4:e Internationalen

Röda rummets föregångare hette Fjärde Internationalen. Den började ges ut 1969.  År 1997 bytte tidskriften namn till Röda rummet. Digitalisering av samtliga årgångar pågår och har i skrivande stund nått till nr 3/95. Finns här.

Fjärde Internationalen

1969-1996

Teoretiskt organ för RM (Revolutionära Marxister), RMF (Revolutionära Marxisters Förbund), KAF (Kommunistiska Arbetarförbundet) och SP (Socialistiska Partiet)

Digitaliserat av Martin Fahlgren för Marxists Internet Archive.

Nr 1, 1/1969: Maj-68 i Frankrike, Tjeckoslovakien 1968 och om demokrati

Nr 2, 2/1969 Fjärde internationalens 9:e världskongress

Nr 3, 1/1970 Revolutionära Marxisters första kongress

Nr 4, 1/1971: Palestina-frågan, Kuba och Polen

Nr 5, 2/1971: RMF:s 2:a kongress (teser och resolutioner)

Nr 6, 1/1972: Den proletära enhetsfronten, Italien, Argentina, Irland

Nr 7-8, 2/1972: Lögnens renässans – ett svar till KFML:s bok ”Marxism eller trotskism”

Nr 9, 1/1973: Sovjet och Finland, andra vänstergrupper

Nr 10, 2/1973: Latinamerika, europeisk socialdemokrati, arbetarkontroll

Nr 11, 3/1973: Palestinafrågan och Israel, Kapitalismens långa vågor, marxism m m

Nr 12, 4/1973: Fabriken, dubbelmakt, socialdemokratin

Nr 1-2/1974: Övergångssamhällena, Sovjet och Kina, svenska vänstern m m

Nr 3/1974: Permanent revolution, leninistisk enhetstaktik, socialdemokratin m m

Nr 4/1974: Mot en depression?

Nr 5/1974: Fackföreningarna, Chile

Nr 1/1975: De europeiska kommunistpartierna, arbetarregeringar, Sovjets natur

Nr 2-3/1975: Resolutioner från KAF:s femte kongress

Nr 4/1975: Spanien, Politiska fångar i Sovjet

Nr 5/1975: Familjen, Sexpol, arbetarkampen i Europa

Nr 1/1976: Portugal, Sverige, Sovjet, Vänstern på Island

Nr 2/1976: Miljö

Nr 3-4/1976: Valet och arbetarpartierna, löntagarfonder

Nr 5/1976: Avtalsrörelsen, Sovjet, löntagarfonder, soldatfack

Nr 6/1976: Chile

Nr 1/1977: Södra Europa, löntagarfonder

Nr 2/1977: Revolutionen, vardagen, organisationen

Nr 3/1977: Eurokommunism, Kvinnorörelse, Socialdemokrati

Nr 4-5/1977: KAF:s 6:e kongress

Nr 1/1978: Palestina, Partiet, Socialdemokratin

Nr 1/1979: Tekokrisen, Europa, Iran

Nr 2/1979: Arbetarrörelsen inför 80-talet

Nr 3/1979: Nicaragua, Sovjet, Kvinnofrågan

Nr 4/1979: Tyska revolutionen (1918), Kvinnofrågan, Fjärde Internationalen

Nr 1/1980: Alliansfria rörelsen, Ryska revolutionen (1905), Olja och krisen, Rudolf Bahro

