Debatt om Förintelsen

 I Röda rummet 1/1998  gjorde Per-Olof Mattsson en utförlig presentation av Daniel Jonah Goldhagens bok Hitlers willing executioners: Ordinary Germans and the Holocaust och menade att Goldhagens studie är väl förenlig med en marxistisk analys av nazismen. Mattssons artikel gav upphov till en debatt som sträckte sig över flera nummer av tidskriften.

Här återges debatten samlad.