Göteborg: ​Ståle Holgersen – Krisernas tid

Ståle Holgersen, lektor i kulturgeografi vid Örebro Universitet, föreläser och diskuterar utifrån sin senaste bok

Kriserna innebär enorma problem för många människor samtidigt som de är en nödvändighet för det kapitalistiska systemet. Utan kriserna skulle kapitalismen ha kollapsat för länge sedan. Utan möjligheten att förnya sig genom ekonomiska kriser skulle kapitalismen aldrig kunna överleva, utan att utnyttja naturen på ett ohållbart sätt skulle den inte kunna existera. Det är här hunden ligger begraven. Kriserna är inte något ”fel i systemet”: kriserna är systemet.”

SÖNDAG 12 MARS 16:00–18:00

Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B, 413 01 Göteborg

Bokbord med böcker från Ståle, Röda Rummet och Clarté.

Fika finns att köpa.

Arrangör: tidskriften Röda rummet och Clarté

Läs ett utdrag ur Krisernas tid

Publicerat i Övrigt | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Göteborg: ​Ståle Holgersen – Krisernas tid

Andreas Malm: Fossilindustrin ger inte upp frivilligt, vi måste bli starkare

I den här intervjun resonerar Andreas Malm bland annat kring geoengineering och statens roll i kampen mot klimatförändringarna. Texten nedan är ett utdrag ur en längre intervju som gjordes av den belgiska ungdomsorganisationen Jeunes Anticapitalistes i september i år vid Fjärde internationalens ungdomsläger i Frankrike. Hela intervjun publiceras inom kort att här på hemsidan.

Det råder en enorm energikris för tillfället, vilket också är en del av skälet till den väldigt höga inflationen i flera länder. Det är en viktig fråga som diskuteras inom fackföreningsrörelsen i allmänhet och som också får människor att demonstrera. Skulle vi här kunna tänka oss en form av konvergens, där vi enkelt kan agitera för behovet av att lösa energikrisen både av miljöskäl och sociala skäl?
Absolut. Jag tycker att två krav i nuläget bör vara avgörande. För det första att ställa om till förnybara energikällor så snabbt som möjligt, särskilt som de i dag är billigare än fossila bränslen. Kostnaden för en enhet elkraft i Europa är lägre om den kommer från vind- eller solenergi än om den kommer från fossila bränslen. Massiva offentliga investeringar bör genomföras för en maximalt snabb omställning. För det andra, i det rådande läget med stigande

Fortsätt läsa
Publicerat i Debatt, Kapitalism, Klimat, Miljö | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Andreas Malm: Fossilindustrin ger inte upp frivilligt, vi måste bli starkare

Början på allt – eller inget?

Johan Örestig gör en kritisk läsning av Graebers och Wengrows nya historia om mänskligheten

David Graeber

Sedan i höst finns en av de senaste årens mest hyllade böcker översatt till svenska. Det handlar om antropologen David Graebers och arkeologen David Wengrows över 700 sidor tjocka tegelsten Början på allt: En ny historia om mänskligheten (Volante). Boken ger sig i kast med en fråga som diskuterats i vågor under lång tid, nämligen hur det kom sig att mänskliga samhällen utvecklades från i huvudsak nomadiserande jämlika jägar-samlar-samhällen till bofasta hierarkiska och centralstyrda jordbrukssamhällen och sedermera städer, stater och klassamhällen.

Författarna vill visa att denna fråga är felställd, att den framställer en rik förhistorisk tid som grå, tråkig och förutsägbar, och kanske viktigast av allt att den implicerar en determinism som tvingar oss att välja mellan ojämlik civilisation och jämlikt barbari. Denna artikel är en kritisk kommentar till Graebers och Wengrows arbete. Inte för att det saknar värde. Men författarnas egen dogmatism får dem att missa teorier och forskning som de på förhand dömer ut som ”karikatyrer”, vilket ger nedslående politiska implikationer.

Fortsätt läsa
Publicerat i Debatt, Historia | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Början på allt – eller inget?

En kritik av den feministiska familjekritiken

Familjen är ett centralt element för den kapitalistiska reproduktionen. Evelina Johansson Wilén resonerar utifrån samtida debatter om hur dagens och gårdagens feminister förhållit sig till denna institution.

