Nyliberaliseringens konsekvenser i äldreomsorgen

Skandinavien och Sverige har beskrivits som en testplats för marknadsanpassade styrformer. För omsorgsrelationer har nyliberaliseringen medfört att klass kommit att spela en allt större roll. Samtidigt som personer ur över- och medelklassen har resurser att köpa omsorgstjänster på RUT-marknaden ökar det obetalda omsorgsarbetet från familj och vänner inom arbetarklassen. Lina Palmqvist ger en inblick i hur denna storskaliga ekonomiska och politiska förändring har omvandlat omsorgsrelationer och hur den upplevs i vardagen.
Europa sägs befinna sig i en omsorgskris. Fler och fler uppnår hög ålder, vilket väntas leda till överskott på äldre hjälpbehövande och underskott på omsorgsarbetare. Tillsammans med återkommande ekonomiska kriser beskrivs förhållandet som en av de största utmaningarna för de europeiska staternas välfärdssystem. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Nyliberaliseringens konsekvenser i äldreomsorgen

Ett forskningsprogram i arbetarrörelsens tjänst

Om människor skapar sin egen historia så är det under omständigheter som de själva inte valt. Politisk ekonomi analyserar dessa omständigheter och därmed möjligheterna till samhällsförändring som de bär på i varje given period. Sådana analyser var länge en intellektuell angelägenhet i den socialistiska arbetarrörelsen. Anwar Shaikhs bidrag till en marxistisk ekonomisk teori – utvecklad i kölvattnet av 68-rörelsen fram till den innevarande konjunkturen efter finanskrisen – sticker ut eftersom det är början på ett empiriskt grundat forskningsprogram med strategisk relevans för arbetarrörelsen. I den femte delen av Röda rummets serie över samtida marxistiska aktivister och teoretiker introducerar David Zachariah Anwar Shaikhs tänkande.

Under lång tid var frågan om den politiska ekonomins egenskaper och dynamik en given och akut utgångspunkt för den socialistiska arbetarrörelsens försök att förstå och förändra kapitalismen. Redan i den Första Internationalen debatterades huruvida ökade lönekostnader för kapitalägare kunde leda till bestående förbättringar Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ett forskningsprogram i arbetarrörelsens tjänst

Hållbar livsnjutning

Fram för en ny livsnjutning fri från individualism och kommersiellt tvång. Filosofen Kate Soper menar att vägen ur krisen för klimatet, ekologin och ekonomin är att utveckla de sinnliga nöjena. Lars-Olov Olsson har läst hennes bok.

I slutet av oktober rapporterade Björn Djurberg, radions Kinakorrespondent, om ett försök med en ny sorts digitala pengar i Shenzhen. I ett jättelikt köpcentrum pratar han med två 25-åringar som är bland de 50 000 personer som har fått cirka 250 kr var att spendera i försöket, men de har ännu inte på sista dagen bestämt vad de ska köpa. De är ändå inte stressade för det. Det hela låter som en skola i konsumism, att köpa för köpandets egen skull. Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Hållbar livsnjutning

Nr 4-5 2020 har utkommit!

Som PDF här:

Inom kort läggs innehållet ut som separata artiklar här på hemsidan.

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Nr 4-5 2020 har utkommit!

Om Jan Myrdals vrånga sidor

Jan Myrdal talar om FiB/Kulturfronts historia i Göteborg 2017. Bild: Roger Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Jan Myrdal går vidare är det inte de vanliga typen av nekrologer som skrivs. Hyllningarna av hans intellektuella gärning omgärdas med noggrant formulerade reservationer av kommentatorer från såväl höger som vänster. I nummer 3/16 publicerade Röda rummet Peter Widéns vidräkning med några  framträdande drag i Myrdals politiska tänkande: Maoism på villovägar.

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Om Jan Myrdals vrånga sidor

Minns David Graeber

Den amerikanske antropologen, författaren och aktivisten David Graeber avled hastigt den 2:e september endast 59 år gammal. Han var framträdande aktivist i Occupy Wall Street-rörelsen och ”en av de senaste decenniernas skarpaste samhällskritiker, en författare och forskare som synliggjorde samtidens mest motsägelsefulla tendenser”, skriver Mattias Hagberg i en minneskrönika i GP den 9/9. Av hans böcker är  Skuld. De första 5000 åren, den kanske mest kända (Daidalos förlag 2012).

”David Graeber hade en ovanlig förmåga att vränga invanda perspektiv ut och in”, summerar Hagberg.  Artikeln Om flygande bilar och profitkvotens fallande tendens som Röda rummet publicerade i nr 1-2/2014 belyser väl den förmågan.

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Medelklassens femton år i rampljuset

Dagordning för en klassanalys (del 2)

I andra delen av Göran Therborns föreläsning till Erik Olin Wrights minne ligger fokus på förståelsen av medelklassens karaktär. Att dess ställning i det kapitalistiska systemet är historiskt villkorad och präglas av globaliseringens skilda verkningar i nord och syd är av betydelse för formandet av en vänsterpolitik för jämlikhet och klimatomställning.

I den marxistiska klassteorin och historieteorin var medelklassen till största delen en icke-klass, även om gränsen mot arbetarklassen var en oklarhet, och Wrights begrepp motsägelsefulla positioner och fördelning av tillgångar i tre dimensioner brottades med frågan. Marx själv betraktade den som ett övergående fenomen under början till mitten av 1800-talet. Läs mer

Publicerat i Debatt, Politik, Socialism | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Olympe de Gouges – en bortglömd revolutionär

Många kvinnor har utfört stordåd under mänsklighetens utveckling, men av den patriarkala historieskrivningen bara tilldelats andraplansroller eller helt förtigits. En sådan är 1700-talets Olympe de Gouges som Christina Schmidt porträtterar Läs mer

Publicerat i Historia, Politik | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Att ena arbetarklassen – presentation av Framåt kamrater

Röda rummet har i ett antal nummer låtit samtida politiska rörelser presentera sig själva. Framåt kamrater, med rötter i den autonoma och syndikalistiska miljön, beskriver hur de söker olika former för mobilisering, i den övergripande målsättningen att ena arbetarklassen. Läs mer

Publicerat i Politik, Socialism | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för

Corona, hälsa och klass

– Klassen som skapat krisen är inte den som får betala

Ytligt sett kan det uppfattas som att coronapandemin drabbar såväl fattig som rik. Men i hur stämmer det med den faktiska verkligheten? Och vad är bakgrunden till den rådande situationen? Roya Hakimnia och Ståle Holgersen försöker att med hjälp av marxistiska verktyg ge en förståelse.

Läs mer

Publicerat i Medicin, vård | Kommentarer inaktiverade för Corona, hälsa och klass