Call for Papers till antologi: Samtida marxistisk teori (Daidalos, 2025)

Redaktion: Evelina Johansson Wilén, Lotte Schack, Carl Wilén och Johan Örestig

  1. Instruktioner för abstracts:

Abstracts (max 250 ord) skickas senast den 1/10–2023 till carl.wilen@mrs.lu.se

  1. Varje kapitel fokuserar på en enskild teoretiker
  2. Inled med 3–5 rader om författarskapets bredd
  3. Ägna sedan omkring 10 rader till att beskriva vilket tematiskt fokus introduktionen kommer att ha samt varför detta är relevant
  4. Avsluta med 3–5 rader som beskriver dig själv samt om du eventuellt har skrivit om eller på andra sätt ägnat dig åt den föreslagna författaren i andra sammanhang

De slutgiltiga kapitlen ska vara 20 000 tecken långa inkl. blanksteg. De kommer att struktureras enligt följande disposition: a) introduktion till och kartbild över författarens politiska och teoretiska bakgrund, sammanhang och utveckling i sin helhet; b) fokus på ett eller två teman i författarskapet; c) avslutning där den samtida relevansen diskuteras

  1. Bakgrund och syfte
Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Call for Papers till antologi: Samtida marxistisk teori (Daidalos, 2025)

Occupy Wall Street– en reaktion mot & ett barn av nyliberalismen?

När en rörelse tappar luften är det lätt att fastna i uppgivenhet och cynism. Men det ger också möjligheter att stanna upp och kritiskt reflektera över vad som gjordes rätt och vad som gjordes fel och vilka lärdomar som kan göra oss rustade att lyckas bättre när nästa uppsving kommer. Röda Rummets Johan Örestig har läst boken Hegemony How-To: A Roadmap for Radicals där Jonathan Matthew Smucker formulerar en sådan kritik av Occupy Wall Street.

Protestvågor kommer och går. I dystra tider är det hoppingivande att tänka på hur plötsligt motstånd kan uppstå och hur smittsamt det kan vara. Under de senaste decennierna har vi sett det internationellt genom globaliseringsrörelsen och de sociala forumen, protesterna mot Irakkriget, de strejker och politiska uppror som följde på finanskrisen 2008, den arabiska våren, Black Lives Matter och den feministiska resningen i Iran. Men hur upplyftande det än är att minnas dessa uppsving så är det också nedslående hur de närmast tycks förutbestämda att ebba ut. När luften går ur rörelsen kan det kännas tungt och kanske till och med meningslöst att vara en av få som stannar kvar.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Occupy Wall Street– en reaktion mot & ett barn av nyliberalismen?

Debatt om Krisernas tid

I boken Krisernas tid (2022) undersöker Ståle Holgersen, lektor vid Örebro universitet och medlem i Socialistisk politik, hur ekonomiska och ekologiska kriser hänger samman och skiljer sig från varandra. Holgersen menar inte bara att vi måste förstå kapitalismens kriser för att vi ska kunna förstå kapitalismen, utan även att kriserna bidrar till kapitalismens överlevnad.
I höstas publicerade vi ett utdrag av Krisernas tid (Röda rummet #196) och i detta nummer vill vi fördjupa vårt engagemang genom att publicera fyra olika kommentarer.
I nästkommande nummer publicerar vi Holgersens svar.

Vanja Carlsson: Hur ska vi förstå den ekosocialistiska staten?
Ståle Holgersens bok Krisernas tid väcker viktiga frågor som rör statens roll i såväl den ekologiska krisen som i hur ekosocialismen skulle kunna erbjuda en lösning. I boken får staten genomgående representera den härskande politiska klassen och aktörer som på olika sätt representerar staten beskrivs stå i stark beroendeställning till den kapitalackumulation som driver på den ekologiska krisen. Det generella budskapet är inledningsvis att här, hos staten, högre offentliga tjänstemän och övriga statliga aktörer, har inget gott skett i förhållande till klimatförändringarna. Tvärtom är den representativa demokratins institutioner och det politiskt-administrativa systemet i betydande del skyldig till förändringarna. Holgersen skriver: ”staten har alltmer blivit en förvaltare av kapitalistklassens gemensamma intressen. Vid kriser i dag finns absolut inga tvivel – staterna är villiga att sträcka sig extremt långt för att rädda systemet eftersom det för dem i så hög grad handlar om att rädda sig själv”.

Fortsätt läsa
Publicerat i Debatt, Kapitalism, Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Debatt om Krisernas tid

Till Havs! China Miéville & marxistisk folkrättskritik

Trotskist, prisbelönt science fictionförfattare, redaktör, fil dr i Internationella relationer. Detta är några av de benämningar som stämmer in på China Miéville. I detta bidrag till serien samtida marxistiska tänkare introducerar Hugo Lundberg och Hedvig Lärka Miévilles idévärld. Även om Miéville har som ambition att bidra med ett verk inom varje etablerad genre är gränserna mellan hans böcker långt ifrån knivskarpa. Lundberg och Lärka visar exempelvis att Miévilles bidrag till science fiction för unga vuxna överlappar tematiskt med hans avhandling, där han använder sig av den sovjetiska rättsteoretikern Jevgenij Pasjukanis för att utveckla en marxistisk kritik av folkrätten. Genom sin kritik erbjuder Mieville en rättsteori med stort förklaringvärde, samtidigt som han ifrågasätter folkrättens strategiska potential.

