Nummer 3-4/2019

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 1-2/2019

Venezuela

Vad blev det av ”socialismen för 21:a århundradet”?

Oavsett hur den närmaste framtiden kommer att gestalta sig i Venezuela, om den sittande Maduroregimen faller eller kan hålla sig kvar vid makten, är det uppenbart att det socialistiska projekt som lanserades av Hugo Chavez nu nått vägs ände. I detta läge är det nödvändigt att vi socialister försöker att tillägna oss en förståelse om varför det gick som det gick. Rolf Bergkvists artikel i detta nummer av Röda rummet är ett led i den strävan.

Det finns många skäl att kritiskt följa och försöka förstå de senaste årens utveckling i Venezuela. Ett är den positiva roll landet tidigare haft som exempel på en annan, alternativ politik. Under ett helt decennium – 2003 till 2013 – kom Latinamerika att framstå som ett positivt, praktiskt exempel på att en sådan politik faktiskt är fullt möjlig. Fortsätt läsa

Publicerat i Internationellt, Latinamerika, Socialism | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 1-2/2019

Stalins värld

Synen på utvecklingen i Sovjetunionen har varit en stridsfråga inom den svenska vänstern, inte minst under 70-talet då detta ofta var en definierande fråga för skilda partibildningar. Men hur är läget idag när krutröken – dryga 25 år efter Sovjetunionens fall – i någon mån borde ha skingrats? En ny bok, skriven av Kommunistiska Partiets före detta ordförande Anders Carlsson, kastar visst ljus över frågan. Martin Fahlgren har läst den.

Boken Resa in i det okända, av Kommunistiska Partiets (KP) före detta ordförande Anders Carlsson (i fortsättningen AC), kom ut på Proletärkulturs förlag i början av innevarande år (2019).
Enligt baksidestexten var tanken att skriva en ”heltäckande bok” om Sovjetunionen, med stöd i den forskning som öppnandet av sovjetiska arkiv gjort möjlig. Vidare: ”Carlson räds inte de svåra frågorna. Med ett odogmatiskt förhållningssätt till socialistisk teori diskuterar han socialistisk demokrati, statlig repression och byråkratism”.
Stämmer detta? Ja, i viss mån. AC använder sig av källor som för några årtionden sedan skulle vara omöjliga för en person med rötterna i den stalinistiska traditionen. Fortsätt läsa

Publicerat i Historia, Övrigt, Politik, Socialism | Etiketter , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 1-2/2019

Världssystemet, arbetet och den politiska makten

Varje samtida politisk teori måste på ett eller annat sätt förhålla sig till kapitalismen som ett system med global omfattning – om inte annat genom analysens avgränsningar. För Immanuel Wallerstein är det själva den globala räckvidden som är analysens utgångspunkt. Carl Cassegård beskriver teorin om Världssystemet och dess historiska och idémässiga sammanhang i Röda rummets serie över samtida marxistiska teoretiker och aktivister.

Immanuel Wallerstein är en av dagens mest kända marxistiska tänkare, men kanske är det som världssystemteoretiker snarare än som marxist han är känd. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 1-2/2019

Tillsammansskap

Förbundet Tillsammansskapet organiserar aktivistgrupper som kämpar för ökad social och ekonomisk rättvisa. Genom att organisera de grupper som splittringspolitik vill ställa emot varandra vill de skapa ett eget alternativ. Förbundsordförande Mikael M Karlsson presenterar organisationen och dess verksamhet.

De senaste decennierna har präglats av ökade sociala och ekonomiska orättvisor. Klasskillnaderna har växt mer i Sverige än i något annat land i den rika delen av världen. I Sverige växer i dag var femte barn upp i fattigdom. I sprickorna som uppstår när Fortsätt läsa

Publicerat i Politik | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 1-2/2019

Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet

Rosa Luxemburg tecknas ibland ytligt som anhängare av en frihetlig form av socialism och ställs då gärna i skarp kontrast till den förment mer auktoritära bolsjevismen under Lenins inflytande. Eric Blanc lyfter fram aspekter som ger en mer komplex och i flera avseenden dystrare bild av hennes ståndpunkter och gärning.

