Klassamhället och globaliseringen

Göran Greider gav 1999 ut boken Arbetarklassens återkomst. Thomas Holmgren  recenserade den och menade bland annat att Greider undervärderade effekterna av globaliseringen och den därmed sammanhängande förändringen av klasstrukturen. Greider gav replik.

Här återges debatten samlad.