Chuck Patch, “M in the kitchen”, 1975. CC BY-NC 2.0 (Bilden är redigerad)

Det senaste året har flera av de så kallade svenska kulturdebatterna cirkulerat kring moderskapet och kärnfamiljen. I debatten som följde på utgivningen av essäboken Kvinnomanualen (2022) av Anna Björklund, väcktes till exempel frågan om huruvida det pågår ett slags konservativ vändning hos yngre generationer av kvinnor, där kärnfamiljen – som bland den äldre generationens feminister betraktats som en plats där risken är stor att kvinnor dubbelarbetar och utsätts för psykiskt och sexuellt våld – i stället ses som en trygg hamn i en alltmer obegriplig och skrämmande värld. Föräldraskapet eller mer specifikt modersrollen har även tidigare varit fokus för feministiska debatter. Hemmafrutrenden som växte sig stark under 2010-talet, när den yngre generationen i

Fortsätt läsa
Publicerat i Debatt, Feminism, Kapitalism, Social välfärd | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för En kritik av den feministiska familjekritiken

Kvickhet, kristendom och kritik: En introduktion till Terry Eagleton

Man är inte kristen bara för att man är marxist, inte marxist bara för att man är rolig och inte rolig bara för att man är kristen, men förhållandet mellan dessa tre egenskaper är en nyckel till Terry Eagletons tänkande. Det menar Ola Sigurdson i sitt bidrag till Röda rummets serie över samtida marxism.

I en intervju berättar den brittiske litteraturvetaren Terry Eagleton om när han som sextonåring bar en knapp som förespråkade nedrustning av kärnvapen. Detta slags politiska budskap sågs inte med blida ögon av vare sig skola eller kyrka, vilket resulterade i att han av sin rektor sändes till skolprästen för en ”allvarlig tillrättavisning”. Skolprästen var

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt, Religion | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Kvickhet, kristendom och kritik: En introduktion till Terry Eagleton

Röda rummet nr 3/22 som PDF

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet nr 3/22 som PDF

Röda rummet på Marx 22

Panelsamtal med Søren Mau – Det tysta tvångets historia och teori
29/10 kl 16-17.30 Palmesalen

Filosofen och forskaren Søren Mau presenterar sin kommande bok Mute Compulsion: A Marxist ThDeory of the Economic Power of Capital, som publiceras av bokförlaget Verso hösten 2022. Boken bidrar med en ny teori om ekonomisk makt genom att fokusera på de abstrakta och opersonliga uttrycken för makt som är unika för kapitalismen. Mau, vars arbete presenterades i förra numret av Röda rummet, (1–2022), är redaktionsmedlem i tidskriften Historical Materialism samt styrelsemedlem i Selskab for marxistiske studier (SMS).
Panelsamtalet modereras av Röda rummets Evelina Johansson Wilén och i panelen ingår Carl Wilén, Carl Cassegård och Lotte Schack. Samtalet hålls på engelska.

Hela konferensprogrammet

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet på Marx 22

Ekologi och ekonomi under kapitalismen

I Krisernas tid undersöker Ståle Holgersen hur kapitalismen skapar kriser, och hur kriser skapar kapitalismen. Han diskuterar speciellt ekonomiska och ekologiska kriser, och sambandet mellan dem. Med medgivande från Daidalos förlag presenterar Röda rummet här ett utdrag ur inledningskapitlet.

När 38 miljoner människor förlorade jobbet i USA under loppet av nio veckor våren 2020, eller när tiotals miljoner måste fly från världens fattigaste länder varje år på grund av klimatförändring­arna, drar nog de flesta slutsatsen att något gått fel.1 Men så är faktiskt inte fallet. Att miljoner förlorar jobb, bostad eller liv på grund av ekonomiska eller ekologiska kriser beror snarare på att allt har gått rätt till. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ekologi och ekonomi under kapitalismen

Fyra inlägg om försvar och antimilitarism

Från ”Inte en man, inte ett öre” till nationell upprustning – Antimilitarism i historiskt perspektiv

Håkan Blomkvist tecknar försvarspolitikens och antimilitarismens idéhistoria inom arbetarrörelsen


Egentligen var det över redan då. Möjligheten för arbetarklassens internationalism och organisering över gränserna att hindra stormakternas krig. Två år tidigare tyckte sig den Andra Internationalens socialdemokratiska masspartier ha lyckats. Genom den socialistiska världskongressen i Basel 1912 och massprotester runt om i Europa verkade Balkankrigen ha hindrats från att utvecklas till världskrig. Långt upp i norr hade den svenska arbetarrörelsen ett antal år tidigare, 1905, hejdat ett krig mot Norge. Och världskongress efter världskongress deklarerade att den internationella arbetarklassen skulle göra allt för att stoppa krigen.

Men framgångarna var skenbara. När de moderna staterna mobiliserade hela sitt nationalistiska och militära maskineri bröts dåtidens arbetar- och fredsrörelser sönder som stickor. Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Fyra inlägg om försvar och antimilitarism

Ett starkt totalförsvar behövs för ett säkert samhälle.

Hanna Gunnarsson, försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, utvecklar partiets syn på behovet av ett folkförankrat militärt försvar.

Vi lever i ett mer sårbart samhälle. De senaste åren har det blivit tydligt vilka civila hot som finns mot Sverige, som naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) i klimatförändringens spår, olika former av it-attacker, splittring mellan olika grupper i samhället, påverkansförsök och falska nyheter. Tyvärr lever vi också i en värld där de militära hoten ökar. Ryssland har under de senaste åren blivit allt mer aggressivt Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Ett starkt totalförsvar behövs för ett säkert samhälle.