Socialistiska vinterskolan

9-10 Februari,  Stockholm

När högern är på frammarsch och den svenska socialdemokratin utan reservationer accepterar Annie Lööfs nyliberala program är det mer nödvändigt än någonsin att vänstern formulerar sina socialistiska alternativ.
Därför bjuder veckotidningen Internationalen och tidskrifterna Tidsignal och Röda rummet in till Socialistisk vinterskola 9-10 februari. Syftet är att mot bakgrund av vänsterns historiska erfarenheter diskutera hur kampen för ett annat samhälle kan se ut idag.

PROGRAM
Lördag 9 februari 10-15 (med lunchpaus)
Arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk” – vad betyder det idag? Inledare Kjell Östberg

Facklig kamp. Inledare Janne Carlsson, Gunnar Westin kommenterar

Klass, kön, identitet och politisk strategi. Inledare Evelina Johansson

Är vänsterpopulismen ett alternativ? Exemplet Podemos

Lördag 15-17
Förtrupp, massrörelse – eller klickaktivism? Håkan Blomqvist inleder ett samtal om 2000-talets partistrategier. Vänsterpartiets partisekreterare Aaron Etzler deltar.

Efter 17
Middag och fortsatt social samvaro

Söndag 10 februari 9-13
Övergångsprogrammets metod. Inledare Peter Widén

Välfärd och socialism. Ett samtal med Maria Sundvall och Cecilia Verdinelli

Klimatkamp och arbetarkontroll. Inledare Lasse Henriksson & Carl Schlyter

Ett rött Europa? Inledare Hampus Byström.

Att delta är gratis. Mat ingår inte.
Anmälan och frågor till vinterskola@internationalen.se

Deltagarantalet är begränsat.
Vinterskolan äger rum på Södergården, Götgatan 37, Stockholm. 

https://www.facebook.com/events/1961462493971835/

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Debatt:

Kritik av ”Krig i kolbältet”

I Röda Rummet 3-4/2018 skrev Jakob Sandberg en artikel om Rysslands inblandning i kriget i östra Ukraina, ”Krig i kolbältet – till definitionen av konflikten i östra Ukraina”. Hans slutsats var att ”… den ryska statens intervention kan tolkas som en tydlig tolerans för det som skedde, men utan någon inledande egen sammanhållande styrning” samt att ”… konflikten bör definieras som ett inbördeskrig – striden har onekligen stått inom en erkänd suverän entitet mellan parter som inledningsvis varit underkastade en gemensam auktoritet”.

Artikeln utgör en märklig analys/slutsats och jag är övertygad om att varken Röda Rummet eller Internationalen skulle ha kommit till liknande slutsats vad gäller andra starka länder med regionala maktambitioner som på liknande sätt lagt sig i sina grannars politik, t.ex. Turkiet, Saudiarabien, Israel, Iran, Indien, Vietnam eller Kina, för att inte tala om USA. Men Röda Rummet kanske anser att just Ryssland (på grund av ospecificerade anledningar) kan begära att behandlas främst utifrån sina egna perspektiv, vilka förstås då vore kvalitativt annorlunda än hur man betraktar andra regionala stormakter? Fortsätt läsa

Publicerat i Debatt, Historia, Östeuropa | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2018:

…sov tills ni vaknar eller dö era amöbor.

Om den högerradikala nätaktivismens funktioner

Den högerextrema miljön i Sverige är på frammarsch, både på nätet och på gatorna. Sidor som Fria tider, Samhällsnytt och Nordfront når hundratusentals läsare varje månad och sociala medier som Facebook har blivit viktiga verktyg för politisk organisering. Anton Törnberg undersöker vad som sker inom en av dessa digitala hatbubblor, nämligen Facebookgruppen Stå upp för Sverige. Vilka frågor diskuteras? Vilka grupper pekas ut som fiender, och vad är det egentligen som håller gruppen samman? Utifrån denna undersökning diskuterar han även den bredare frågan om vilken roll Internet och sociala medier spelar för politisk mobilisering: är det så att gatuprotester alltmer ersätts av Twitter, Facebook och Internetforum?