Denna artikel gör en förnyad analys av Rosa Luxemburgs sätt att närma sig frågan om partiet genom att analysera de förbisedda erfarenheterna av hennes politiska ingripande och organisatoriska praktik i Polen. Jag ifrågasätter myten att Rosa Luxemburg förespråkade ett ”hela klassens parti”, ”spontanism” eller en konsekvent partidemokrati. Fortsätt läsa

Publicerat i Historia, Politik, Socialism | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 1-2/2019

Villkoren för en ekologisk fackföreningskamp

Industriarbetarna måste ta ställning för en annan samhällsmodell om klimatomställningen ska bli verklighet. Men hur ska det gå till när en del av de nödvändiga åtgärderna hotar deras jobb? Daniel Tanuro tar upp några grundläggande aspekter i den processen.

Hur kan vi vi förena kampen för social rättvisa med miljökampen? Det är en problematisk frågeställning för fackföreningsaktivister. För att undvika en klimatkatastrof är det nödvändigt att minska den ekonomiska verksamhetens omfattning, att göra slut på meningslös och skadlig produktion, att lägga ner betydande delar av transportsystemet… Men vad händer då med sysselsättningen? Hur kan man undvika att detta inte leder till ökad arbetslöshet, fattigdom och utsatthet? Under de rådande styrkeförhållandena, inför kapitalismens globala dominans och allomfattande förmåga att förvandla allting till varor på en marknad, tycks dessa utmaningar oöverstigliga. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 1-2/2019

Kritik & kamp – Att tänka politisk gemenskap idag

Evelina Johansson Wilén diskuterar två nyutkomna böcker; av vänsterpopulisten Chantal Mouffe och det betydligt mer socialistiskt orienterade författarkollektivet bakom boken Feminism för de 99 procenten.

Det är många som under det senaste decenniet har talat om nyliberalismens sönderfall eller åtminstone pågående hegemoniska kris. Det framhålls hur den ekonomiska krisen 2008 – 2009 har skapat misstro gentemot det rådande ekonomiska och politiska systemets förmåga att skapa ett gott samhälle och en hållbar framtid. Istället för att fogligt acceptera status quo kräver allt fler människor politiska alternativ i form av av radikala förändringar. Samtidigt fortsätter politiker i mitten att upprätta koalitioner mellan traditionella arbetarpartier och högerpartier. Den gemensamma nämnaren som möjliggör dessa koalitioner är Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Göteborg:

Omställning och revolution

Klimatrapporterna slår larm och efterfrågar storskaliga politiska förändringar och omställning. De politiska åtgärderna hittills tycks dock helt otillräckliga om en katastrof ska kunna undvikas. Väcker klimatförändringarna frågan om revolution?

 

 

Ett panelsamtal med Nina Björk och Lars Henriksson

Medverkande:

Nina Björk – litteraturvetare, frilansjournalist och författare till böckerna Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek (2016) och Lyckliga i alla sina dagar – Om pengars och människors värde (2012)

Lars Henriksson – metallarbetare, skribent och författare till boken Slutkört (2011) 

Moderator: Johan Örestig – sociolog, aktivist och en av redaktörerna för Fronesis senaste nummer med temat Revolution (2018). 

Onsdagen den 20/3 kl 18.30

Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1

Arrangörer: Fronesis, Röda rummet, ABF Göteborg & Tidskriftsverkstan

https://www.facebook.com/events/144941213102161/

Ladda ner Affisch

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Nytt inlägg i debatten kring ”Krig i Kolbältet”:

Än en gång – glöm inte perspektivet

Jag tackar för Jakob Sandbergs svar på min kritik. Men det är inte så att jag inte förstår vad han vill säga. Jag tycker att hans perspektiv är alldeles för inskränkt. Politiska frågor som språk, kultur, religion, nationalitet, etc. har alltid varit svåra att hantera när ett folk som tidigare varit under hälen på en starkare stat (dominerad av en helt annat/annan språk, kultur, religion, nationalitet, eller liknande) på grund av olika anledningar inte längre är dominerade. Fortsätt läsa

Publicerat i Debatt, Historia, Politik | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för