4:e Internationalen

Röda rummets föregångare hette Fjärde Internationalen. Den började ges ut 1969.  År 1997 bytte tidskriften namn till Röda rummet. Digitalisering av samtliga årgångar pågår och har i skrivande stund nått till nr 2/92.

Fjärde Internationalen

1969-1996

Teoretiskt organ för RM (Revolutionära Marxister), RMF (Revolutionära Marxisters Förbund), KAF (Kommunistiska Arbetarförbundet) och SP (Socialistiska Partiet)

Digitaliserat av Martin Fahlgren för Marxists Internet Archive.

Nr 1, 1/1969: Maj-68 i Frankrike, Tjeckoslovakien 1968 och om demokrati

Nr 2, 2/1969 Fjärde internationalens 9:e världskongress

Nr 3, 1/1970 Revolutionära Marxisters första kongress

Nr 4, 1/1971: Palestina-frågan, Kuba och Polen

Nr 5, 2/1971: RMF:s 2:a kongress (teser och resolutioner)

Nr 6, 1/1972: Den proletära enhetsfronten, Italien, Argentina, Irland

Nr 7-8, 2/1972: Lögnens renässans – ett svar till KFML:s bok ”Marxism eller trotskism”

Nr 9, 1/1973: Sovjet och Finland, andra vänstergrupper

Nr 10, 2/1973: Latinamerika, europeisk socialdemokrati, arbetarkontroll

Nr 11, 3/1973: Palestinafrågan och Israel, Kapitalismens långa vågor, marxism m m

Nr 12, 4/1973: Fabriken, dubbelmakt, socialdemokratin

Nr 1-2/1974: Övergångssamhällena, Sovjet och Kina, svenska vänstern m m

Nr 3/1974: Permanent revolution, leninistisk enhetstaktik, socialdemokratin m m

Nr 4/1974: Mot en depression?

Nr 5/1974: Fackföreningarna, Chile

Nr 1/1975: De europeiska kommunistpartierna, arbetarregeringar, Sovjets natur

Nr 2-3/1975: Resolutioner från KAF:s femte kongress

Nr 4/1975: Spanien, Politiska fångar i Sovjet

Nr 5/1975: Familjen, Sexpol, arbetarkampen i Europa

Nr 1/1976: Portugal, Sverige, Sovjet, Vänstern på Island

Nr 2/1976: Miljö

Nr 3-4/1976: Valet och arbetarpartierna, löntagarfonder

Nr 5/1976: Avtalsrörelsen, Sovjet, löntagarfonder, soldatfack

Nr 6/1976: Chile

Nr 1/1977: Södra Europa, löntagarfonder

Nr 2/1977: Revolutionen, vardagen, organisationen

Nr 3/1977: Eurokommunism, Kvinnorörelse, Socialdemokrati

Nr 4-5/1977: KAF:s 6:e kongress

Nr 1/1978: Palestina, Partiet, Socialdemokratin

Nr 1/1979: Tekokrisen, Europa, Iran

Nr 2/1979: Arbetarrörelsen inför 80-talet

Nr 3/1979: Nicaragua, Sovjet, Kvinnofrågan

Nr 4/1979: Tyska revolutionen (1918), Kvinnofrågan, Fjärde Internationalen

Nr 1/1980: Alliansfria rörelsen, Ryska revolutionen (1905), Olja och krisen, Rudolf Bahro

