Kapitalism och demokrati – en relation med förhinder

Den 9 september i år går det svenska folket till riksdags-, regions/landstings- och kommunval, då de politiska partierna återigen får möjlighet att lufta sina ideologiska käpphästar. Men hur står det egentligen till med den borgerliga demokratin, i ett historiskt perspektiv? Vad är dess förutsättningar? Och hur kan relationen kapitalism-demokrati beskrivas? Det är några av de frågeställningar som Mattias Börjesson tar sig an.

Politisk demokrati är i sin nutida bemärkelse ett relativt modernt fenomen. Innevarande år är det cirka hundra år sedan man beslutade att införa allmän och lika rösträtt för i princip samtliga myndiga medborgare i Sverige.(1) I den kapitalistiska västvärlden infördes politisk demokrati under första halvan av 1900-talet: I Australien (1903); Nya Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Populistiska manifestet

Sverige behöver en vänsterpopulistisk rörelse. Det är budskapet i Göran Greiders och Åsa Linderborgs gemensamt skrivna bok Populistiska manifestet: för knegare, arbetslösa, tandlösa och 90 procent av alla andra. Där vävs 151 teser samman till en blandning mellan lägesbeskrivning och programförklaring. Johan Örestig har läst manifestet.

Boken skulle kunna sammanfattas utifrån ett trefaldigt syfte: att förklara populismens rötter, att argumentera för behovet av en vänsterpopulism och att peka ut riktningen för en sådan rörelse. Författarnas svar på den första frågan är att ”populismen blir en mäktig Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för

Högerpopulismens jordmån

”Högerpopulismen måste mötas med politisk kamp och polemik. Men det räcker inte…”
Citatet är hämtat ur Örjan Nyströms och Anders Nilssons politiska essä ”Högerpopulismen och jämlikheten”, utgiven av LO februari 2018. Essän är en del av Jämlikhetsutredningen, ett projekt beslutat på LO:s kongress 2016*. Det uttalade syftet med projektet är att beskriva ojämlikhetens framväxt och konsekvenser, förstå vad det är som driver den och att ta fram förslag på hur jämlikheten kan öka. Författarnas förord är undertecknat i oktober 2017. Sedan dess har Anders Nilsson, en av de viktigaste intellektuella rösterna inom den socialdemokratiska fåran, beklagligt nog gått bort.

Samma dag som jag börjar skriva den här texten presenteras i Svenska Dagbladet en ny opinionsundersökning (SvD/Sifo 180518). Aldrig har Socialdemokraterna legat så lågt i opinionen så nära ett riksdagsval. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för

 Har Marx ekonomiska tankegångar fortfarande aktualitet?

Michael Roberts har under senare år etablerat sig som en av de mer tongivande marxistiska ekonomerna inom den idag nära på utrotningshotade skara som håller fast vid att Marx analys av den kapitalistiska samhällsformen kan överföras till robusta empiriska analyser. Viktor Ottossons skärskådar hans nyutgivna bok.

Michael Roberts har under mer än trettio år arbetat som ekonom i Londons finansiella distrikt. Initialt var det främst genom sin blogg – The Next Recession – som Roberts fick en viss uppmärksamhet då han där var tidig med att förutspå den totala kraschlandning som skulle drabba världsekonomin under krisåren 2007-8. Dessa analyser mynnade även senare ut i Roberts första bok – The Great Recession. 2016 släppte Roberts sin andra bok – The Long Depression – där han hävdar att kapitalismen inträtt i ett stadie präglat av långvarig ekonomisk stagnation. I sin senaste bok – Marx 200 – väljer Marx 200 Roberts att utvärdera Marx ekonomiska tänkande tvåhundra år efter dennes födelse och ställer sig frågan hur pass relevanta dessa idéer är för oss idag. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

En Marx för vår tid

I år är det 200 år sedan Karl Marx föddes. Den betydelse han haft för socialisters förståelse av klassamhällen i allmänhet och det kapitalistiska systemet i synnerhet kan knappast överskattas. Här beskriver Peter Widén, pensionerad metallarbetare från Eskilstuna och socialist från tidiga tonår, den roll Marx spelat för hans egen politiska utveckling.

När jag först hörde talas om Karl Marx kommer jag inte ihåg. Det var dock innan jag anslöt mej till SSU 1963. Men mina kunskaper om hans bidrag var närmast obefintliga. Det var dom tyvärr inom SSU också. Vi fick lära oss att han var grundare av den socialistiska ideologin, men presentationen av honom var mycket knapphändig och delvis rent felaktig. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

David Harvey – Kapitalet i rörelse

Under vinjetten Samtida marxistiska tänkare kommer Röda rummet presentera marxistisk inriktade forskare och aktivister som är viktiga i den nutida debatten. Vi inleder med en introduktion till David Harveys tänkande skriven av Johan Alfonsson.

David Harvey är född 1935 i England och disputerad 1961 i Cambridge som kulturgeograf. Han har publicerat en lång rad böcker som berör frågor om kapitalismens geografi (till exempel Social Justice and the City, 1973 och Rebel Cities, 2013), inte minst i förhållande till staden som plats för kapitalets realisering av vinst och olika former av motstånd. Denna forskning är uppmärksammad, men för en bredare publik är han främst känd för sina böcker om Marx analyser av kapitalismen och hur dessa kan användas för en analys av vår samtid. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Nummer 1-2/2018. Här som Pdf.

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för

1968 på Litteraturhuset

Flankerad av en improviserad utställning av affischer från Frankrike 1968 höll historikern Kjell Östberg ett inspirerande anförande som inte bara tog upp de politiska händelserna för 50 år sedan utan beskrev bakgrunden och diskuterade effekterna av skeendet. Mötet lockade ett 60-tal åhörare, varav många deltog i den livliga frågestunden och debatten som följde på Östbergs skildring.

Publicerat i Övrigt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för

Röda rummet arrangerar

 

 

1968 – när allt var i rörelse

En våg av vänsterradikalisering som sköljde över världen kulminerade.
Den hade börjat anas tio år tidigare och den skulle fortsätta tio år till innan den nyliberala vågen kom. Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns högskola, som skrivit boken 1968 – när allting var i rörelse, beskriver, förklarar och utvärderar vad som blev kvar. Den rikt illustrerade nyutgåvan av Östbergs klassiska bok finns till försäljning.

Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset Heurlins plats 1b
28/5 kl 18.00

Arr: Tidskriften Röda rummet, ABF och Tidskriftsverkstan

Ladda ner Affisch

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet arrangerar

Kata Dalström drog publik

Sextio personer tog sig genom den bitande februarikylan till Göteborgs Litteraturhus för att lyssna på historien om Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg. Historikern Gunnela Björk öste ur sina rika kunskaper om Kata Dalströms levnadsöde och levererade en fascinerande berättelse om hur hon utmanade inte bara det borgerliga samhället, utan också den framväxande byråkratin och reformismen inom arbetarrörelsen i början på förra seklet.

Läs recension av Gunnela Björks biografi om Kata

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Kata Dalström drog publik