förvara materialet. Så du/ni
som vill bidra till att den svenska trotskismens historia kan börja
grävas ut, gör en insats och hör av er.

Staffan Lindhé
lindhe_s@hotmail.com
0707-747025

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.