Röda rummet nr 5/23 som PDF

Kära läsare

Den trotskistiska traditionen, i form av en ansluten sektion till Fjärde Internationalen, slog rot i Sverige i samband med vänsteruppsvinget i slutet av 1960-talet. Revolutionära Socialistiska Partiet (RSP) hade tidigare stått för ett kortvarigt försök runt 1950, men motvinden under kalla kriget bringade ansatsen på fall. Föregångaren till Socialistisk Politik – Revolutionära Marxister – gav 1969 ut det första numret av den teoretiska tidskriften Fjärde Internationalen. Två artiklar i detta nummer kom att ägnas åt utvecklingen i Tjeckoslovakien, där den så löftesrika kursändringen under mottot ”socialism med mänskligt ansikte” föregående år begravts i blod av Warszawapaktens militära invasion. Artikelrubrikerna löd ”Den socialistiska demokratin kan endast slutgiltigt konsolideras om arbetarråden tar makten” samt ”Tjeckoslovakien, första bedömning, första lärdomar”.

Fram till 1997 kom sedan Fjärde Internationalen ut som kvartalstidskrift vid sidan av veckotidningen Internationalen. Det året tog vi ett nytt grepp, för att nå en vidare läsekrets, när vi – under det nuvarande namnet Röda Rummet – började att komma ut som bilaga till Internationalen, samtidigt som det fortfarande fanns möjlighet att enbart prenumerera på Röda Rummet. Införandet av det nya mediestödet gör dock att vi nu återigen står inför en förändring, från och med årsskiftet kommer nämligen bara Internationalen ut digitalt.
Så vad gör vi nu? Det korta svaret är att det vet vi inte än. En sak är säker; Röda Rummet kommer även fortsättningsvis finnas kvar. Flera alternativ är möjliga: Kan vi fortsätta som tidigare i samma form men med helt egen prenumerantstock? Eller bli mer av magasinsformat? Eller ska vi satsa på att finnas huvudsakligen på webben med tätare publicering av artiklar, kanske i kombination med en tryckt årsbok? Svaret kommer hänga på våra redaktionella resurser men framförallt på dig Kära Läsare, utan dig faller ju allt. Du behövs som den som hörs av med gnäll eller beröm, med artikelförslag och inspiration – och du behövs förstås även som betalande prenumerant!

: Röda rummet nr 5/23 som PDF

Olle Uppenberg knyter i sin krönika an till den nya mediesituationen. Han trycker på att det i bästa fall kan öppna upp för mer av nytänkande och kreativitet, när en mängd energier frikopplas från den ständigt krävande kampen att ”rädda presstödet” – Lärdomar av veckotidningars troliga död

I vår serie om samtida marxistiska tänkare har turen kommit till amerikanen Robert Brenner (född 1943). I den tämligen omfattande debatten om övergången från feodalism till kapitalism har han betonat de inre faktorerna, och då mer specifikt förändringar inom det engelska jordbrukets produktionssätt, som den primära drivkraften. Det har varit i polemik med exempelvis Immanuel Wallerstein, som mer tryckt på handelns globalisering. Markus Christian Hansen resonerar kring Brenners analytiska ansats – Från feodalismen till kapitalismen.

Hamas terrorattack 7 oktober slog en värld med häpnad, att den hypermoderna israeliska försvarsmakten så uppenbart togs på sängen. Eyal Weizman ger oss en initierad förståelse av bakgrunden till Hamas våldsamma framfart utan att på något sätt försvara dess handlande: ”Inget i historiens föregående våld eller repression kan rättfärdiga dåd av detta slag” – Mänsklig växelkurs

I Röda Rummet 2-3/23 lät vi fyra skribenter ur skilda vinklar skärskåda Ståle Holgersens bok Krisernas tid. Ekologi och ekonomi under kapitalismen. I 4/23 gick sedan Ståle i svaromål. Här gör Johan Örestig en avslutande och framåtsyftande kommentar där han bland annat tar upp nödvändigheten av att kombinera väl utvecklade teoretiska utgångspunkter och politisk praktik, den svåra balansgången mellan radikalitet och pragmatism samt samverkan mellan skilda rörelser – Den ekosocialistiska teorins och praktikens växelspel

28 oktober genomfördes Radikalt forum i Göteborg med Röda Rummet som medarrangör. En av otaliga programpunkter handlade om högerradikalismen i vår tid, vilken Patrik Vulkan här ägnar en särskild kommentar – Högerradikal strategi och praktik.

God Jul och ett gott nytt år!
Vi ses igen!

Det här inlägget postades i Övrigt och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Ett svar på Röda rummet nr 5/23 som PDF

  1. Pingback: Röda rummet nr 5/23 som PDF - Nyhetskartan.se

Kommentarer är stängda.