I början av augusti 2017 protesterade en mindre grupp afghanska ungdomar på Mynttorget i Stockholm mot utvisningar till Afghanistan. När ungdomarna attackerades ett par dagar senare av den nynazistiska organisationen Nordisk ungdom slöt över 600 människor upp till stöd för ungdomarna. Händelserna följdes i detalj av olika högerextrema och invandringsfientliga grupper i sociala medier. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2018:

En introduktion till Nancy Frasers tänkande

Förra numret inleddes en artikelserie där vi presenterar marxistiskt inriktade forskare och aktivister. Nu har turen kommit till Nancy Fraser, som presenteras av Evelina Johansson Wilén.

I inledningen till festskriften Feminism, Capitalism, and Critique, som tillkom med anledning av Nancy Frasers 70-årsdag, beskrivs huvudpersonen som en av vår tids mest framstående tänkare. Om detta är en överdrift handlar det inte om någon grov sådan. Genom sina många böcker, som redaktör för tidskriften Constellations och som återkommande skribent i tidskriften New Left Review har Fraser en bred läsekrets och har gått i dialog med ett flertal centrala samtida tänkare. Dessutom väjer hon aldrig för att ta sig an för vänsterns lika svårnavigerade och polariserade som nödvändiga frågor – det mest uppmärksammade fallet i Frasers fall handlar om hennes bidrag till debatten om klass- och identitetspolitik i det nyliberala tidevarvet. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2018:

Krig i kolbältet – till definitionen av konflikten i östra Ukraina

Är kriget i östra Ukraina ett inbördeskrig eller resultatet av en rysk förtäckt invasion? Svaret på den frågan är av mer än akademiskt intresse. Tendensen att se en operation styrd från Moskva bakom upproret i öst grundar sig i svaga bevis och ett negligerande av de sociala omständigheter som föranledde kriget. Det menar Jakob Sandberg i denna genomgång av händelseförloppet i konfliktens inledningsfas.

I november 2013 underlät dåvarande president Viktor Janukovytj att skriva under ett associationsavtal med EU för att istället sluta ett avtal med Ryssland. Mindre än ett år senare var Janukovytj driven i landsflykt, Ryssland hade annekterat Krimhalvön i söder, och ett blodigt krig utkämpades i den del av östra Ukraina som går under namnet Donbass. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2018:

Erövra flaskhalsarna

Inom logistikindustrin, från hamnarbetare till lastbilschaufförer till utkörare, är tid avgörande. Arbetarnas möjlighet att kontrollera den tiden ger dem potentiellt ett enormt inflytande i den globala ekonomin. Chris Browne från Pluto Books samtalar med några viktiga forskare och organisatörer på området.

Dagens globala ekonomi är beroende av ett jämnt flöde av varor, produkter och råvaror över hela världen. Företag som Amazon har blivit så jättelika att de nu levererar 400 paket per sekund. Men allt detta hänger på miljontals arbetares arbete i hamnar, lager och logistikcenter. Om den internationella leverantörskedjan bryts så kommer kapitalismen att sluta att fungera.
Denna ”logistikrevolution” har både öppnat nya fronter och unika utmaningar för organiseringen av arbetare. Om arbetarrörelsen och vänstern vill dra fördel av det, måste de inse både dess globala innebörd och verkligheten på verkstadsgolvet.

 

CB (Chris Browne): Vad är logistikindustri? Och vad menar vi när vi talar om logistikarbetare?

JAW (Jake Alimahomed-Wilson): Om du beställer något från Amazon och det levereras till din dörr, så är det en hel kedja av arbetare inom logistiksektorn i hela världen som flyttar varan.
Med början i produktionen placeras den av arbetarna där på en lastpall i en container, och det finns idag sex miljoner containers runtom i världen. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2018:

Arbetarmakt och vanmakt

Transportindustrins struktur är likartad i hela det moderna kapitalistiska systemet, men villkoren för dess arbetsstyrka är olika i olika länder. Samtalet i Erövra flaskhalsarna bygger i stor utsträckning på erfarenheter av amerikanska förhållanden. Lars Henriksson reflekterar över läget i Sverige och kopplar frågan till de aktuella försöken att inskränka strejkrätten.

