Kära Läsare

Medan bomberna faller över Ukraina och världen dras in i en oroväckande, tilltagande militarisering ger vi ut ett nummer av Röda rummet där kriget dock lyser med sin frånvaro. Sannolikt kommer även vi kommentera och analysera det ryska angreppets vittomfattande konsekvenser. Men som kvartalstidskrift ser vi snarare vår primära uppgift som att försöka analysera saker och ting när väl krutröken något skingrats, inte att leverera mer dagsaktuell klokskap.
Även i dessa krigstider finns det mycket annat i vår värld som pockar på uppmärksamhet, och då inte minst strategiska tankegångar runt den allt mer akut nödvändiga samhällsomvälvningen.Denna gång innehåller numret följande artiklar:

Anders Karlsson har läst danske Pelle Dragsteds bok ”Nordisk socialism – på väg mot en demokratiskt ekonomi”. Varför den fått titeln ”Nordisk socialism” bottnar i att författaren menar att vi snarare bör titta bakåt över fenomen i våra egna länders moderna historia, än att blicka ut över världen i övrigt, i vår strävan att få till stånd en radikal samhällsomdaning – På spaning efter socialismen.
Under senare decennier har humanekologen Alf Hornborg varit en tongivande röst i debatten om miljö, hållbarhet och global rättvisa – systemkritisk och säregen. I sin senaste bok ”Kannibalernas maskerad – Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen” fortsätter han sina resonemang runt den extrema snedfördelningen av jordens resurser. Hornborgs grundtanke är att det måste till ett paradigmskifte i förståelsen av teknik och pengar för att möjliggöra skapandet av en mer hållbar värld. Åsa Hjalmers och Patrik Vulkan analyserar Hornborgs infallsvinkel – Teknikens magi och pengarnas dolda spel.

Lotte Schack presenterar oss för den danske marxistiske filosofen Sören Mau, vars avhandling ”Tyst tvång” förra året blev flitigt debatterad när den publicerades i bokform och väckte stark anstöt i borgerliga kretsar i vårt grannland. Det Mau blottlägger är en för kapitalismen specifik härskarmekanism. I tidigare klassamhällen har det handlat om en kombination av våld och ideologi, Dessa är närvarande även i dagens produktionssätt, men kombineras också med ”de ekonomiska relationernas tysta tvång”.

Vi har förmånen att publicera ett utdrag ur boken – Varför har inte kapitalismen kollapsat för länge sedan?

I Röda rummet 4/2021 argumenterade Johan Örestig för organisering enligt principen för ömsesidig hjälp; att människor genom självorganisering löser problem i sitt lokalsamhälle. I detta nummer följer Örestig upp med en artikel där han utifrån några exempel konkretiserar hur en sådan organisering kan se ut – Från vanmakt till motmakt. Ömsesidig hjälp i praktiken.

Martin Hägglunds bok ”Vårt enda liv:sekulär tro och andlig frihet” har nått en omfattande spridning. En orsak till framgången handlar om författarens förmåga att på ett åskådligt sätt närma sig den komplexa relationen mellan politiska och existentiella frågor. Evelina Johansson Wilén och Johan Örestig för ett samtal om boken, med frågeställningen om hur läsningen av den påverkar oss som politiska varelser i fokus – Mejlväxling om det existentiella & politiska.

Vi önskar er alla en trevlig och inspirerande läsning!

Det här inlägget postades i Övrigt och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.