Marknadsdebatten

I nummer 1/99 skrev Tomas Widén en recension om Sten Ljunggrens bok Marknad och kapital – ett omaka par vilket gav upphov till en diskussion som sträckte sig över flera nummer. (Debatten tangerar och föregrep ämnen som något senare behandlades i Planekonomidebatten.)

Läs debatten som PDF här.