Kära läsare

 

Nr 2/21 som PDF här. Inom kort publiceras artiklarna som separata inlägg.

Nu är sommaren och ett nytt nummer av Röda rummet här ! Även om det ibland kan vara svårt att hänga med i de politiska svängarna och olika händelser – som pandemin – kan skapa känslor av desorientering så är det många kamper som är långvariga och ständigt närvarande. Bland dem finner vi den feministiska kampen, klimatkampen och den antirasistiska kampen: som i sin tur alla är förenade med antikapitalistisk politik.
Det här numret innehåller två texter som på olika sätt sätter feminismen och kvinnans roll i fokus.

Shabane Barot presenterar den franska författarinnan Annie Ernaux som fick sitt stora genombrott i Frankrike med böckerna En far (1983) och Kvinnan (1988). Förra året kom hennes bok Åren (2008) ut på svenska. Barot läser Åren som en roman som skildrar konsumtionssamhällets framväxt och konsekvenser för enskilda kvinnor i deras roller som sexuellt nyfikna ungdomar, (hemma)fruar och mammor. Enligt Barot erbjuder Ernaux samlade verk oss en skildring av kapitalismens ”inre historia” och ger oss en förståelse för hur kapitalismen påverkar enskilda människor i deras vardagliga liv. Detta är, menar Barot, en viktig utgångspunkt för bred organisering som ofta förbises.

I ”En introduktion till, och analys av, incelrörelsen” diskuterar Evelina Johansson Wilén den nya form av misogyna terrordåd som vi har sett det senaste decenniet. Incelrörelsen är en internetbaserad rörelse som samlar män som inte lyckats etablera romantiska och sexuella relationer med kvinnor och som anklagar vad de ser som en urspårad feminism för sina sexuella misslyckanden. Incelmännen ses ofta som ett uttryck för en form av backlash som uppkommer i och med kvinnors ökade krav på rättvisa. Med hjälp av begrepp som vertikal och horisontell rättvisa samt diskussioner om progressiv nyliberalism vill Johansson Wilén i sin text erbjuda en fördjupad förståelse för incelrörelsens uppkomst.

Röda rummet har i nästan två decennier publicerat texter som analyserar utvecklingen i Venezuela. I ”Maduros liberala New Deal för Venezuela” skriver Daniel Hellinger om president Nicolás Maduros oljereformer och hur dessa kommer att innebära både en fördjupning av Venezuelas oljeberoende, ett bromsande av regionala försök att fasa ut fossila bränslen, liksom ökade vinster för transnationella oljebolag. Hellinger menar emellertid att skulden inte går att lägga på enskilda länder, så som Venezuela. Istället krävs politiska förändringar på en global nivå.

I Joseph Dahers ”Islamofobin i Europa” diskuteras den växande islamofobiska stämningen och det ökande våldet mot muslimer i Europa samt hur detta legitimerar ett angrepp på demokratiska rättigheter generellt men särskilt vad gäller vänstergrupper och vänsteraktivister.

Vad texterna tillsammans visar är hur olika kamper – den feministiska, den antirasistiska eller kampen för klimatet – i själva verket är djupt förbundna. I tider då kollektiv kamp hotas och utmanas på en rad fronter är denna insikt central.

Men först tar vi lite semester!

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.