Kära läsare

Våren och försommaren 2020 har utmärkts av två händelser: Coronautbrottet och mordet på George Floyd i Minnesota, USA. Gemensamt för båda är att de pekar mot djupa orättvisor i samhället, som måste förstås som en effekt av det kapitalistiska system vi lever i och den nyliberala tappning som är dess nuvarande signum. Ett flertal texter i det här numret kretsar kring dessa två händelser och erbjuder både en politisk analys och diskussion om vad de kräver av oss politiskt.

I texten Corona, hälsa och klass – Klassen som skapat krisen är inte den som får betala vänder sig Roya Hakimnia och Ståle Holgersen mot föreställningen att Corona är en klassblind sjukdom som utan urskiljning drabbar såväl rik som fattig. Istället visar de hur både orsakerna till, effekterna av och sättet att försöka bemöta Corona måste förstås utifrån rådande klassförhållanden och en pågående klasskamp.

Maria Sundvall behandlar liknande frågor i sin text I dessa tider – Coronan, samhället och vi och menar att krisen öppnar en möjlighet för att ”förändra samhället på ett tydligare sätt än på många, många år”. På så vis kan texten läsas som en replik till Holgersens text Krisen är ingen möjlighet, den är fienden från förra numret.

Vi publicerar även en översättning av en samförfattad text av den marxistiska tidskriften Spectres redaktionsråd (där bland annat David McNally, vars tänkande presenterades i förra numret, ingår) om Black Lives Matter. Tillsammans med översättningen publicerar vi tre kommentarer, skrivna för Röda rummet, som diskuterar den politiska strategi som skrivs fram i den översatta texten.

Politisk strategi är också en fråga som diskuteras av Framåt kamrater som presenterar sin organisation utifrån dess framväxt, politiska grundsyn och erfarenheter av politisk kamp. Denna text är del av en pågående serie som har som syfte att presentera politiska initiativ och sociala rörelser på vänsterflanken i Sverige idag.

Vi publicerar vidare andra delen av Göran Therborns Dagordning för en klassanalys, där medelklassens ställning och funktion står i fokus.

Förra numret av Röda rummet innehöll tre texter om kvinnor och strejk. I det här numret fortsätter vi belysa kvinnors plats i den politiska kampen för ett mer rättvist samhälle genom Christina Schmidts text om den franska revolutionären Olympe de Gouges.

Anders Nilsson, som tagit flertalet av bilderna i det här numret, gick bort i april 2018. Hans insats som politisk analytiker i flera böcker skrivna tillsammans med Örjan Nyström är välkänd. Men mindre känt är att han också var en skicklig gatufotograf med förmåga att dokumentera vardagen med en varsamt forskande blick. Vi är väldigt glada att få dela den blicken med er läsare.

God läsning med förhoppning om en vilsam sommar för alla, och särskilt ni som har arbetat i vård och omsorg under denna märkliga och sorgliga vår!

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.