Maduros liberala New Deal för Venezuela

Navet i Venezuelas regeringspolitik under Hugo Chavez 1999-2013 var att intäkterna från landets oljerikedomar skulle komma hela samhället tillgodo, att på det sättet besegra fattigdomen. Efter Chavez död har det skett en stegvis reträtt tillbaka mot det marknadsliberala konceptet. Daniel Hellinger beskriver hur Nicolás Maduros aktuella reformer kommer att fördjupa Venezuelas oljeberoende, bromsa de regionala ansträngningarna att fasa ut fossila bränslen och överföra profiter till transnationella oljebolag.

President Nicolás Maduro försöker att snabbt accelerera Venezuelas oljeproduktion med en miljon fat per dag, vilket hotar att ödelägga den ekologiskt känsliga Orinoco-regionen. För att uppnå detta mål vill han upphäva Chávez’ oljereformer, som utvidgade Venezuelas makt över sina naturresurser och lade beslag på de superprofiter som annars skulle ha hamnat hos de transnationella bolagen. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Maduros liberala New Deal för Venezuela

En introduktion till, och analys av, Incelrörelsen

Nya former av misogyna terrordåd som skett det senaste decenniet har tydliga kopplingar till den internetbaserade så kallade Incelrörelsen.
Evelina Johansson Wilén diskuterar rörelsens samhälleliga grund.

På kvällen den 23 maj 2014 dödar den 22-årige amerikanen Elliot Rodger sex personer, samt skadar 14 andra allvarligt, i vad som senare ska kallas för ”Isla Vista massakern”. De första offren är Rodgers tre lägenhetskamrater, som en efter en dyker upp i det gemensamma boendet för att vid ankomst knivhuggas till döds av Rodger. Därefter åker Rodger till Saint Barbara universitets campusområde, där han skjuter mot tre kvinnliga studenter (varav två dör) och en manlig student. Vansinnesturen fortsätter sedan i en bil från vilken Rodger fortsätter skjuta mot, samt försöker köra på, förbipasserande. Även här med ett dödsoffer. Dådet avslutas med att Rodger skjuter ihjäl sig själv.

USA är förvisso ökänt för sina skolskjutningar, men det här dådet var speciellt. I förundersökningen visade det sig att Rodger innan sitt dåd hade lagt upp en video på Youtube med titeln ”Elliot Rodgers vedergällning” där han beskriver vad han ska komma att göra och förklarar de bakomliggande motiven till sitt dåd. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för En introduktion till, och analys av, Incelrörelsen

Annie Ernaux och själens historia

Den franska författaren Annie Ernaux har fått stor uppmärksamhet för sina böcker som låter det självbiografiska perspektivet reflekteras i ett samhällsbiografiskt. Shabane Barot vägleder till Ernauxs författarskap och når fram till slutsatsen att diskussionen om socialistiskt strategi och organisering inte har råd att undvika själens historia
och socialismens inre liv.

I sitt nobeltal från 2015 beskriver författaren Svetlana Aleksijevitj hur hon i sitt författarskap velat skildra en epok – den sovjetiska – genom de vardagliga känslor, tankar och ord som varit i omlopp i det sovjetiska samhället. Hon skriver: ”själens
historia intresserar mig. Själens vardag. Sådant som den stora historien vanligtvis försummar och ringaktar”.
Hos den franska författaren Annie Ernaux finns en liknande ambition att skildra samhällets inre liv under en tidsperiod som sträcker sig från den egna födseln år 1940 till idag. Till skillnad från Aleksijevitj använder Ernaux det egna livet som författarskapets utgångspunkt. Hon lyfts ibland fram som en föregångare inom den autofiktiva litteraturen men betraktar själv sitt skrivande som en blandning av litteratur, sociologi och historia där de kollektiva levda erfarenheterna står i centrum. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Annie Ernaux och själens historia

Islamofobin i Europa


Under de senaste tjugo åren har främlingsfientlighet/rasism i form av islamofobi fått allt starkaste fäste i Europa, såväl genom mer av diskriminerande lagstiftning och repression som genom högerpopulistiska krafters frammarsch. Joseph Daher tecknar en bild av den rådande utvecklingsprocessen
.

Även om islamofobi förknippad med arabfientlig rasism och med koloniala och imperialistiska skeenden förvisso existerade före 2000, så exploderade den i västvärlden efter den jihadistiska organisationen al-Qaidas attacker den 11 september 2001. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Islamofobin i Europa

Kära läsare

 

Nr 2/21 som PDF här. Inom kort publiceras artiklarna som separata inlägg.

