Gandhi 3.0 för vår tid

Det indiska benranglet”, det var det nedsättande epitet som Leo Trotskij vid ett tillfälle gav den kontroversielle befrielseledaren och ideologen Mohandas K. Gandhi. Men har inte vi med hjärtat till vänster idag något att lära av Gandhi? Tord Björk tar oss med på en exposé – med den indiske profeten som ressällskap – över folkrörelsemotstånd nu som då.

Kan socialister lära sig något av Mohandas K. Gandhis icke-samarbetsstrategi? Det var frågan Röda rummets Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Att övervinna våldet

Bokförläggarna Röda Rummets första bok var Ställ om! – för en ekologisk socialism. De var vårt sätt att hjälpa till med att bygga miljörörelsen. Snart kommer vårt bidrag till diskussionen inom fredsrörelsen: Bart de Ligts bok Att övervinna våldet. Här kan du läsa en inledning om författarens liv och om hans insatser i fredsrörelsen mellan de två världskrigen, samt bokens förord.

Bidra till utgivningen genom att göra ett förköp! Sätt in 200 kronor på pg 78 19 17 – 0. Skriv ”Fred”, ditt namn och din adress, så skickar vi boken så fort den är klar!

Den 3 september 1938, efter många års överansträngning, föll Bart de Ligt ihop och dog – bara 55 år gammal  – på järnvägsstationen i Nantes.  Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Talartribunens fixstjärna

Tillsammans med Hinke Bergegren, Hjalmar Branting och August Palm är nog Kata Dalström det namn som idag klingar mest bekant från arbetarrörelsens tidiga år. Men vem var denna kvinna som främst gått till historien för sin enorma frenesi och formuleringskonst i talarstolen? I biografin Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg tecknar Gunnela Björk en bild av denna säregna personlighet. Anders Karlsson har läst den.

Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

  100 år sedan den ryska revolutionen – intervju med Paul Le Blanc

I början av november månad gästade den amerikanske socialisten och historikern Paul Le Blanc Sverige. Le Blanc höll föreläsningar om Oktoberrevolutionen 100 år i Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Umeå. Vid hans besök i Göteborg träffade Åsa Hjalmers honom för en pratstund.

Den ryska revolutionen har varit din följeslagare under en stor del av ditt liv, i både dina texter och som aktivist. Stämmer de att du skrev din doktorsavhandling om den ryska revolutionen? Vad är det som gör just den revolutionen så central?

Min avhandling var en jämförande analys mellan revolutionen i Ryssland och revolutionen i Nicaragua. Den behandlade vad som ledde fram till dem, de revolutionära processerna och vad som skedde de fem därpå följande åren. Jag tog nyligen den ryska delen av avhandlingen och utvecklade, uppdaterade och expanderade den till min nya bok October Song. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Nytt nummer av Röda rummet!

Här som PDF:

 

 

 

 

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för

Röda rummet arrangerar:

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet arrangerar:

Varthän klassamhället?

Göran TherbornIntervju med Göran Therborn som leder arbetet med en uppdaterad klassanalys av det svenska samhället.

Vad har du idag – innan projektet ”Klass i Sverige” tar fram en uppdaterad klassanalys – för allmän bild av hur den svenska klasstrukturen förändrats sedan du 1980 kom ut med boken ”Klasstrukturen i Sverige”?

Sverige har blivit mycket mer genomsyrat kapitalistiskt och förborgerligat.

Innebär den ökande ojämlikheten de senaste decennierna att Sverige blivit mer kapitalistiskt? Hur har utvecklingen påverkat möjligheterna till vänsterpolitik?

Den förra klassboken kom ut när ojämlikheten i Sverige var som lägst i modern tid. Ojämlikheten har sedan drivits fram av den postindustriella kapitalismen, med avregleringarna av börsen, bankerna och kapitalmarknaden i mitten på 80-talet, och som skapade den spruckna finansbubblan och massarbetslösheten på 90-talet. De nya förmånerna för en exkluderande medelklass – privatiseringen av skola och vård, avskaffande av förmögenhets-, arvs- och fastighetsskatter, ränteavdrag för redan billiga bostadslån – har beskurit utrymmet för en progressiv politik. 
Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för

Anti-Standing om postmarxism, prekariatbegreppet och klass

Prekariatet har genom den brittiske sociologen Guy Standing blivit ett begrepp som används allmänt i politisk debatt. Men hur bör vi – utifrån ett marxistiskt klassperspektiv – förstå det?

Klass är vänsterns och arbetarrörelsens mest centrala begrepp, ändå är det ett begrepp som det råder stor oenighet kring. Inte blir klarheten större av att det idag verkar råda inflation på framställningar av hur klassamhället har omstöpts eller till och med försvunnit. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för

bild187Sent på jorden

I en avhandling om klimatfrågan har Rikard Warlenius borrat i begrepp som klimatskuld, ekologisk skuld och ekologiskt ojämnt utbyte. Sebastian Svenberg har läst den.

Klimathotets allvar handlar inte bara om riskerna med ett förändrat klimat på jorden utan också om konsekvenserna av historiskt ojämlika villkor globalt. För de rika staterna och många av de största företagen utgör medvetenheten om Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för

Skärmklipp2

Om nyliberalismens liv efter döden

en undersökning av nyliberalismens idé och sociala jordmån

Under och efter den senaste finanskrisen kom många att tala om nyliberalismens kris, men är detta fenomen verkligen i kris och – i så fall – på vilket sätt? Carl Wilén försöker att ringa in begreppet – och dess samhälleliga tyngd – utifrån en historisk, ideologisk och socio-ekonomisk förståelse.

Nyliberalismens död: från finanskrisen 2007 till Trump 2016

I samband med finanskrisen 2007 började allt fler tala om att nyliberalismens tid var över.1 Samtidigt har många letat förgäves efter de utbredda förändringar som skulle vittna om ett faktiskt skifte från nyliberal politik och ekonomi till något nytt. Kanske var det bara den uttalade nyliberala ideologin som blev utmanad i samband med finanskrisen, snarare än den nyliberala politiska och ekonomiska ordningen. Vissa menade till och med att ingenting alls hade hänt. På frågan ”vad består av nyliberalismen efter finanskrisen?” konstaterade sociologen Colin Crouch för några år sedan att svaret måste vara ”praktiskt taget allt.”2
Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för