Nr 2/1980: Strejken och enhetsfronten – vapen i klasskampen

Nr 3/1980: Klass, parti, ledarskap

Nr 4/1980: Polen, fredsfrågan, kvinnorörelsen

Nr 1/1981: Världskrigen, eurokommunismen

Nr 2/1981: Folkfrontspolitiken, Vänstern och Kina

Nr 3-4/1981: Den ekonomiska och ekologiska krisen

Nr 5/1981: Iran och Kina

Nr 1-2/1982: Socialismen och demokratin

Nr 3/1982: Det svenska partiväsendet

Nr 4-5/1982: Turkiet, Bilindustrin

Nr 6/1982: Vietnam, Libanon, VPK-debatt, Det maoistiska SKP

Nr 1/1983: Valet 1982

Nr 2/1983: Marx, Avtalet 1983

Nr 3/1983: Centralamerika, Permanenta revolutionen

Nr 4/1983: Falklandsöarna/Malvinerna, LKAB

Nr 1-2/1984: Palestina, Mellanöstern

Nr 3-4/1984: Ekonomiska kristeorier

Nr 5/1984: Trotskijs marxism

Nr 6/1984: Den världspolitiska utvecklingen

Nr 1/1985: Storbritannien

Nr 2/1985: Partierna

Nr 3/1985: Ekonomisk politik och borgerlig ideologi, Marxism och utopi

Nr 4/1985: Facklig kamp i Sverige och Danmark

Nr 1/1986: Sydafrika

Nr 2/1986: Miljörörelsen

Nr 3/1986: Parlament, socialism, demokrati

Nr 4/1986: Arbete, Arbetslöshet, Ny teknik

Nr 1/1987: Socialism, Östasien

Nr 2/1987: Sydafrika

Nr 3/1987: Kvinnor och arbete i Västeuropa

Nr 4/1987: Ryska revolutionen 70 år

Nr 1/1988: Befrielseteologi, Börskrasch, Glasnost

Nr 2/1988: Svenska familjens upplösning, Den gröna ideologin

Nr 3/1988: Gorbatjov och reformerna, Vietnam och Tjeckoslovakien 1968

Nr 4/1988: Fjärde Internationalen 50 år

Nr 1/1989: Revolutionens förutsättningar

Nr 2/1989: Världsekonomin, Nicaragua

Nr 3/1989:Sverige och Europa

Nr 4/1989: Amazonas, Andra världskriget

Nr 1/1990: De borgerliga revolutionerna, Plan och marknad

Nr 2/1990: Utvecklingen i Sovjet och Östtyskland

Nr 3/1990: Vänsterpartiet, Arbetarlistan och framtiden

Nr 4/1990: Persiska viken

Nr 1/1991: Persiska viken och SP:s 13:e kongress

Nr 2/1991: Östeuropa till salu

Nr 3/1991: Marknad och moral

Nr 4/1991: Nicaragua, Brasilien

Nr 1/1992: Lever socialismen?

Nr 2/1992: Vägval i Europa

Nr 3/1995: Marxismens plats i historien

 

Index för Fjärde Internationalen nr 3/92 – 4/96

Nr 3 1992 Löpnr 93
Matriarkatet
Pris 50 kr

Christina Schmidt Skönheten & odjuret – en kritik av Evelyn Reeds teori om det första jämlika samhället • Mats Bladh Bostadsfrågan avhandlad • Mehrdad Asslani (Darvishpour) Varför blev det krig i Persiska viken? • Axplock Fjärde Internationalens kultursidor
Per-Olof Mattsson Nazim Hikmet -Kampens och kärlekens poet
Björn Rönnblad Bra musik, ett pling och en sanning – Radio City vinner unga öron • Bokrecensioner Raul Blucher Bo Hammar Ett långt farväl till kommunismen Björn Rönnblad A J Culyer m fl Svensk sjukvård bäst i världen ? Lars Gus Kaage Bo södersten (red) Den offentliga sektorn  Socialstyrelsen Vård och omsorg i sex europeiska länder Lennart Nygren Trygghet under omprövning välfärden och 90-talets utmaningar Folksam vår trygghet Mats Bladh Hans Lind Nationalekonomi i Marx anda

Nr 1 1993 Löpnr 95
Förhinder
Kvinnorna och demokratin – genombrott med förhinder
Vilken demokrati?
Den nya arbets-o-rätten
Ska rasistiska organisationer förbjudas?
Anarkismen och sabotaget
Malcolm X och de svartas historia i USA
Axplock
Pris 50:-