Nu är sommaren och ett nytt nummer av Röda rummet här ! Även om det ibland kan vara svårt att hänga med i de politiska svängarna och olika händelser – som pandemin – kan skapa känslor av desorientering så är det många kamper som är långvariga och ständigt närvarande. Bland dem finner vi den feministiska kampen, klimatkampen och den antirasistiska kampen: som i sin tur alla är förenade med antikapitalistisk politik.
Det här numret innehåller två texter som på olika sätt sätter feminismen och kvinnans roll i fokus.
Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Kära läsare

En français

Sabotage? Bonne conduite? Des actions des ouvriers? En cherche d’une stratégie pour traiter la question du changement climatique

Le plus recent livre d’Andreas Malm, How to Blow up a Pipeline: Learning to Fight in a World on Fire (Comment détruire un pipeline: Apprenant à lutter dans un monde en flâmes) a attiré beaucoup d’attention. Au centre de cette attention se trouve la critique de Malm contre une partie du mouvement pour le climat, qui toujours, à priori, plaide, pour une désobéissance pacifique. Malm lui même, surligne le rôle du sabotage comme une tactique, parmi plusieurs d’autres méthodes de lutte. Lars Henriksson analyse le livre de Malm et ébauche des possibles voies en avant.

It isn`t nice to block the doorway
Is isn´t nice to go to jail
There are nicer ways to do it
But the nice ways always fail
Malvina Reynolds

Qu’est qu’on doit faire quand les promesses politiques vides restent des excuses pour ”business as usual”, et quand des protestations bienveillantes vis à vis au climat n’empêchent pas que le monde marche vers un enfer brûlant? Läs mer

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för En français

In English

Climate struggle on a radicalized track

Andreas Malms new book How to Blow up a Pipeline. Learning to fight in a World on Fire has got a great deal of attention. The focus has been on Malms critique of parts of the climate movement that a priori and in any given situation advocates civil disobedience. Malm highlights the role of sabotage as one of several tactical methods in the struggle against the fossil capital.
Lars Henriksson scrutinizes Malms book and sketches possible paths forward.


It isn’t nice to block the doorway
It isn’t nice to go to jail
There are nicer ways to do it
But the nice ways always fail
Malvina Reynolds

What should we do when airy political promises amount to little more than excuses for business as usual and when the friendly climate protests have not prevented the world from heading towards a burning inferno? Submissively accept doom or take the climate struggle to a new level? Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för In English

Klimatkamp på ett radikalare spår

Andreas Malms nya bok How to Blow up a Pipeline. Learning to fight in a World on Fire har väckt stor uppmärksamhet. I blickpunkten har här varit Malms kritik av delar av klimatrörelsen för att den på förhand i alla lägen förespråkar en fredlig civil olydnad. Själv lyfter Malm fram sabotagets roll som en av flera möjliga taktiska kampmetoder. Lars Henriksson genomlyser Malms bok och skisserar möjliga vägar framåt.

It isn’t nice to block the doorway
It isn’t nice to go to jail
There are nicer ways to do it
But the nice ways always fail
Malvina Reynolds

Vad ska vi göra när de luftiga politiska löftena förblir ursäkter för business as usual och när de vänliga klimatprotesterna inte hindrar att världen går mot ett brinnande inferno? Undergivet acceptera undergången eller trappa upp klimatkampen till en ny nivå? Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Klimatkamp på ett radikalare spår

De som tog fajten

Kommunalarbetareförbundets strejk 2003, som varade i fem veckor, är den hittills mest omfattande strejken i Sverige under 2000-talet. Den följdes av stark intern kritik mot den uppgörelse Kommunals förbundsledning undertecknat, liksom mot att konflikten avblåstes innan de sympatiåtgärder Seko och Transport varslat om hade hunnit träda i kraft. Men hur upplevdes strejken bland de medlemmar som var direkt engagerade i konflikten? Kristin Linderoth pekar på andra effekter än de omedelbart mätbara resultaten av en arbetsmarknadskonflikt – hur de som kämpar utvecklas som individer och kollektiv.
På våren 2003 syntes de röda jackorna med texten ”Vi tar fajten!” runtom i Sverige, när undersköterskor, lokalvårdare, vaktmästare, vårdbiträden och många andra offentliganställda kommunalare fyllde det offentliga rummet med sin kamp för högre löner. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för De som tog fajten

Aleksandr Blok

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Aleksandr Blok