Nr 2/1980: Strejken och enhetsfronten – vapen i klasskampen

Nr 3/1980: Klass, parti, ledarskap

Nr 4/1980: Polen, fredsfrågan, kvinnorörelsen

Nr 1/1981: Världskrigen, eurokommunismen

Nr 2/1981: Folkfrontspolitiken, Vänstern och Kina

Nr 3-4/1981: Den ekonomiska och ekologiska krisen

Nr 5/1981: Iran och Kina

Nr 1-2/1982: Socialismen och demokratin

Nr 3/1982: Det svenska partiväsendet

Nr 4-5/1982: Turkiet, Bilindustrin

Nr 6/1982: Vietnam, Libanon, VPK-debatt, Det maoistiska SKP

Nr 1/1983: Valet 1982

Nr 2/1983: Marx, Avtalet 1983

Nr 3/1983: Centralamerika, Permanenta revolutionen

Nr 4/1983: Falklandsöarna/Malvinerna, LKAB

Nr 1-2/1984: Palestina, Mellanöstern

Nr 3-4/1984: Ekonomiska kristeorier

Nr 5/1984: Trotskijs marxism

Nr 6/1984: Den världspolitiska utvecklingen

Nr 1/1985: Storbritannien

Nr 2/1985: Partierna

Nr 3/1985: Ekonomisk politik och borgerlig ideologi, Marxism och utopi

Nr 4/1985: Facklig kamp i Sverige och Danmark

Nr 1/1986: Sydafrika

Nr 2/1986: Miljörörelsen

Nr 3/1986: Parlament, socialism, demokrati

Nr 4/1986: Arbete, Arbetslöshet, Ny teknik

Nr 1/1987: Socialism, Östasien

Nr 2/1987: Sydafrika

Nr 3/1987: Kvinnor och arbete i Västeuropa

Nr 4/1987: Ryska revolutionen 70 år

Nr 1/1988: Befrielseteologi, Börskrasch, Glasnost

Nr 2/1988: Svenska familjens upplösning, Den gröna ideologin

Nr 3/1988: Gorbatjov och reformerna, Vietnam och Tjeckoslovakien 1968

Nr 4/1988: Fjärde Internationalen 50 år

Nr 1/1989: Revolutionens förutsättningar

Nr 2/1989: Världsekonomin, Nicaragua

Nr 3/1989:Sverige och Europa

Nr 4/1989: Amazonas, Andra världskriget

Nr 1/1990: De borgerliga revolutionerna, Plan och marknad

Nr 2/1990: Utvecklingen i Sovjet och Östtyskland

Nr 3/1990: Vänsterpartiet, Arbetarlistan och framtiden

Nr 4/1990: Persiska viken

Nr 1/1991: Persiska viken och SP:s 13:e kongress

Nr 2/1991: Östeuropa till salu

Nr 3/1991: Marknad och moral

Nr 4/1991: Nicaragua, Brasilien

Nr 1/1992: Lever socialismen?

Nr 2/1992: Vägval i Europa

Nr 3/1995: Marxismens plats i historien

Index för Fjärde Internationalen nr 4/95 – 4/96

Nr 4 1995
Mager produktion och långa vågor    
Hur ska facket slåss mot ”japanisering”?
Svenska kommunalpampens historia
Jack London och William Gibson
Pris 40 kr

Thomas Holmgren Långa vågor och mager produktion • Kjell Östberg Kommunalpampens historia • Debatt Per-Erik Wentus & Ove Holmström vs Lars Henriksson Den fjärde mannen – hur tackla mager produktion • Axplock Ove Holmström om Järnhälen av Jack London och Virtual Light av William Gibson, Liz Engberg om Bang, Anders Karlsson om Nyheter från Latinamerika, Anne Heden om Drottning Margot, Gus Kaage om två Marxböcker

1-2 1996
Vart försvann industrisamhället?
Tjänstesektorns dilemma
Kan lönearbetarna ta makten
Keynes och krispolitiken
Miljö och tillväxt
Romantikvotens fallande tendens
Pris 50 kr

Thomas Holmgren Det postindustriella samhällets dilemma • Robin Blackburn Kan arbetarna ta makten • Roy Karlsson Socialdemokratisk krispolitik & keynsianismen • Axplock Anne Hedén om Barbara Cartland, Mats Bladh om Johan Ehrenbergs Mera Pengar, Björn Eriksson om Kenneth Hermeles Ekonomerna, tillväxten och miljön, Christer Franzén om två utgåvor av kommunistiska manifestet, Lars-Erik Thunholms Ivar Kreuger, Noam Chomskys Man kan inte mörda historien samt Robert J Alexanders Intenational Trotskyism 1929-1985, Anders Karlsson om TLM samt Peter Antmans och Pierre Schoris Olof Palme – den gränslöse reformisten , Per Olof Mattsson om Giacomo Oreglia Dantebok, Karl-Gustav Vinsa om våldet, Per-Erik Wentus om Forum för revolutionär analys och debatt, Mats Deland om ”Förförelsens Taktik”

Nr 3 1996
Marknadsfiaskot i tredje världen
Globalisering och skuldkris
IMF, Världsbanken, GATT och WTO
Afrika Svälter – vem bär skulden?
Solidaritet utan gränser
Pris 50 Kr

Eric Toussaint och Denise Commane Globalisering och skuldbörda • Susan George Gamla institutioner i ny oordning • Jaques Bournay Tredje världens skuld i dag • Michel Chossudovsky ”Strukturanpassning” till döds • Christian Ferrié Världsbanken, demokrati och ekologi • Michel Chossudovsky Södra halvklotet hotas av svält • James Petras och Henry Veltmeyer Latinamerikas ekonomiska ”mirakel”• Kevin Watkins Afrika svälter – vem bär skulden? • Michel Chossudovsky Exemplet Rwanda
Internationell appell mot Bretton Woods institutioner: Nu räcker det! • Axplock Anders Karlsson recenserar Stefan de Vylder

Nr 4 1996
Arbetslöshet och arbetstidsförkortning
Åttatimmarsdagens historia
Europa och arbetslösheten
Yrkeskunnande och utarmning av arbetet
”Förförelsens taktik”
Pris 50 kr

Ove Holmström Arbetslöshet och arbetstidsförkortning • Kjell Östberg Åttatimmarsdag och arbetstidsförkortningen i Sverige • Gauches Unies Ska arbetstiden förkortas? Exemplet Belgien • Keith Mann Yrkeskunnande och utarmning av arbetet • Jürgen Bönig Produktion, företagsledning och ideologi • Axplock Lars Holmgren om två böcker av Lars Ingelstam, Mats Deland om ”förförelsens taktik” och Anders Karlsson om TLM

Ett svar på 4:e Internationalen

  1. Pingback: Köp gamla nummer av Röda rummet och Fjärde Internationalen! | Tidskriften Röda rummet

Kommentarer är stängda.