Ojämn och Kombinerad Utveckling

Från Leo Trotskij till en icke-eurocentrisk marxism

Bild: Frantz Fanon Archives/Jacobin

Oktoberrevolutionen var ett radikalt brott i praktisk handling med det förenklade stadietänkandet i marxistisk förståelse av olika samhällstypers utvecklingsbanor. Trots det har stadietänkandet fortsatt att ha en stark ställning inom teoribildningen. Mikael Omstedt speglar debatten kring teorin om Ojämn och kombinerad utveckling som utmanar stadieteorin.

Inom den svenska vänstern är det nog få som inte har en relation till Dan Berglunds sånger, framför allt bland de som likt mig tog sina första steg vänsterut i det en gång så errar-dominerade Göteborg. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ojämn och Kombinerad Utveckling

Hur nyliberalismen omformade mänskliga rättigheter – intervju med Jessica Whyte

Nyliberalismens intellektuella gudfäder visste att de behövde knyta en filosofi med ädla ideal till det  system av fria marknadskrafter som de ville sprida över  världen. De fann det de behövde genom att förvanska idén om de mänskliga rättigheterna. Ur Jacobin 10/8 2021

Två till synes orelaterade händelser ägde rum 1947.
Det var det året som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna utarbetades.Det var också det år då Mont Pelerin Society bildades, ett sällskap bland vars ursprungliga medlemmar fanns anns den nyliberala teorins banbrytare Friedrich Hayek och Milton Friedman.
I The Morals of the Market: Human Rights and the Rise of Neoliberalism undersöker den politiska filosofen Jessica Whyte det historiska och idémässiga förhållandet mellan mänskliga rättigheter och nyliberalism. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Hur nyliberalismen omformade mänskliga rättigheter – intervju med Jessica Whyte

Londonjazz, distanskultur och politik


 

 

 

 

 

 

 

 

Med musiker som Shabaka Hutchings och Nubia Garcia i förgrunden har en ny kreativ musikscen som spränger etablerade genrebegränsningar vuxit fram i London under de senaste åren. Christopher Thorén söker dess musikaliska, kulturella och politiska rötter. (Se även skivtips i slutet av artikeln)

Sommaren 2019 reser jag till London för att besöka min frus familj. Kvällen vi anländer äntrar hypade jazzbandet Sons of Kemet med klarinettisten och saxofonisten Shabaka Hutchings i spetsen scenen på Somerset Houses innergård. Men trots att min FOMO,”fear of missing out”, är extrem så var det svårt att smita från släkten första kvällen i stan. För att lugna mig själv tänker jag att ett så uppmärksammat band kommer jag säkert snart få en chans att se igen, både i Sverige och nästa gång jag besöker London. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Londonjazz, distanskultur och politik

Ett rop på (ömsesidig) hjälp: klimatrörelsen och återupprättandet av tron på kollektiv handling

Klimatrörelsen domineras idag av protester, opinionsbildning och teoretiserande. Även om alla dessa former av motstånd är nödvändiga så bidrar de inte till det som är varje radikal rörelses viktigaste uppgift: att samla och organisera ett växande antal människor i en massrörelse. Johan Örestig argumenterar för att organisering enligt principen om ömsesidig hjälp kan bli arenor för att solidariskt lösa gemensamma problem i vardagen och en övningsplats för självorganisering.

Klimatdebatten är märklig. Fullständigt motstridiga förhållningssätt trängs med varandra. Några av dem är pessimistiska. En sådan är alarmism. Världen brinner, läget är akut. Tiden rinner ut och snart är det för all framtid försent. En annan är fatalism. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ett rop på (ömsesidig) hjälp: klimatrörelsen och återupprättandet av tron på kollektiv handling

Blir Artificiell Intelligens (AI) mänsklighetens välgörare eller förgörare?

Många av oss har genom science-fiction-litteraturen – med författare som exempelvis Isaac Asimov – gläntat på dörren till ett framtidssamhälle där datorer och robotar hotar att ta makten och där inte ens människans själva existens längre är något som kan tas för givet. Men bortom fantasin finns det idag såväl en kuslighet som möjlighet i den Artificiella Intelligensens utveckling. Chalmersprofessorn Olle Häggströms Tänkande maskiner – Den artificiella intelligensens genombrott är en lysande introduktionsbok i ämnet. Anders Karlsson har läst den.

Min stora fritidspassion är schack. En händelse 2017 kom att rikta mina blickar mot att det verkligen hänt något stort inom datorutvecklingen. Ända sedan strax efter andra världskriget har det lagts ner mycket energi på att programmera en dator vars spelstyrka skulle vara jämförbar med – eller till och med överglänsa – de ledande stormästarnas. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Blir Artificiell Intelligens (AI) mänsklighetens välgörare eller förgörare?

EU, AI och demokrati

 

 

 

 

 

 

Sedan slutet av 2010-talet har EU arbetat intensivt för att driva på utvecklingen och användningen av digitala tekniker och artificiell intelligens (AI) inom samhällets samtliga sektorer. Vanja Carlsson har studerat de policies som blivit resultatet och pekar på några av konsekvenserna.

EU:s arbete för att driva utvecklingen inom området digitala tekniker och artificiell intelligens har genererat en stor mängd policies och mål vilket inkluderar bland annat det omfattande finansieringsprogrammet The Digital Europe Programme. En viktig strategi Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för EU, AI och demokrati

Lina Arvidsson

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Lina Arvidsson

Nummer 4/21

 

Här finns nr 4/21 som PDF. Inom kort kommer artiklarna att publiceras som separata inlägg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käre läsare

2021 närmar sig sitt slut. Under denna tid på året blickar många av oss tillbaka på det som har varit och framåt mot det som ska komma. Dagar som dessa, där strejkrätt och anställningsskydd undergrävs, där klimatpolitiken är uddlös och där en blåbrun röra vinner mark, så framstår framtiden som sluten och förutbestämd. I årets sista nummer av Röda Rummet samlas texter som på olika sätt diskuterar hur vår syn på historien och samtiden villkorar vår syn på vad vi har att vänta oss i framtiden. Vad är det i nuet som kväver tron på att människor genom politisk organisering kan ta makten över hur samhället ska se ut i framtiden? Hur återupprättar vi tron på framtiden som öppen, oviss och möjlig att påverka genom kollektiv handling?

I numrets första bidrag lyfter Mikael Omstedt fram hur den syn på historisk utveckling Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Nummer 4/21

Röda rummet arrangerar:

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet arrangerar:

​Stoppar den globala uppvärmningen det kalla kriget?

Många analytiker vill hävda att de närmaste decennierna kommer att präglas av en skärpt konflikt mellan USA och Kina, att ett nytt kallt krig står för dörren. Tvärtemot dessa förutsägelser menar Michael T Klare i denna artikel att den globala uppvärmningens allt värre konsekvenser kommer att lägga en avgörande hämsko på den framtida stormaktsrivaliteten.

Under de senaste månaderna har Washington haft en hel del att säga om Kinas ständigt ökande stridskrafter i form flygvapen, marin- och missilstyrkor. Men när Pentagons tjänstemän tar upp detta ämne talar de i allmänhet mindre om landets nuvarande förmåga, som fortfarande är långt underlägsen USA:s, än om den värld de förutspår för 2030- och 2040-talen, Beijing förväntas ha skaffat sig avsevärt mer sofistikerade vapen. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för ​Stoppar den globala uppvärmningen det kalla kriget?