Kjell Östberg Demokratiskt genombrott  med förhinder – kvinnorna och det demokratiska genombrottet • Debatt om Demokrati Utdrag ur Socialistiska Partiets ”Grundsatser” • Håkan Blomqvist Vilken demokrati vill vi ha? • Kurt Junesjö Den nya arbets-o-rätten. SAF och regeringens förslag till en ny arbetsrätt • Mehrad Darvishpour Varför är inte rasistiska organisationer förbjudna? • Kennneth Lewis Förbud mot rasistiska organisationer – Stoppa Rasismens remissvar • Per-Erik Wentus Anarkismen och sabotaget • Anders Hagström Malcolm X och den svarta rörelsens historia • Axplock Fjärde Internationalens kultursidor Bokrecensioner Maria Sundvall Olof Lagercrantz – Att läsa Proust Christer Franzén Vladimir Dudinsev – De vita garderna  Björn Rönnblad Kristoffer Konarski – Jordmån för ett gott liv KG Vinsa Orhan Veli – Jag lyssnar till Istanbul Per Erik Wentus Mats Andrén (red) – Ur tystnaden – Vita fläckar i Finlands närhistoria Lars Gus Kaage Hans Tson Söderström ( red) – Konjunkturrådets Rapport 1993


Nr 3 1993 Löpnr 97
I rörelse
Pris 50 kr

Eva Nikell Vart går kvinnorörelsen -.en personlig reflektion •
Lars Holmgren ”Vi bygger landet” – Bildningsprocessen i en folkrörelse • Anders Hagström Våren då allt var möjligt  – Paris, maj 1968 • Catherine Samary Marknadens hägring i Östeuropa • Mats Bladh Demokrati är en institutionaliserad klasskamp
Axplock Karl Gustav Vinsa Modernismen Anne Hedén Skräcken för det kroppsliga i Martin Scorseses film Oskuldens tid Mats Bladh Sven Lindqvist – Utrota varenda jävel Christer Franzen Wolfgang & Petra Lubitz – Trotskyist Serials Bibliogaphy Lars Gus Kaage Warren Shaw & David Pryce – Tsarryssland, Sovjetunionen , Ryssland  En uppslagsbok
Per – Erik Wentus Rasismen och ministarna John Andersson Sven – Erik Liedman m fl – Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPK:s internationella förbindelser


Nr 1 1994 Löpnr 99
Utopi & Marxism
Pris 50 kr

Michael Löwy Marxism, modernism & det nya århundradet • Paul Clarke Den nya fascismen i Europa • Bernadette McAliskey ”Ingen har rätt att ensidigt avblåsa striden” • Nawal El Saadadawi & Sherif Hetata Det muslimska brödraskapet i Egypten • Anders Hagström Den portugisiska revolutionen • Maxine Durand Arbetslöshetens nya ansikte i Europa • Anders Hagström Krigsskådeplatsen Balkanhalvön • Axplock Fjärde Internationalens kultursidor

Nr 2 1994 Löpnr 100                                                              
Arbetet
Pris 30 kr

Lars Henriksson Inledning Lars Henriksson Torslanda , Kalmar, Uddevalla – löpande bandet tur & retur • Lars Henriksson ”Kaizen” på svenska – ett fackligt svar • Jane Slaughter & Mike Parker Från ”Kvalitet i arbetslivet” till ”Reeingenering” • Tony Smith Flexibel produktion och förhållandet mellan kapital och arbete inom produktionen


Nr 3 1994 Löpnr 101
Kristider
50 kr

Chris Harman Kris, krasch eller boom – hur mår kapitalismen? • Eva Nikell Ensamma mödrar i alla länder – förenen eder • C H Hermansson Kampen mot EU i ett socialistiskt och internationalistiskt perspektiv • Håkan Blomquist EU, nationen och ett rött Europa • Axplock Fjärde internationalens kultursidor Anne Hedén om Pulp fiction Christer Franzén om Margit Kennedys Pengar utan ränta och inflation Per Erik Wentus & Seyxtan Anter Barn skrattar bäst i fred


Nr 4 1994 Löpnr 102                                                     
Brasilien
Pris 50:-

Maria Sundvall PT:s valnederlag i Brasilien och vägarna framåt i Latinamerika • Utdrag ut PT:s principer • Lasse Kjellander Trendbrottet som kom av sig – klassvalen 1991 & 1994 parentes eller post scriptum? • Leo Trotskij I exil i Turkiet 1929 – vad hände och hur?


