Ur nr 3-4/2018:

Arbetarmakt och vanmakt

Transportindustrins struktur är likartad i hela det moderna kapitalistiska systemet, men villkoren för dess arbetsstyrka är olika i olika länder. Samtalet i Erövra flaskhalsarna bygger i stor utsträckning på erfarenheter av amerikanska förhållanden. Lars Henriksson reflekterar över läget i Sverige och kopplar frågan till de aktuella försöken att inskränka strejkrätten.

Någon gång i början av 90-talet förde jag en debatt med några näringslivskonsulter i Göteborgs Posten. De hade skrivit en närmast religiöst okritisk artikel om det fantastiska med Toyotas sätt att bygga bilar och deras metod, mager produktion. Mitt svar handlade om att detta sätt att organisera produktionen alls inte var något som skulle befria oss från taylorismens ekorrhjul och engagera hela arbetaren utan tvärtom, var en taylorism på stereoider, en hyperexpolatering som bara blivit möjlig att införa i Japan på fackföreningarnas knäckta ryggar och som nu höll på att spridas över världen efter att facken i USA höll på att gå samma väg. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2018:

Nyliberalismens tröga sönderfall

De franska ekonomerna Gérard Duménil och Dominique Lévy har i flera verk studerat den moderna kapitalismens utveckling. I de senare verken har särskilt nyliberalismen stått i fokus och fenomenet ”ledningskapitalism”. I den här texten diskuterar Mathias Krusell vad som egentligen menas med ledningskapitalism, på vilket sätt den har förändrat maktbalansen i samhället och varför dessa förändringar är betydelsefulla att beakta i samtida antikapitalistisk kamp.

Hösten 2018 markerar att tio år passerat sedan den finanskris som bröt ut i USA augusti 2008 och spred sig över världen under de följande åren. Tiden efter krisens utbrott har borgerliga ekonomer och ledarsidor återkommande förutspått att ”nästa år” kommer innebära startskottet på världsekonomins återhämtning och en ny vår för kapitalismen. En verklig återhämtning till de tillväxtnivåer som rådde före krisen har dock uteblivit och de flesta seriösa analytiker har istället accepterat att krisen utgjorde kulmen på den ekonomiska era som sedan mitten på 70-talet präglats av finansialisering, avreglering och monetarism. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2018:

Hugo Blanco – peruansk bondeledare

Texter av den peruanske bondeledaren Hugo Blanco, skrivna vid olika tillfällen, från 1960-talet till 2000-talet, har samlats i en bok som nu är tillgänglig på engelska; ”We the Indians.” Boken är utgiven av Merlin Press i sammarbete med Resistance Books och International Institute for Reasearch and Education (IIRE). Röda Rummet presenterar här ett utdrag ur det första kapitlet där han beskriver arbetet under 60-talets första år med att på lokalnivå organisera Perus bönder i kamp mot det förtryckande och exploaterande haciendasystemet. Peter Widén har skrivit inledning, översatt Hugo Blancos text, samt skrivit efterordet.

Inledning

Så hur såg haciendasystemet ut? Blanco beskriver det på ett talande sätt i bokens början. Vi gör här en enkel summering för att underlätta förståelsen för vad den bonde-organisering som beskrivs nedan hade att konfrontera. Det Spanien som inledde koloniseringen på 1500-talet var ett land under utveckling från feodalism till kapitalism. Det system man kom att introducera i Latinamerika var en blandning. Inom mineralutvinningen handlade det om kapitalistisk produktion med slaveriliknande förhållanden. Inom jordbruket kan man se feodala drag, utan att det för den skull var ett traditionellt feodalt samhälle fullt ut. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2108:

Bolivia – Vad har hänt med MAS vänsterprojekt?

När Movimiento al Socialismo (MAS) och Evo Morales segrade i Bolivias val 2005 var det mot bakgrund av en lång period av folklig mobilisering. Men i hur hög grad har MAS lyckats att förändra Sydamerikas fattigaste land? Rolf Bergkvist tar pulsen på ett projekt som är inne på sitt andra decennium.