Någon gång i början av 90-talet förde jag en debatt med några näringslivskonsulter i Göteborgs Posten. De hade skrivit en närmast religiöst okritisk artikel om det fantastiska med Toyotas sätt att bygga bilar och deras metod, mager produktion. Mitt svar handlade om att detta sätt att organisera produktionen alls inte var något som skulle befria oss från taylorismens ekorrhjul och engagera hela arbetaren utan tvärtom, var en taylorism på stereoider, en hyperexpolatering som bara blivit möjlig att införa i Japan på fackföreningarnas knäckta ryggar och som nu höll på att spridas över världen efter att facken i USA höll på att gå samma väg. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2018:

Nyliberalismens tröga sönderfall

De franska ekonomerna Gérard Duménil och Dominique Lévy har i flera verk studerat den moderna kapitalismens utveckling. I de senare verken har särskilt nyliberalismen stått i fokus och fenomenet ”ledningskapitalism”. I den här texten diskuterar Mathias Krusell vad som egentligen menas med ledningskapitalism, på vilket sätt den har förändrat maktbalansen i samhället och varför dessa förändringar är betydelsefulla att beakta i samtida antikapitalistisk kamp.

Hösten 2018 markerar att tio år passerat sedan den finanskris som bröt ut i USA augusti 2008 och spred sig över världen under de följande åren. Tiden efter krisens utbrott har borgerliga ekonomer och ledarsidor återkommande förutspått att ”nästa år” kommer innebära startskottet på världsekonomins återhämtning och en ny vår för kapitalismen. En verklig återhämtning till de tillväxtnivåer som rådde före krisen har dock uteblivit och de flesta seriösa analytiker har istället accepterat att krisen utgjorde kulmen på den ekonomiska era som sedan mitten på 70-talet präglats av finansialisering, avreglering och monetarism. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2018:

Hugo Blanco – peruansk bondeledare

Texter av den peruanske bondeledaren Hugo Blanco, skrivna vid olika tillfällen, från 1960-talet till 2000-talet, har samlats i en bok som nu är tillgänglig på engelska; ”We the Indians.” Boken är utgiven av Merlin Press i sammarbete med Resistance Books och International Institute for Reasearch and Education (IIRE). Röda Rummet presenterar här ett utdrag ur det första kapitlet där han beskriver arbetet under 60-talets första år med att på lokalnivå organisera Perus bönder i kamp mot det förtryckande och exploaterande haciendasystemet. Peter Widén har skrivit inledning, översatt Hugo Blancos text, samt skrivit efterordet.

Inledning

Så hur såg haciendasystemet ut? Blanco beskriver det på ett talande sätt i bokens början. Vi gör här en enkel summering för att underlätta förståelsen för vad den bonde-organisering som beskrivs nedan hade att konfrontera. Det Spanien som inledde koloniseringen på 1500-talet var ett land under utveckling från feodalism till kapitalism. Det system man kom att introducera i Latinamerika var en blandning. Inom mineralutvinningen handlade det om kapitalistisk produktion med slaveriliknande förhållanden. Inom jordbruket kan man se feodala drag, utan att det för den skull var ett traditionellt feodalt samhälle fullt ut. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Ur nr 3-4/2108:

Bolivia – Vad har hänt med MAS vänsterprojekt?

När Movimiento al Socialismo (MAS) och Evo Morales segrade i Bolivias val 2005 var det mot bakgrund av en lång period av folklig mobilisering. Men i hur hög grad har MAS lyckats att förändra Sydamerikas fattigaste land? Rolf Bergkvist tar pulsen på ett projekt som är inne på sitt andra decennium.

Den 22 januari 2019 kommer Evo Morales ha suttit som Bolivias folkvalda president i 13 år. Det är den längsta sammanhängande period någon innehaft positionen. Det har varit år som på många sätt förändrat livet för miljoner människor. Morales presidentperiod betecknas redan av en del ekonomer som den bästa i landets historia och med de längst Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för