Nr 1 1995 Löpnr 103
En nygammal världsordning
Pris 40 kr

Maria Sundvall En nygammal värld • Björn Rönnblad Kan man lita på FN • Roland Lew Kina – slutet på en epok • Boris Kagarlitskij Ryssland – från kris till katastrof • Michael Choussudovsky Vietnamkriget fortsätter • Axplock

Nr 3 1995 (Löpnr 105)
Marxismens  plats i historien
ett temanummer av Ernest Mandel
Pris 50 kr

Nr 4 1995
Mager produktion och långa vågor    
Hur ska facket slåss mot ”japanisering”?
Svenska kommunalpampens historia
Jack London och William Gibson
Pris 40 kr

Thomas Holmgren Långa vågor och mager produktion • Kjell Östberg Kommunalpampens historia • Debatt Per-Erik Wentus & Ove Holmström vs Lars Henriksson Den fjärde mannen – hur tackla mager produktion • Axplock Ove Holmström om Järnhälen av Jack London och Virtual Light av William Gibson, Liz Engberg om Bang, Anders Karlsson om Nyheter från Latinamerika, Anne Heden om Drottning Margot, Gus Kaage om två Marxböcker

1-2 1996
Vart försvann industrisamhället?
Tjänstesektorns dilemma
Kan lönearbetarna ta makten
Keynes och krispolitiken
Miljö och tillväxt
Romantikvotens fallande tendens
Pris 50 kr

Thomas Holmgren Det postindustriella samhällets dilemma • Robin Blackburn Kan arbetarna ta makten • Roy Karlsson Socialdemokratisk krispolitik & keynsianismen • Axplock Anne Hedén om Barbara Cartland, Mats Bladh om Johan Ehrenbergs Mera Pengar, Björn Eriksson om Kenneth Hermeles Ekonomerna, tillväxten och miljön, Christer Franzén om två utgåvor av kommunistiska manifestet, Lars-Erik Thunholms Ivar Kreuger, Noam Chomskys Man kan inte mörda historien samt Robert J Alexanders Intenational Trotskyism 1929-1985, Anders Karlsson om TLM samt Peter Antmans och Pierre Schoris Olof Palme – den gränslöse reformisten , Per Olof Mattsson om Giacomo Oreglia Dantebok, Karl-Gustav Vinsa om våldet, Per-Erik Wentus om Forum för revolutionär analys och debatt, Mats Deland om ”Förförelsens Taktik”

Nr 3 1996
Marknadsfiaskot i tredje världen
Globalisering och skuldkris
IMF, Världsbanken, GATT och WTO
Afrika Svälter – vem bär skulden?
Solidaritet utan gränser
Pris 50 Kr

Eric Toussaint och Denise Commane Globalisering och skuldbörda • Susan George Gamla institutioner i ny oordning • Jaques Bournay Tredje världens skuld i dag • Michel Chossudovsky ”Strukturanpassning” till döds • Christian Ferrié Världsbanken, demokrati och ekologi • Michel Chossudovsky Södra halvklotet hotas av svält • James Petras och Henry Veltmeyer Latinamerikas ekonomiska ”mirakel”• Kevin Watkins Afrika svälter – vem bär skulden? • Michel Chossudovsky Exemplet Rwanda
Internationell appell mot Bretton Woods institutioner: Nu räcker det! • Axplock Anders Karlsson recenserar Stefan de Vylder

Nr 4 1996
Arbetslöshet och arbetstidsförkortning
Åttatimmarsdagens historia
Europa och arbetslösheten
Yrkeskunnande och utarmning av arbetet
”Förförelsens taktik”
Pris 50 kr

Ove Holmström Arbetslöshet och arbetstidsförkortning • Kjell Östberg Åttatimmarsdag och arbetstidsförkortningen i Sverige • Gauches Unies Ska arbetstiden förkortas? Exemplet Belgien • Keith Mann Yrkeskunnande och utarmning av arbetet • Jürgen Bönig Produktion, företagsledning och ideologi • Axplock Lars Holmgren om två böcker av Lars Ingelstam, Mats Deland om ”förförelsens taktik” och Anders Karlsson om TLM

En kommentar till 4:e Internationalen

  1. Pingback: Köp gamla nummer av Röda rummet och Fjärde Internationalen! | Tidskriften Röda rummet

Kommentarer inaktiverade.