I boken Railsea skisserar China Miéville en post-apokalyptisk värld. På en torrlagd havsbotten härjar bland annat: enorma nakenråttor, mullvadar, elefantlika behemots, nefilimska maskar som sväljer tåg hela samt fågellika varelser som kallas för änglar. Över de heta, odjurshärjade vidderna breder ett nätverk av tågräls ut sig.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Till Havs! China Miéville & marxistisk folkrättskritik

På väg med Harry Martinson

I maj kom Johan Svedjedals digra biografi över Harry Martinson ut, en av Sveriges största författare genom tiderna. Martinsons litterära arv saknar motstycke i djup, bredd och kraft i den svenska litteraturen. Jakob Sandberg har läst den.

Harry Maritnson 1920

Jag insåg genast att jag hade i min hand ett stycke världslitteratur. Ett verk som gjorde upp med de mänskliga misärerna, som lyfte upp en luffare till en domarroll över sitt samtida samhälle som hade varit otänkbar i en bok som inte var skriven av ett stort geni och av en stor människa.

Så skriver den italienske översättaren Fransesco Saverio Alonzo 1984 om sitt arbete med att översätta Harry Martinsons luffarroman Vägen till Klockrike. Martinson är en av Sveriges största författare genom tiderna, jämsides med få och knappast överträffad av någon under det svenska nittonhundratalet. Han är sockenbarnet med en urkraft till naturbegåvning som blev sjöman och luffare, sedan arbetarförfattare, lyriker, naturfilosof, teknik- och framtidspessimist, och till sist uppburen akademiledamot och nobelpristagare, känd för den brutala död han ljöt för egen hand.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för På väg med Harry Martinson

Rojavakommittéerna– Från klädinsamling till världspolitik

I samband med den svenska NATO-ansökan har nätverket Rojavakommittéerna blivit kända för en bredare allmänhet. Många förknippar Rojavakommittéerna med spektakulära aktioner, men nätverkets historia sträcker sig nästan ett decennium tillbaka i tiden och handlar om mycket mer än Erdogandockan. Allting började med en klädinsamling till den av IS belägrade staden Kobanê i norra Syrien.
I september 2014 nåddes världen av nyheten att IS tagit kontrollen över staden Kobanê i provinsen Aleppo i norra Syrien. Kobanê som ligger nära den turkiska gränsen är en strategiskt och kulturellt viktig plats. Slaget om Kobanê skapade stora rubriker världen över och skulle bli en symbol för de kurdledda styrkornas väpnade kamp mot IS. Plötsligt var YPG och YPJ kända över hela världen.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Rojavakommittéerna– Från klädinsamling till världspolitik

I början fanns ordet

Ingen politisk ideologi överlever bara på idégods som riktar sig till förnuftet. Det krävs också traditioner, symboler och visioner som talar till hjärtat. Martin Kelmeier har läst en nyutkommen bok som med religionsvetenskapens verktyg beskriver socialismens historia.
Bra böcker är svårare att recensera än dåliga. Det gäller inte minst Stefan Arvidssons senaste bok Röd Tro, som stoltserar med den snärtiga undertiteln Socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år. Arvidsson, till vardags professor i religionshistoria vid Linnéuniversitetet har nämligen bidragit med ett verk som mig veterligen saknar motsvarighet i såväl svensk som internationell utgivning de senaste årtiondena.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för I början fanns ordet

Språkets gåta

Vad kan Svante Pääbos och hans forskarteams kartläggning av neandertalares DNA lära oss om människan? I dialog med socialpsykologisk teori föreslår Lars-Erik Berg att svaret på frågan börjar i språket. Det är först genom samspelet mellan artfränder via ett mer avancerat språk som den abstraktionsförmåga uppstår som gör det möjligt att föreställa sig att en annan värld kan vänta på andra sidan backkrönet.

Nobelpriset i medicin/fysiologi gick 2022 till Svante Pääbo. Han har kartlagt neandertalarnas och denisovamänniskornas DNA-system så långt det gått, och kunnat spåra vilka biologiska inflytanden som neandertalarna har haft på oss Homo sapiens. Vidare forskning på Denisova väntar också. Pääbo ställer sig nu frågan varför Homo sapiens blev den enda överlevaren av de tidiga människoarterna, och varför hennes framgång varit så exempellös hittills.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Språkets gåta

Röda rummet nr 2-3/23 som PDF

Kära läsare

Under Olof Palmes tid var solidaritetsarbetet med de kämpande folken i Vietnam och Nicaragua något som till och med bejakades från högsta ort. Vilken kontrast är inte det mot dagens Sverige där det politiska etablissemanget idogt agerar för att vara den turkiska despoten Erdogan till lags, i hopp om att dörren till Nato till slut ska öppnas.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet nr 2-3/23 som PDF

Sverige 500 år?

Med anledning av det nationalistiska ståhejet finns det goda skäl att läsa Per Nyströms text från 1975 som vi återpublicerade i Röda rummet 2005, det år då nationaldagen gjordes till helgdag. (Klicka på bilden)

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Sverige 500 år?