Den 22 januari 2019 kommer Evo Morales ha suttit som Bolivias folkvalda president i 13 år. Det är den längsta sammanhängande period någon innehaft positionen. Det har varit år som på många sätt förändrat livet för miljoner människor. Morales presidentperiod betecknas redan av en del ekonomer som den bästa i landets historia och med de längst Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

NUMMER 3-4 2018    GOD JUL!

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för

Ekosocialism!

Samlade texter om klimatpolitik och kamp

Röda rummets texter om klimatpolitik finns nu samlade i en pdf. Se under fliken Klimattexter ovan eller klicka på bilden:

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för

Afghanistan, flyktingungdomarna och det ”rättssäkra” Sverige

Afghanistan har sedan flera decennier slitits sönder av förödande krig, en situation som under senare år förvärrats. Karin Fridell Anter tecknar bakgrunden till att så många flytt landet, de många närmast rättsvidriga turerna i Sveriges hantering av de afghanska ungdomarna och den rörelse som har vuxit fram för att stötta dem.

År 2015 kom 23 000 ensamkommande afghanska barn till Sverige och sökte asyl. De fick vänta längre än de flesta andra på att alls få sina asylansökningar prövade. Deras åldrar har systematiskt skrivits upp så att de kunnat bedömas efter de hårdare regler som gäller för vuxna och de allra flesta av dem har till slut fått nej i alla instanser. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Toner och kamp

Sociologen Håkan Thörns forskning kretsar mycket kring globalisering och sociala rörelser. Han har tidigare bland annat skrivit Rörelser i det moderna (1997), Globaliseringens dimensioner (2002) samt Solidaritetens betydelse (2010). I sin nyutgivna bok 1968 – Revolutionens rytmer med underrubriken En berättelse om hur musik och uppror skakade världsordningen förlägger Thörn sitt fokus till USA i en studie av hur musik och social kamp där samspelade. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Tet-offensiven: internationell solidaritet och radikalisering

Den franske socialisten Pierre Rousset skildrar de internationella verkningarna av Tet-offensiven 1968 och i synnerhet effekterna i Frankrike där Rousset var aktiv i byggandet av solidaritetsrörelsen med Vietnam.

I februari 1968 inledde befrielsestyrkorna i Sydvietnam ”Tet-offensiven”. Den genomfördes i mycket stor skala över hela Sydvietnam, inklusive i Saigon. Det internationella genomslaget var betydande, den stimulerade antiimperialistiska och nationella befrielserörelser och påskyndade ungdomsradikaliseringen i Japan, USA och Europa. Den utgjorde en vändpunkt i kriget och innebar att motståndet mot det tog fart inom själva den amerikanska militären. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Malm vs. konstruktionism, hybridism och nymaterialism

I sin senaste bok tar sig Andreas Malm på sig uppgiften att granska och kritisera den alltmer inflytelserika teoretiska trend som gör gällande att vi inte kan göra skillnad på naturens och samhällets egenskaper, samtidigt som han försöker utveckla en historiematerialistisk teori som kan erbjuda klimatrörelsen vägledning. Carl Wilén har läst den.

Även om teori inte framstår som den mest akuta uppgiften i en värld där medeltemperaturen fortsätter att stiga med en skrämmande hög hastighet, argumenterar Andreas Malm i sin senaste bok The Progress of this Storm (2018) för att den kollektiva handlingen som är nödvändig för att stoppa uppvärmningen ändå är i stort behov av en begreppslig karta som med någorlunda precision kan göra situationen klarare. Annars famlar den i blindo, och det har vi inte råd med. Malm menar att klimatförändringarna har kommit att bli ett slags lackmustest för samtida teorier om förhållandet mellan natur och samhälle. På samma sätt som  Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för